sultan ii abdulhamid e karsi jon turk muhalefeti 1895 1902 propaganda ve ihtilal

Sultan II. Abdülhamid’in iktidarına karşı en önemli siyasî muhalefet grubunu Jön Türkler oluşturmuştur. Osmanlı Devleti’nin felâketini engelleyecek formülün meşrutî yönetim olduğunu ileri süren Jön Türkler, bu doğrultuda karşılarında en büyük engel olarak II. Abdülhamid’i görmüşler ve onun yönetimine son vermek için etkin muhalefete girişmişlerdir. Bu çalışmada, Osmânlı İttihâd ve Terakki Cemiyeti adı altında birleşen Jön Türklerin 1895-1902 yılları arasında çıkardıkları gazetelerde, yazdıkları risalelerde ve beyannamelerde Osmanlı toplumunu kendi fikirleri doğrultusunda etkilemek ve yönlendirmek için yaptıkları propaganda faaliyetleri ile ihtilâl çağrıları incelenmektedir. Basın-yayın üzerinden iç ve dış siyasî olayların, sosyal ve ekonomik tabanlı gelişmelerin Jön Türkler tarafından birer propaganda aracı olarak kullanılması çalışmanın ana boyutunu oluşturacaktır. Matbuat üzerinden toplumu kitle hareketine yönlendirerek II. Abdülhamid iktidarına karşı ihtilâl meydana getirme çağrıları da bu kapsamda değerlendirilecektir. Böylece II. Abdülhamid ile Jön Türkler iktidar-muhalefet ilişkisi bağlamında ele alınacaktır. Çizilen sınırlar çerçevesinde oluşturulan çalışmayla II. Abdülhamid iktidarına karşı Jön Türk muhalefetinin kapsamının ve içeriğinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanacak, ayrıca II. Abdülhamid dönemi belirtilen zaman aralığında bir bütün olarak ele alınacaktır. Bu şekilde II. Abdülhamid-Jön Türkler ilişkisine yeni bir boyut kazandırılacaktır

 

 

 

 

 

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Tanzimat’tan Cumhuriyet'e Parasal Alanda Kurumsal Düzenlemeler:Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Yazan:

Murat Yılmaz

Dizi Adı:

Tarih: 423

Yayın Yılı:

2022

Sayfa:

512

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-8472-43-1

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR LİSTESİ ..........................................................................  7

ÖN SÖZ .........................................................................................................  9

Giriş ...........................................................................................................  13

 ....  Kamuoyu ve Muhalif Basın .............................................................  23

 ....  Jön Türk Matbuatının Osmanlı Devleti'ne Girişi ve
Dağıtılması
...........................................................................................  38

1.
İÇ SİYASETLE İLGİLİ PROPAGANDALAR

1.1. II. Abdülhamid'in Yönetim Şekli ...................................................  51

1.2. Padişahı Yanlışa Sevk Edenler .......................................................  71

1.3. Taşra Memurlarının Vaziyeti .........................................................  81

1.4. Ermeni Meselesi .................................................................................  88

1.5. Hafiyelik ve Jurnal Sistemi ...........................................................  108

1.6. İşkence, Denizde Boğma ve Sürgün .............................................  123

1.7. II. Abdülhamid ve Midhat Paşa ...................................................  156

1.8. Matbuat Üzerinde Baskı ve Sansür .............................................  171

 ......  1.8.1. Padişahın Yandaş Basını ......................................................  197

1.9. Malî ve Ekonomik Sıkıntılar .........................................................  210

1.10. Askere Sesleniş ..............................................................................  228

1.11. Çürütülen Donanma .....................................................................  249

1.12. II. Abdülhamid'in Halifeliğinin Sorgulanması ........................  255

 .......  1.12.1. Dinî Kesime Yönelik Çağrılar ...........................................  270

 .......  1.12.2. Meclis-i Mebûsan'ın İslâmî Temellendirilişi ....................  279

2.
DIŞ SİYASETLE İLGİLİ PROPAGANDALAR

2.1. İngiltere Taraftarlığı  .....................................................................  301

2.2. Çarlık Rusya Karşıtlığı  .................................................................  316

2.3. Değişken Almanya Algısı ...............................................................  325

2.4. Osmanlı'ya Dış Müdahale Endişesi ve
Kaybedilen Topraklar
.....................................................................  332

2.5. 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı .........................................................  360

3.
JÖN TÜRK MATBUATINDA
İHTİLÂL

3.1. Fransız İhtilâli Örneği ....................................................................  369

3.2. İhtilâlin Temelinde Bulunan Kavramlar ....................................  372

 ....  3.2.1. Osmanlılık Kimliği ve Ortak Vatan Anlayışı ........................  372

 ....  3.2.2. Kanûn-i Esâsî ve Meclis-i Mebûsan ......................................  394

3.3. Jön Türklerin İhtilâl Yöntemi ......................................................  401

 ....  3.3.1. Sivil Kitle Ayaklanması Çağrıları .........................................  401

 ....  3.3.2. Halka İhtilâlci Cesaret Vermek .............................................  411

SONUÇ .....................................................................................................  431

EKLER ......................................................................................................  439

KAYNAKÇA ............................................................................................  459

DİZİN ........................................................................................................  501