Teşrifat Defteri (1616-1620)

1616-1620 yılları arasını kapsayan Teşrifat Defteri, 17. yüzyılın ilk yarısının önemli kaynakları arasında yer alır. Defter, dört yıllık kısa bir dönemi kapsamasına rağmen bu süreçte Sultan I. Ahmed, I. Mustafa ve II. Osman padişahlık yapmışlardır. Defterde, günlük hava durumu ve padişahın o gün nerede olduğu, veziriazam, vezir, beylerbeyi, sancakbeyi, kazasker, kadı ve müderrisler gibi üst düzey askerî ve ilmiye sınıfına yapılan önemli tayin ve aziller, cülus ve bayram tebriki, elçi kabulü, hediye takdimi, bir göreve tayin, seferden dönüş gibi çeşitli sebeplerde padişahın huzuruna çıkıp el öpenlerin isimleri düzenli olarak kaydedilmiştir. Ayrıca bu kişilere ve yeni Müslüman olanlara padişah tarafından, inam, tasadduk, teşrif, tevcih, âdet gibi başlıklar altında verilen aynî ve nakdî ihsanlar ile bu kişilerin ve özellikle elçilerin padişaha takdim ettikleri hediyelerin listesi de defterde yer almaktadır. Bu çalışma Osmanlı’nın devlet teşkilatı ve bürokratik yapısı, Osmanlı diplomasisi, o dönem toplumunda ve sarayda tercih edilen hediye türleri ve bunların nakdî karşılıkları hakkında bilgi vermesi açısından önemli bir kaynak eserdir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Teşrifat Defteri (1616-1620)

Hazırlayan:
Ersin Kırca - İlhan Gök
Dizi Adı:

Tarih: 419

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

576

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-90-4

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

Giriş

XVI. ve XVII. Yüzyılda Teşrifatçılık ve Teşrifat Defterleri

İn‘âmât, Teşrifat ve Ruznamçe Defterleri Hakkında

KK. 666 Numaralı Teşrifat Defterinin Genel Özellikleri

Tayin ve Azillerle İlgili Kayıtlar

Divan-ı Hümayun Toplantıları

Arza Girenler, El Öpenler

Tabiblerle İlgili Kayıtlar

Elçilerle İlgili Kayıtlar

Padişahın Gittiği Yerler

Hava Durumu

Defterdeki Kayıt Türleri

İnam Şeklinde Verilenler

Tasadduk Şeklinde Olanlar

Teşrîf Şeklinde Olanlar

Be-Cihet Şeklinde Olanlar

Âdet Şeklinde Olanlar

Tevcîh Şeklinde Olanlar

İrsâliye Şeklinde Olanlar

Teslim Şeklinde Olanlar

Metinde Takip Edilen Usul

KAYNAKÇA

METİN

DİZİN