Mısırlı Bir Divan Çavuşu’nun Kaleminden IV. Murad’ın Bağdat Seferi (1638) – Kâdî-zâde Ahmed Çelebi – Fetihnâme-i Bağdâd

Kanunî Sultan Süleyman'ın 1534'teki Irakeyn seferiyle Osmanlı hâkimiyetine giren Bağdat şehri, Bekir Subaşı'nın ihaneti sonrasında Şah Abbas tarafından 1624'te zapt edilmişti. IV. Murad'ın tahta cülusunun ilk devresine rastlayan bu olay, üzüntüyle karşılanmış ve Bağdat'ın yeniden fethi için Hafız Ahmed Paşa ve Hüsrev Paşa komutasında seferler düzenlendiyse de istenilen netice elde edilememişti. Ayrıca 1635'te fethedilen Revan Kalesi'nin kısa bir süre sonra Safeviler tarafından geri alınması, padişahı büyük bir ordu ile sefere çıkmaya mecbur etmişti. 1638'deki bu sefer neticesinde Bağdat Kalesi fethedilmiş ve akabinde Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalanmıştı. 1638'de Bağdat'ın yeniden fethedilmesi, Osmanlı toplumunda büyük bir sevinçle karşılanmış ve bu olayın anısına çok sayıda fetihnâme kaleme alınmıştır. Bu fetihnâmelerden birisi de Kādî-zâde Ahmed Çelebi'nin Fetihnâme-i Bağdâd isimli eseridir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Kādî-zâde Ahmed Çelebi, Mısır Divanı'nda çavuşluk yapmıştır. Müellif, Mısır kuvvetleri ile 1638'de Bağdat seferine iştirak etmiştir. Eserinde sefer sırasındaki gözlemlerini anlatmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Mısırlı Bir Divan Çavuşu’nun Kaleminden IV. Murad’ın Bağdat Seferi (1638) – Kâdî-zâde Ahmed Çelebi – Fetihnâme-i Bağdâd

Hazırlayan:
Mehmet Fatih Gökçek
Dizi Adı:

Tarih: 420

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

104

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-625-7900-91-1

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

KĀDÎ-ZÂDE AHMED ÇELEBİ VE FETİHNÂME-İ BAĞDÂD İSİMLİ ESERİ

Hayatı

Eserin İsmi ve Nüsha Özellikleri

Eserin Telif Sebebi ve Tarihi

Eserin Muhtevası

Eserin Kaynakları ve Kaynak Değeri

Eserin Dil ve Üslubu

KAYNAKÇA

Fetihnâme-i Bağdâd (Metin)

DİZİN