Romantik Bir Macera: Türkiye’de Siyasal Liberalizmin İmkânı Olarak Yeni Demokrasi Hareketi

Romantizmin siyasetle ne işi olur?

Kavramsal bir çerçevenin imkânı üstüne nasıl düşünülür?

1990’ların özgün siyasal hareketleri nelerdir?

YDH bir elit veya aydın partisi midir?

Modernitenin varılacak hedef olduğu bir örnekte, ondan neşet eden kavramlar nasıl incelenir?

Siyasal kültürün parlamenter siyaseti yönlendirme becerisi var mıdır?

1990’lar Türkiye’sinde toplumsal dönüşümlerin siyasete tercümesine talip olan YDH’nin serüveni, yukarıdaki soruların cevabını taşır. Bu çalışma, YDH’yi basit bir kronoloji vasıtasıyla ele alan bir tekrar değildir. Veri toplama ve analiz aşaması ile özgün bir okuma sunar. Siyasal liberalizm merceğiyle, dönemin ruhunun Türk siyasal kültürüyle olan etkileşiminin izini sürer. Döneme dair klasik anlatılar merakınızı cevaplandırmıyorsa, bu kapağın ardındaki panorama ilginizi çekebilir.

İnsan başkasına anlatırken hem bilgisini pekiştirir hem de kendisini en iyi bu şekilde sınar ve besler.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Romantik Bir Macera: Türkiye’de Siyasal Liberalizmin İmkânı Olarak Yeni Demokrasi Hareketi

Derleyen:
Halime S. Atalay
Dizi Adı:

Tarih: 410

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

424

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-625-7900-81-2

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER LİSTESİ

EKLER LİSTESİ

KISALTMALAR LİSTESİ

ÖNSÖZ

GİRİŞ / ROMANTİK BİR MACERA

BİRİNCİ BÖLÜM

SİYASAL LİBERALİZMİN KAVRAMSAL İNŞASI

 • Liberalizm: Özgürlük, Serbest Piyasa, Hukuk Devleti
  • Özgürlük
  • Serbest Piyasa
  • Hukuk Devleti
 • Demokrasi Derken
  • Eşitlik
  • Katılım
  • Yetki-Sorumluluk Dengesi
 • 1990'larda Siyasal Liberalizm Demek…

İKİNCİ BÖLÜM

SİYASAL LİBERALİZME       TÜRKİYE'DE BİR SOY ÇİZGİSİ OLUŞTURMAK

 • 1990'lara Tevarüs
 • 1990'lardan Miras

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

METODOLOJİ: SİYASAL PARTİLERİ İNCELERKEN

 • Literatürde Siyasal Parti Analizi
 • Kurum Odaklı Yaklaşım
  • Örnek Olaya Uyarlama
 • Genel Değerlendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DÖNEMİ HATIRLAMAK: 1987-1997

 • Türkiye ve Dünya
 • Türkiye: 1990'larda Siyaset
 • Türkiye: 1990'larda Parlamento ve Yürütme
 • Türkiye: Fikir Cereyanları, Siyasal Partiler, Entelektüel Gruplar
 • Genel Değerlendirme

BEŞİNCİ BÖLÜM

YDH İÇİN KRONOLOJİ

 • Hareketin Kuruluşu
 • Partileşme Safhası
 • Genel Değerlendirme

ALTINCI BÖLÜM

SİYASET VE YDH

 • Seçimler
 • Parlamento
 • Genel Değerlendirme

YEDİNCİ BÖLÜM

BASIN VE YDH

 • Genel Değerlendirme

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÖRGÜTLENME VE İDEOLOJİ

 • Örgütlenme
  • Merkez Örgütlenme ve Yapısal Değerlendirmeler
  • Kadın ve Gençlik Örgütlenmeleri
  • Üye Profili ve Yatay-Dikey Örgüt İlişkileri
 • İdeoloji
 • Genel Değerlendirme

DOKUZUNCU BÖLÜM

AKTÖRLERİYLE YDH

 • Sol Tandans
 • İş Dünyası
 • Liberal-Demokrat Entelektüeller
 • YDH'deki Aktörlerin Sınıflandırılmasında Eleştiriler
 • Genel Değerlendirme

ONUNCU BÖLÜM

YAPISAL SORUNLAR VE YDH'NİN SONU

 • Yapısal Sorunlar
 • Partinin Sonu
 • Genel Değerlendirme

SONUÇ

TÜRKİYE'DE SİYASAL LİBERALİZMİN İMKÂNI OLARAK YDH

 • Hipotez
 • Metot
 • Bulgular
 • İleri Çalışmalar İçin Öneriler
 • İleri Analiz İçin Denemeler 5

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN