II. Dünya Savaşı Türkiyesi’nde Millet Dergisi ve Anadolucu Milliyetçilik

Yeteri kadar bilinmemesine ve hakkettiği ilgiyi görmemesine rağmen Türkiye’deki milliyetçi geleneğinin serüveninde Anadolucu söylem önemli bir yer işgal etmektedir. II. Meşrutiyet döneminin iki ideolojik unsuru olan İslamcılık ile milliyetçiliği birleştirmesi, başka bir ifadeyle maddeci milliyetçilik anlayışı yerine ruhçu milliyetçiliği koyarak milletçiliği İslam’la barıştırması, milliyetçi düşüncenin tabana özellikle de kırsala kadar yayılarak kitleselleşmesini sağlamıştır. Bu durumun en önemli sonuçlarında biri ise; eğitim almak için Anadolu’dan büyük kentlere gelen kırsal kökenli muhafazakâr öğrencilerin kendi kimlikleri Anadolucu milliyetçilikte bulması ve buradan aldıkları ideolojik formasyonu entelektüel alana, siyasete ve bürokrasiye taşımalarıdır. Türkiye’nin yakın siyasi tarihini hakkıyla anlamak için Anadolucu milliyetçiliğinin serüveni önemli ip uçları vermektedir. Anadolucu milliyetçiliğin ideolojik ve zihinsel çerçevesini Remzi Oğuz Arık’ın çizdiği söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Bu açıdan Millet dergisi, Remzi Oğuz Arık’ın fikri çizgisini yaymaya çalıştığı bir mecra olmuştur. Aynı zamanda Millet dergisi 1940’lar Türkiye’sinde özellikle milliyetçi yayın organları arasında ideolojik tutarlığı ve entelektüel derinliğiyle dikkat çekmektedir. Bunun yanında ileriki süreçlerde Türk düşün dünyasında, siyasetinde ve bürokrasisinde önemli noktalara gelecek birçok isme sayfalarıyla ev sahipliği yapmıştır. Zengin içeriği ve Türk siyasetindeki potansiyel etkisiyle Millet dergisi böyle bir çalışmanın konusu olmayı hak etmektedir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

II. Dünya Savaşı Türkiyesi'nde Millet Dergisi ve Anadolucu Milliyetçilik

Yazar:

Mithat Vural

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 38

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

180

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-87-9

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

ANADOLUCU MİLLİYETÇİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

ANADOLU MECMUASI VE ANADOLUCU MİLLİYETÇİLİĞİNİN SİYASALLAŞMASI

MİLLET DERGİSİNDE VATAN, MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK

MİLLET DERGİSİNDE MİLLİ TARİH ANLATISI

MİLLET DERGİSİNDE KÖY, KÖYCÜLÜK VE ZİRAİ KALKINMA

MİLLET DERGİSİNDE KADIN, AİLE VE AHLAK

MİLLET DERGİSİNDE ANADOLU-RUMELİ AYRILIĞI

MİLLET DERGİSİNDE BEDEN TERBİYESİ VE SPOR EĞİTİMİ

MİLLET DERGİSİNDE MİLLİ İKTİSAT VE KALKINMA

MİLLET DERGİSİNDE "YABANCI BİR UNSUR" OLARAK SOL VE KOMÜNİZM

SONUÇ

KAYNAKLAR

DİZİN