Türk-Amerikan İlişkilerinde Değişen Dengeler - Dün-Bugün -

Osmanlı adlî teşkilatının temel taşı olan kadı; görev yaptığı mahallin hâkimi, belediye başkanı, emniyet âmiri ve aynı zamanda mülkî âmiridir. Bu nedenle kadıların tutmuş oldukları kayıtlar olan şer‘iyye sicilleri, kadının görevlerinin çeşitliliği sebebiyle oldukça zengin kaynaklar olma özelliğine sahiptirler. Bu hakikatten hareketle elinizdeki defter çalışmasında; nüfusunun hemen hemen tamamı Müslüman Türkler ile Gayrimüslim Rumlardan oluşan Midilli Adası’nın H. 1249-1253 tarihleri arasındaki dört yıllık zaman dilimini kapsayan ve hukukî, iktisadî, sosyal, askerî, kültürel tarihi hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda adanın iki halkının gerek kendi aralarındaki gerekse de devletle olan ilişkileri bir bütün olarak tespit edilmeye çalışılmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Bir Ada İki Millet – Midilli Tarihinden Bir Kesit (H. 1249-1253 Tarihli Ser’iyye Sicil Defteri Işığında)

Yazan:

Muhammed Ceyhan

Dizi Adı:

Tarih: 351

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

404

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-86-2

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Midilli Adası'nın Kısa Tarihçesi

Muhteva ve Tarihî Kıymeti Açısından Şer‘iyye Sicilleri

BİRİNCİ BÖLÜM

DEFTERİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN TAHLİLİ

Hukukî Açıdan Tahlil

İktisadî Açıdan Tahlil

Askerî Açıdan Tahlil

. Sosyal Açıdan Tahlil

Kültürel ve Folklorik Açıdan Tahlil

Ev Eşyaları

Giyim Kuşam

İKİNCİ BÖLÜM

DEFTERİN TRANSKRİPSİYONU

H.1249-1253 (M. 1833-1837) Tarihli Şer‘iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Özeti

SONSÖZ /strong>

KAYNAKÇA

DİZİN