Cihattan İttihatçi Propagandaya: Osmanlı Savaşlarında Propaganda ve Edebiyat (1828-1912)

Savaş propagandası, cepheye ve cephe gerisine yönelik gerçekleştirilen bir toplumsal mühendislik ve ikna çabasıdır. Savaş dönemlerinde cephe gerisi propaganda tarafından savaşa ikna edilerek toplumun seferberliği madden ve manen desteklemesi amaçlanır. Propagandanın cepheye yönelik başlıca amacı ise muharip unsurların savaşma azimlerini sürdürmelerini sağlamaktır. Tüm bunların yanı sıra savaş propagandasının devlet-toplum ilişkilerini yeni baştan üretmek, siyasal hedeflere dönük güdülenme yaratmak ve ulusal kimlik inşa etmek gibi hedefleri de vardır. Savaş dönemlerinde açık ve alıcı bir hâl alan sosyal psikolojiyi önemli ölçüde istismar eden savaş propagandasının araçları arasında edebiyat önemli bir rol oynamaktadır. Nitekim bu çalışmada Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yaşanan 1828-29 Osmanlı-Rus Harbi, Kırım Harbi (1853-56), 93 Harbi (1877-78), Teselya Savaşı (1897) ve Trablusgarp Savaşı’nda (1911-12) Türkçe savaş propagandası ve edebiyatı etkinlikleri incelenecek; öncesi ve sonrasıyla birlikte savaş dönemlerinde edebiyatın propaganda amacıyla kullanımı ortaya konacaktır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Cihattan İttihatçı Propagandaya: Osmanlı Savaşlarında Propaganda ve Edebiyat (1828-1912)

Yazan:

Hasan Ulucutsoy

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 37

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

568

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-84-8

İçindekiler

ÖNSÖZ

GİRİŞ

1. BÖLÜM

1828-29 OSMANLI-RUS HARBİ

1828-29 Osmanlı-Rus Harbi'nin Propaganda Boyutu

1828-29 Osmanlı-Rus Harbi Edebiyatı

2. BÖLÜM

KIRIM HARBİ (1853-56)

Kırım Harbi'nin Propaganda Boyutu

Savaş Sırasında Osmanlı Resmî Sözcüsü: Takvim-i Vekayi

Kırım Harbi Edebiyatı

Savaş Destanları

Tuna-Kırım Cepheleri: Osmanlı Emperyal Üslûbu

Kafkas Cephesi: Şeyh Şamil Efsanesi

Vatansever Edebiyatın Doğuşu: Şehname-i Osmanî

3. BÖLÜM

93 HARBİ (1877-78 OSMANLI-RUS SAVAŞI)

93 Harbi'nin Propaganda Boyutu

İttihad-ı İslâmcı Mahfil: Basiret

Propaganda Kitapçıkları

Risale-i Cihâd

Umdet'ül-Cihâd

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Şanındadır

93 Harbi Edebiyatı

Savaş Destanları

Tuna Cephesi: Plevne Mitosu

Kafkas Cephesi: Kosak Mezalimi

Vahşetin Tanıklığı: Tarihçe-i Vaka-i Zağra

Vatanperver Aydın: Namık Kemal

4. BÖLÜM

TESELYA SAVAŞI (OSMANLI-YUNAN HARBİ-1897)

Teselya Savaşı'nın Propaganda Boyutu

Osmanlı Diplomatik Söylemi: Malumat

Propaganda Kitapçıkları

Tarih-i Zafer ve Harbin Müsebbibi

Teselya Savaşı Edebiyatı

Savaş Destanları: Haklı-Adil Savaş

Osmanlı Basınında Savaş Şiirleri: Teselya Zaferi

Tarih Düşürme: Atina'ya Doğru Fütuhat

Teselya Zaferinin Kamusallaştırılması: Şiir Kitapçıkları

Türk'ün Doğuşu: Türkçe Şiirler

İaneden Propagandaya: Özel Sayılar

Eve Dönen Asker: Teselya Romanları

Asker Oğlu

Gönüllü

Şanlı Asker

Dilâver

Profesyonel Propaganda: Asker Mektupları

5. BÖLÜM

TRABLUSGARP SAVAŞI (OSMANLI-İTALYAN SAVAŞI-1911-12)

Trablusgarp Savaşı'nın Propaganda Boyutu

Savaşın Yakın Takipçisi: Sırat-ı Müstakim-Sebilürreşad

Propaganda Kitapçıkları

Trablusgarp İtalyan Vahşeti Sulh ve İntibah

İtalya Cenginin Akıbeti

Ne Yaptık, Ne Yapıyoruz ve Ne Yapmalıyız?

İtalya'da Türk Esirlerinin Hayatı

Trablusgarp Savaşı Edebiyatı

Uzak Savaşın Yankıları: Trablusgarp Şiirleri

Türkçü Ajitasyon: Trablusgarp Hikâyeleri

Cihat Sahnede: Trablusgarp Tiyatroları

İttihatçı Propaganda: Muharebeden Mektuplar

SONUÇ

KAYNAKLAR

DİZİN