Mizancı Mehmed Murad – Tencere Yuvarlandı Kapağını Buldu (Metin-İnceleme)

XVI. yüzyılın meşhur nişancılarından Tâcîzâde Cafer Çelebi tarafından kaleme alınmış olan fetihnâme önemlidir. Cafer Çelebi, İstanbul’un fethini görmemiş ise de daha çok olaya tanıklık edenlerden hareketle ve elbette ki bazı kaynaklardan istifade ederek II. Bayezid devrinde eserini kaleme almıştır. Cafer Çelebi’nin eseri İstanbul’un fethini konu edinen dönemin diğer kaynaklarında bulunmayan bazı tafsilâta sahip olması sebebiyle önemlidir. Özellikle son derece sanatkârâne tarzda inşa edilmiş olması, esere sadece tarihî olarak değil edebî olarak da büyük bir değer kazandırmaktadır.

"Kritovulos'un aktardığı savaşa giden süreci, 1453 Baharı’na doğru Edirne’de savaş kararı için yapılan büyük meşveretten kısa da olsa bahseden Tâcibeyzâde Câfer Çelebi tamamlar. Nişancı Câfer Çelebi Fetihnâme’yi dîvân inşâ dilinde ustalığını göstermek için süslü bir edebî üslûpla yazmıştır."

Halil İnalcık, Fatih Sultan Mehemmed Han, İstanbul 2019, s. 172

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Tâcîzâde Cafer Çelebi ve Mahrûse-i İstanbul Fetihnâmesi

Hazırlayan:

A. Çağrı Başkurt , Kaan Doğan

Dizi Adı:

Tarih: 342

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

110

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-74-9

İçindekiler

Kısaltmalar

Önsöz

Tâcîzâde Cafer Çelebi

Sultan II. Bâyezid Devri (1481-1512)

Sultan I. Selim Devri (1512-1520)

Edebî Yönü

Mahrûse-i İstanbul Fetihnâmesi

Mahrûse-i İstanbul Fetihnâmesi Hakkında

Fetihnâme’nin Transkripsiyon Metni

Bibliyografya

Dizin