Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamış, yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü'nde "351 Numaralı Sadaret Teşrifat Defteri Işığında Osmanlı Payitahtında İcra Edilen Törenler (H. 1105-1221/M.1693-1806)" adlı teziyle vermiştir. İhtisaslaşma alanı Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi olup, Osmanlı Sarayı merkezli çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda teşrifat (protokol) başta olmak üzere giyim-kuşam, yemek kültürü ve minyatürlü eserler üzerine çalışmaktadır. Bu alanda yayınlanmış makaleleri mevcuttur.


Yayınlanmış Kitapları