İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye’de Karikatürler: Yeni Sabah ve Cumhuriyet Gazeteleri

Bu çalışma İkinci Dünya Savaşı dönemi (1939-1945) Türk basını üzerinedir. Çalışmada dönemin yüksek tirajlı gazetelerinden Yeni Sabah’ta ve Cumhuriyet’te yayımlanmış karikatürler aracılığıyla savaşa bağlı olarak Türk basınında cereyan eden ayrışma karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışma üç amaca yönelik hazırlanmıştır: (1) Yeni Sabah’ın yayın politikasını değerlendirmek, (2) Cumhuriyet’in yayın politikası ile Türk hükümetinin aktif tarafsızlık politikası arasındaki bağlantıyı masaya yatırmak ve (3) bunları yaparken karikatürleri kullanarak savaş dönemi Türk basınına farklı bir pencereden bakmak. Çalışmanın dayandığı temel varsayım karikatürlerin, gazetelerin yayın politikalarının ana hatlarını belirleyen başmakalelere uygun olarak oluşturulduklarıdır. Dolayısıyla öncelikle yayın politikaları başmakaleler incelenerek saptanmış ve ardından karikatürlerin bu yayın politikalarını yansıtan retoriksel araçlar olarak kullanıldıkları ispatlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma karikatürler üzerinden Yeni Sabah’ın Müttefik Devletler yanlısı, Cumhuriyet’in ise hükümet yanlısı bir yayın politikası takip ettiğini göstermiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye’de Karikatürler: Yeni Sabah ve Cumhuriyet Gazeteleri

Yazar:

Eren Deniz Özçin

Dizi Adı:

Tarih: 339

Yayın Yılı:

2020

Sayfa:

380

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-69-5

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

YENİ SABAH GAZETESİ

Hüseyin Cahit Yalçın Dönemi (1938-1943)

Almanya ve Batı Demokrasileri Algıları

Almanya Karşıtı Propaganda

Sovyetler Birliği Algısı

Türk Politikası Algısı

Savaş Algısı

Hüseyin Cahit Yalçın Sonrası Dönem (1943-1945)

Almanya ve Batı Demokrasileri Algıları

Türk Politikası Algısı

Savaş Algısı

İKİNCİ BÖLÜM

CUMHURİYET GAZETESİ

Almanya ve Batı Demokrasileri Algıları

Türk Politikası Algısı

Hükümet Lehine Propaganda

Nadir Nadi'nin Tarafsızlığı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YENİ SABAH VE CUMHURİYET GAZETELERİNDE YAYIMLANMIŞ KARİKATÜRLER

Yeni Sabah'ta Yayımlanmış Karikatürler

Cumhuriyet'te Yayımlanmış Karikatürler

Karikatürlerin Karşılaştırılması

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN