İslamcı Söylemde Kamusal Alan ve Türban Tartışmaları

Elinizdeki kitap, türban sorunu bağlamında İslâmcı söylemin kamusal alan tasavvurunun çözümlenmesine odaklanıyor. 1980'lerden günümüze türban sorununda kilometre taşları olarak değerlendirilebilecek örnek olayların Milli Gazete, Yeni Asya, Yeni Şafak, Zaman ve Anadolu'da Vakit gazetelerindeki köşe yazılarında tartışılma biçimlerinin çözümlenmesine dayanan çalışma, İslamcı söylemin türban sorunu ve kamusal alan tartışmaları üzerinden Kemalist hegemonyayı yerinden etmeye çalıştığını savunmaktadır. Türban sorunu çerçevesinde gerçekleşen tartışmalarda kadın bedeninin araçsallaştırıldığı, bunun yanı sıra İslamcı söylemde türbanın kamusallık kazanmasına ilişkin olarak geliştirilen argümanların İslamcılık'ın kamusal alana "sızma" stratejisinin bir parçası olduğu bu çalışmanın temel savları arasındadır. 

1980'lerden beri Türkiye'nin en çatışmalı meselelerinden biri olan türban sorunu, yakın gelecekte de gündemdeki yerini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. Toplumsal alanın bu sorun etrafında kutuplaştırılarak sorunun çözümsüzleştirilmesinin önüne geçilmesinin yolu, iki kutbun farklı içeriklerle de olsa benzer işleyiş mantıklarının olduğunun fark edilmesidir. Birbirine rakip, dışsal ve geçirimsiz olarak konumlanan iki söylemin ya da kutbun, benzer işleyiş mantıklarını açığa çıkarmayı hedefleyen elinizdeki bu kitap, sorunun tartışıldığı karşıtlıkların dışında bir zemine taşınmasının gerekliliğine işaret etmeyi amaçlamıştır. Çalışma, eleştirel bir perspektifin sorunun çözümündeki öneminin altını çizerken, bir çözüm önerileri dizisi sunmaktan çok bir arada yaşama kültürünü zedelemeden bu tür sorunları çözebilmenin önemine vurgu yapmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

İslamcı Söylemde Kamusal Alan ve Türban Tartışmaları

Yazar:
Çağla Kubilay
Baskı Tarihi: 
2010 
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri - 8

Baskı Adedi:

600

Sayfa:

320

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-27-3

İçindekiler

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

KADIN İMGESİ VE TÜRBAN SORUNU BAĞLAMINDA KEMALİST SÖYLEME KARŞI İSLÂMCI SÖYLEM

1-      Modernleşmeci/Kemalist ve İslâmcı Söylemler Arasındaki Karşıtlığın Tarihsel Kaynakları

a-      Osmanlı Devleti'nden Cumhuriyet'e Modernleşmeci Söyleme "Karşı" İslâmcı Söylem

b-      Cumhuriyet Döneminde Kemalist Söyleme "Karşı" İslâmcı Söylem

2-      Modernleşmeci/Kemalist ve İslâmcı Söylemlerde Kadın Sorunu

a-      "Batılılaşmanın Göstergesi" Olarak Kadın

b-      "Geleneklerin ve İslâm'ın Koruyucusu" Olarak Kadın

3-      "Başörtüsü"nden Türbana Türkiye'de İslâmî Örtünme Sorunu: Krizler ve Yasal Düzenlemeler

İKİNCİ BÖLÜM

MODERNLİK-GELENEKSELLİK KARŞITLIĞI DÜZLEMİNDE İSLÂMCI SÖYLEMDE TÜRBAN SORUNU VE KAMUSAL ALAN

1-      Modernleşmeci/Kemalist Söylemde Modernlik-Geleneksellik Karşıtlığının Kuruluşu

2-      İslâmcı Söylemde Modernlik-Geleneksellik Karşıtlığının Yeniden Üretimi

a-      İslâmcı Söylemde Batılılaşma Karşısında Geleneklerin Koruyucusu Olarak Türban

b-      Modernlik Karşısında İkircikli Konumlar: Kırılmalar ve Dönemleştirmeler

i.                    "Batı Karşıtlığı" Ekseninde İslâmcı Söylemde Türban Sorunu (1980-1997)

ii.                  "Siyasal Modernlik" Ekseninde İslâmcı Söylemde Türban Sorunu (1997-2006)

c-       İslâmcı Kadının Modernlikle İmtihanı: Modern Ama "Başörtülü" Kadın

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVLET-MİLLET VE YURTTAŞ-MÜMİN KARŞITLIKLARI DÜZLEMİNDE İSLÂMCI SÖYLEMDE TÜRBAN SORUNU VE KAMUSAL ALAN

1-      Kimlik ve Farklılık Talepleri Ekseninde Kamusal Alan Tartışmaları

a-      Homojen Ulus Tahayyülüne Karşı Kimlik ve Farklılık Talepleri

b-      Kamusal Alan Modellerinde Kimlik ve Farklılık Talepleri

3-      Hegemonik Kamusal Alan Tasavvurunun Devlet-Millet Karşıtlığı Düzleminde Tartışmaya Açılması

a-      Kemalist Söylemde "Devlet", "Millet" ve "Halk"

b-      İslâmcı Söylemde Devlet-Millet ya da Seçkinler-Halk Karşıtlığının Karşı Hegemonya Oluşturma Sürecindeki İşlevi

4-      Kemalist "Homojen" Yurttaş Tasarımına Yönelik İslâmcı Eleştiriler: Yurttaş mı,  Mümin mi?

5-      İslâmcı Söylemde "Kamusal Alan" Kavramı: Kamunun Millete Tahvili ve Kamusal Alanının Reddi

6-      İslâmcı Söylemde "Özel Alan" Kavramı: "Baskıcı" Devlete Karşı Liberal-Muhafazakâr Bir Tasarım

SONUÇ

KAYNAKÇA