Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi ve Karagöz Karikatürleri (1922-1939)

İktidar/güç ve basın arasında karşılıklı bir ilişki söz konusudur. Basın siyasetin söylemini dile getiren ve yeniden inşa eden bir işlevi yerine getirerek kendi varlığını devam ettirirken; iktidar da gücünü basın aracılığı ile pekiştirmektedir. Bir basın aracı olan gazeteler ve gazetelerdeki karikatürler de bu amaca hizmet etmektedir. II. Meşrutiyetin ilanıyla oluşan özgürlük atmosferinde çok sayıda mizah dergisi yayın hayatına başlamıştır. Bu mizah yayınları yazıları ve karikatürleriyle dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olaylarını çarpıcı şekilde ince mesajlar taşıyan esprili dil ve üsluplarıyla ele alarak okuyucuya sunmuştur. 1908’de yayın hayatına başlayan, Türkiye siyasi tarihinin canlı bir şahidi olan Karagöz üzerine odaklanan bu çalışma, bir mizah gazetesinin verilerinin basın-iktidar ilişkisi çerçevesinde ideolojilerin taşıyıcısı olarak kamuoyunun zihinsel anlam dünyasını ve kolektif bilinci şekillendirdiği görüşünden hareketle yakın dönem Türkiye siyasi tarihinin 1922-1939 yılları arasına projeksiyon tutmaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi ve Karagöz Karikatürleri (1922-1939)

Yazar:

Ayşe Bedir

Dizi Adı:

Tarih: 332

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

380

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-58-9

İçindekiler

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

GRAFİKLER LİSTESİ

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

1. Bölüm

Mizah ve Karikatür

Mizah

Mizah Kavramı, Tanımlar, Mizah Teorisi

Genel Olarak Mizahın Tarihsel Gelişimi

Türk Mizahının Tarihsel Gelişimi

Karikatür Kavramı

Karikatür Kavramı, Tanımlar, Karikatür Teorisi

Genel Olarak Karikatürün Tarihsel Gelişimi

Karikatür Türleri ve Karikatür Türü Olarak Gazete Karikatürü

Türk Karikatürünün Tarihsel Gelişimi

Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Türk Karikatürü (1839-1908)

II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'in İlanına Türk Karikatürü (1908-1923)

2. Bölüm

Türk Mizah ve Karikatürü Bağlamında Karagöz Gazetesi

Karagöz Gazetesi

Karagöz'ün Ebatları

Karagöz'ün Neşr Edildiği Günler

Karagöz'ün Abonelik Şartları

Karagöz'ün Fiyatı

Karagöz'ün Baskı Sayısı ve Okuyucu Profili

Karagöz'ün Yazarçizer Kadrosu

Ali Fuat Bey (?-1920)

Halit Naci Bey (1875-1927)

Mehmet Baha Bey (?- 1928)

Mustafa Necati (1873-?)

D. Mazlum (?)

Ratip Tahir Burak (1904-1977)

Karagöz Karikatürlerinde İşlenen Konular

3. Bölüm Yakın Dönem Türkiye Siyasi Tarihi ve Karagöz Karikatürleri (1922-1939)

İç Politika ve Karagöz Karikatürleri

Saltanatın Kaldırılması

Cumhuriyet Halk Fırkası'nın Kurulması

Ankara'nın Başkent Olması

Cumhuriyet'in İlanı ve Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı Seçilmesi

Halifeliğin Kaldırılması

Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Kabulü

1924 Anayasası'nın Kabulü

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Kurulması

Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn Kanunu, Musul Meselesi

Kılık Kıyafet İnkılâbı ve Şapka Kanunu'nun Kabulü

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

Hukuk Alanında Yapılan Diğer İnkılâplar

İzmir Suikastı

Mustafa Kemal'in Büyük Nutku Okuması

Türk Harfleri'nin Kabulü ve Millet Mektepleri'nin Açılması

Yakın Dönem Siyasi Tarihinde Kadın Hakları

Yakın Dönem Siyasi Tarihinde Tarih Çalışmaları

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Menemen Olayı ve Asteğmen Kubilay'ın Şehit Edilmesi

Soyadı Kanunu'nun Kabulü

Atatürk İlkeleri ve İlkelerin Anayasaya Girmesi

Laiklik

Milliyetçilik

İnkılâpçılık

Devletçilikt

Halkçılık

Cumhuriyetçilik

Atatürk'ün Vefatı ve İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

Dış Politika ve Karagöz Karikatürleri

Lozan Konferansı ve Lozan Barış Anlaşması'nın İmzalanması

Arazi ve Sınırlar

Boğazların Durumu

Kapitülasyonlar, Mali ve İktisadi Konular

Azınlıkların Durumu ve Yunanistan İle İlgili Problemler

Milletler Cemiyeti'ne Giriş

Balkan Antantı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Sadabat Paktı

Hatay Meselesi ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması

SONUÇ

EKLER

KAYNAKLAR

DİZİN