Menderes Stratejisi

Bu çalışmada, Adnan Menderes döneminde meydana gelen dış politika krizleri ele alınmıştır. Çalışmamızın en önemli özelliği, Menderes’in görev süresince yaşanan dış politika krizlerinin kronolojik ve detaylı şekilde ortaya konuyor olmasıdır. Krizleriyöneten karar alıcı liderlerin kişiliği ile birlikte, rakibine ve siyasi ortamın doğasına yönelik yargılarından yola çıkılarak işbirlikçi/barışçıl mı yoksa çatışmacı mı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Liderin kararlarının altında yatan önemli motivasyonların tespit edilebilmesi için metodolojik olarak Alexander George'un Operasyonel Kod Analizi yönteminden yardım alınmıştır. George'un sisteminde beşi felsefi, diğer beşi ise araçsal şeklinde adlandırılan toplam on soru bulunmakta ve bu sorular karar alıcı liderin, muhatap rakibe yönlendirdiği sözleriyle birlikte fiillerine bakılarak cevaplandırılmaktadır. Karar alıcı lider olarak Türkiye'de 1950-1960 yılları arasında 10 yıl boyunca Başbakan olan Adnan Menderes seçilmiş olup, örnek olay incelemesi olarak ise toplam altı kriz tercih edilmiştir. Bu krizler kronolojik sıraya göre, Kore Savaşı Krizi, 6-7 Eylül Olayları (1955), Süveyş Savaşı Krizi (1956), 1957 Suriye Krizi, 1958 Irak Krizi ve 1958 Lübnan Krizi'dir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Menderes Stratejisi

Yazar:

İbrahim Tekeş

Dizi Adı:

Tarih: 329

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

316

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-53-4

İçindekiler

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

ŞEKİLLER LİSTESİ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

KURAM - YÖNTEM - KAVRAM

Dış Politika Kavramı

Dış Politika Analizi

Kararlaştırma Modelleri

Rasyonel Aktör Modeli

Örgütsel Model

Bürokratik/Hükûmetsel Model

Kognitif / Bilişsel Teoriler

Çatışma ve Krizlerde Karar Alma ve Siyasal Liderlik

TÜRKİYE'DE KRİZ YÖNETİMİNDE LİDER

Türkiye'de Siyasal Yapı

TBMM (Yasama-Yürütme İlişkileri)

Krizlerde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı

OPERASYONEL KOD ANALİZİ BAĞLAMINDA ADNAN MENDERES DÖNEMİNDE ÇATIŞMA VE KRİZ YÖNETİMİ

Demokrat Parti Dönemi Hükûmetlerinde Karar Yapısı

Dış Politika Krizleri

6-7 Eylül Olayları (1955)

Kriz Öncesi: Kıbrıs Uyuşmazlığı

Krizin Yumuşaması:

1957 Suriye Krizi

Kriz Öncesi: Türkiye-Suriye İlişkileri

Krizin Tetiklenmesi

Krizin Yumuşaması

1958 Irak Krizi

Kriz Öncesi

Krizin Tetiklenmesi

Krizin Yumuşaması

Bölgesel Çatışma ve Krizler

Süveyş Krizi (1956)

Kriz Öncesi

Krizin Tetiklenmesi

Krizin Yumuşaması

Lübnan Krizi (1958)

Kriz Öncesi

Krizin Tetiklenmesi

Krizin Yumuşaması

Uluslararası Çatışma ve Krizler

Kore Savaşı (1950)

Kriz Öncesi

Krizin Tetiklenmesi

Liderin Değerlendirilmesi

SONUÇ

KAYNAKLAR

DİZİN