Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965)

Sosyalist blok ile liberal kanat arasındaki soğuk rüzgârlar 1940’ların sonlarından itibaren daha sert esmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndaki askeri açıdan üstünlük kurma mücadelesinin yerini kültürel ve ideolojik yayılma arzuları aldı. İki savaş arası dönemde Sovyet ve Alman yayılması karşısında British Council adlı kurumu tesis ederek kültürel diplomasi cephesinde rakiplerine karşı mevzi kazanma arayışına giren İngiltere’nin Mısır ve Yunanistan ile birlikte dikkatini celb eden ülkelerden biri de Türkiye idi. Akdeniz Havzası ve Ortadoğu coğrafyasında İngiltere’nin çıkarlarını korumak, demokrasi cephesini genişletmek ve İngiliz kültürünü yaygınlaştırmak gibi amaçlarla hareket eden İngiltere, belirtilen dönemde kültürel diplomasiye büyük bir ağırlık vermiştir. Cumhuriyet dönemi siyasal elitlerinin modernleşme tasavvurları için uygun bir menzil olan İngiltere’nin temsil ettiği kültürel değerler II. Dünya Savaşı’ndan sonra da kolaylıkla benimsenmiştir. Bu açıdan bakıldığında İngiltere için Türkiye ile kurulan ve diplomatik kazanımlar elde edilmesi maksadını güden kültürel diplomasi kapsamındaki faaliyetler Türkiye açısından köklü modernleşme çabaları kapsamında değerlendirilmiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965)

Yazar:

Resul Babaoğlu

Dizi Adı:

Tarih: 325

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

184

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-49-7

İçindekiler

TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Soğuk Savaş Dönemi Küresel Rekabette Anahtar Bir Kavram: Kültürel Diplomasi

Türk-İngiliz Kültür İlişkileri: Kısa Bir Tarihçe (1940-1958)

Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'sinde İngiliz-Alman Kültürel Rekabeti

TÜRK-İNGİLİZ MÜZİK FESTİVALLERİ (1948-1951)

I. Türk-İngiliz Müzik Festivali (10-17 Nisan 1948)

II. Türk-İngiliz Müzik Festivali (24-29 Nisan 1949)

III. Türk-İngiliz Müzik Festivali (16-22 Nisan 1950)

IV. Türk-İngiliz Müzik Festivali

Festivallerin Sonlandırılması ve British Council'ın Tutumu

TÜRK-İNGİLİZ KÜLTÜR ANTLAŞMASI

Kültür Antlaşmasının Temelinin Atılması

Türk-İngiliz Kültür Antlaşması Şekilleniyor

Karma Komisyonun İlk Toplantısı (15-18 Aralık 1958)

Vize Muafiyeti Antlaşmasının Kapsamı

TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİNDE KURUMSAL GENİŞLEME

İngiliz Kültür Derneği

Anglo-Turkish Society

Cemiyetin Kuruluşu Gerçekleşiyor

Anglo-Turkish Society'nin Bazı İcraatları

Aşılamayan Engeller

İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

Enstitünün Kuruluşu

Türk-İngiliz Kültür Antlaşmasından Sonra İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

KÜLTÜR ANTLAŞMASI'NDAN SONRA YÜRÜTÜLEN ÇEŞİTLİ FAALİYETLER

Burslar ve Öğrenci Değişim Programı

Karşılıklı Öğretmen/Akademisyen Görevlendirilmesi

İstanbul'daki İngiliz Okulları: İngiliz Kız Ortaokulu ve İngiliz Erkek Lisesi

Türk-İngiliz Kültür Antlaşması Kapsamında Yürütülen Kültürel Faaliyetler

SONUÇ

FOTOĞRAFLAR

KAYNAKÇA

DİZİN