V. Mehmed Reşat Döneminde Saray ve Harcamalar (1911-1913)

Hükmedenlerin ve devlet adına hareket edenlerin siyasi ve iktisadi tasarrufları günümüzde olduğu gibi geçmişte de tarih yapıcı bir role sahip olmuştur. Devlet denilen aygıta yazılan gelirlerin tespit edilmesi, toplanması ve harcanması hususu devletlerin niteliksel özellikleri hakkında ilgi verir.

Osmanlı mali teşkilatında önemli birimlerden birisi padişaha ait gelir ve giderlerin idaresinden sorumlu olan Ceyb-i Hümayun-Hazine-i Hassa teşkilatıydı. Padişahın kendisine tahsis edilen bütçeyi tasarruf şekli, harcama alanları, kurumlar ve şahıslar bazında yapılan ödemeler dönemin yapısını ortaya çıkarması açısından önemlidir. Geniş bir harcama kalemi listesinde saray çalışanlarının maaşları, Cuma selamlığı, mutfak masrafları, okullara yapılan yardımlar, şahıslara verilen ihsanlar gibi basit denilebilecek harcamalar Ceyb-i Hümayunda kayda geçildiği gibi gazetecilere ne amaçla verildiği belli olmayan harcamalar da kayda geçmiştir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

V. Mehmed Reşat Döneminde Saray ve Harcamalar (1911-1913)

Yazar:

Mesut Yolal

Dizi Adı:

Tarih: 323

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

408

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-46-6

İçindekiler

TABLOLAR LİSTESİ

GRAFİKLER LİSTESİ

KISALTMALAR LİSTESİ

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM V. MEHMED REŞAD DÖNEMİ VE CEYB-İ HÜMAYÛN

V. Mehmed Reşad Han

V. Mehmed Reşad Han Dönemi'nin Siyasal Yapısı

V. Mehmed Reşad Han Dönemi'nin İktisadi Yapısı

Ceyb-i Hümâyûn

Osmanlı Devleti'nde Hazine

Ceyb-i Hümâyûn Hazinesinin Kuruluşu ve Değişim Süreci

İKİNCİ BÖLÜM SARAY VE HARCAMALAR

Ceyb-i Hümâyûn Hazinesinin Gider Kalemleri

Haftalık

Takdimat

Hane İcarı

Avaid

Perakende Mübâyaât

Perakende Masarifat

Atiyye-i Seniyye

Ceyb-i Hümâyûndan Hanedan Ailesine Ayrılan Tahsisat

Belgelere Göre Saray Çalışanları

Belgelerde Geçen Tabir ve Kavramlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TRANSKRİPSİYON

Materyaller

Ceyb-i Hümâyûn Defterlerinin Transkripsiyon Yöntemi

01491 Numaralı Ceyb-i Hümâyûn Defterinin Transkripsiyonu

1492 Numaralı Ceyb-i Hümâyûn Defterinin Transkripsiyonu

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN