Akademisyen Olmak: Sosyal Bilimcilerin Deneyimleri Üzerine

Bu çalışmada Türkiye’de akademisyen kimliğinin inşa edildiği anlamlandırma pratikleri sosyal bilimler üzerinden incelenmektedir. Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimi ışığında modernleşmenin sancıları ile karşı karşıya kalan akademisyenlerin nasıl bir akademik topluluk oluşturduğu sorusuna toplumsal inşacı bakış açısıyla yorumlar getirilmeye çalışılmıştır. Akademide hayat kalmak için kimliğin beklenti ve deneyim arasındaki gerilimden kaynaklanan bir zeminde ve bireysel çabaya vurgu yapılarak inşa edildiği; topluluğun öncelikle dar bir işbirliği ve paylaşım çevresi olarak anlamlandırıldığı yorumuna ulaşılmıştır. Bilimsel disiplin aidiyeti ve akademisyenler arası serbest tartışma şeklindeki özgürlükler ile tam olarak uyuşmayan bu durum Türkiye’de üniversite tartışmasına yeni bir boyut kazandırma potansiyeli taşımaktadır. Bu kitabı olumsuz bir eleştiri olarak okumak mümkündür. Ancak yazar üniversitenin geleceğini, akademisyenlerin düşünme biçimleri ve eylemlerinden ayrı düşünmemeyi teklif ederek aksi yönde davrandığına inanmaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Akademisyen Olmak: Sosyal Bilimcilerin Deneyimleri Üzerine

Yazar:

Erman M. Demir

Dizi Adı:

Tarih: 319

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

212

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-7884-42-8

İçindekiler

ÖNSÖZ

BÖLÜM 1: GİRİŞ

BÖLÜM 2: ARAŞTIRMA ÇERÇEVESİ

BÖLÜM 3: ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

BÖLÜM 4: AKADEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTELER

Üniversite Tarihi

Türkiye'de Üniversitelerin Temelleri

Türkiye'de Üniversitelerin Gelişmesinin Modernleşme Ekseninde Değerlendirilmesi

BÖLÜM 5: AKADEMİSYEN KİMLİĞİ

Türkiye'de Üniversite Sorunu Üzerine Tartışmalarda Akademisyen Kimliği

Akademisyen Kimliğine Toplumsal İnşacı Bakış Açısı

BÖLÜM 6: ARAŞTIRMA

Veri Toplama Süreci ve Teknikleri

Katılımcılar

Araştırma Verilerinin Analizi

İdeal Teması

İdealin İnşası

İdeal Temasının İki Katmanlı Doğası

Aktör Teması

Aktör Temasının Tek Boyutlu Yapısı

Sınır Teması

Bilimsel Bilginin Üretilmesi Ekseninde Sınır Teması

Sınır Teması Bağlamında Tek Boyutlu Etkileşim

Fikir Tartışmasının Kısıtlanması Açısından Sınır Teması

Alan Teması

Bilgi Üretme Ekseninde Alan Teması

Bilimsel Bilgi Üretiminde Alternatif Alanlar

Mesafe Teması

BÖLÜM 7: SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN