Cinsiyet, Dükkân ve Semt - Moda’nın Esnaf Kadınları

Kadınların dükkânlarının kamusal alanın dönüşümündeki rolü neredeyse hiç incelenmemiştir. Kadınların dükkânları, kamusal/özel ilişkisini en fazla görebileceğimiz yerlerin başında gelir. Bu kitap, sosyal bilimleri uzun bir zamandır uğraştıran kamusal/özel ayrımına, kadınların dükkânlarını merkeze alarak bakıyor. Kamusal alan ile cinsiyetin karşılıklı inşasında dükkân işleten kadınların deneyimlerinin ne kadar etkili olduğunu tartışıyor. Gündelik yaşamda esnaf deyince tarihi çarşılar, pazarlar, kentin kenar mahalleleri ile erkeklerin ekonomik faaliyetleri akla gelir. Moda’yı İstanbul’un başka semtlerinden ayıran özelliği ise ihmal edilemeyecek sayıda kadın esnafı barındırmasıdır. Kitapta, Moda’da (Caferağa Mahallesi’nde) dükkân işleten 38 kadınla yapılan derinlemesine görüşmeler ve uzun zaman diliminde yürütülen etnografik gözlemlerden hareketle cinsiyet, dükkân işletmeciliği ve semt birlikte anlamlandırılmaya çalışılıyor.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Cinsiyet, Dükkân ve Semt - Moda’nın Esnaf Kadınları

Yazar:
Gül Özsan
Dizi Adı:

Tarih: 337

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

223

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-40-4

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Konu ve Amaçlar

Adlandırma ve Zihinsel Kategoriler

Cinsiyeti Adlandırmak

Dükkân İşleten Kadınların Sınıf Konumu

Moda'daki Kamusal Alanı Nasıl Anlamalı?

BİRİNCİ BÖLÜM

KENTİ, ESNAFI VE MEKÂNI CİNSİYETLENDİRMEK

Kadınların Ekonomik Faaliyetleri ve Kentsel Kamusal Alanın İnşası

Kamusal Alan-Özel Alan Ayrımı

Çalışma Hayatı ve Cinsiyet

Cinsiyet ve Kentsel Mekân

Küçük İşletmeler, Cinsiyet ve Sosyal Ağlar

Küçük İşletmelerde Aile, Akrabalık ve Cinsiyet

İstanbul, Tabakalaşma ve Emek İncelemelerinde Kadınların Ekonomik Faaliyetleri ve Kadın Esnaf

İstanbul Çalışmaları, Meslekler ve Kadınların Ekonomik Faaliyetleri

Kadın Emeği ve "Girişimci Kadınlar" Kurgusu

İşkolları, Meslekler ve Esnafın Sınıf Konumu

Esnaf-Zanaatkâr Araştırmalarında Hazır Düşünme Kalıplarının ve İkili Karşıtlıkların Ötesine Geçebilmek

Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârı Çalışmalarında Yaygın Bakış Açıları

Osmanlı'da Kadın Esnaf ve Zanaatkârlara Farklı Bir Noktadan Bakabilmek

Günümüz Esnaf-Zanaatkârı ve Meslek Çalışmalarında Nostalji, Gelenek Kurgusu ve Gelenek/Modern Karşıtlığı

İKİNCİ BÖLÜM

KADINLARIN DÜKKÂNLARINI VE SEMTİ KATMANLI BİRER METİN OLARAK OKUMAK

Araştırma Hakkında

Esnafın ve Dükkân İşleten Kadınların Deneyimlerini Yorumlamak

Kadınların Demografik ve Sosyal Sınıf Özellikleri

İşlettikleri Dükkânların Özellikleri ve Dükkân Açma Nedenleri

Daha Önceki İş Deneyimleri/Eğitimlerinin İşleri Üzerindeki Etkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MODA SEMTİ VE ESNAFI

Semte İlişkin Genel Veriler

Semtin Modernlik ve Seçkinlik İmgesi

"Modalı" Olmanın Önündeki Engel Nedir?

Semtte "Köklü Esnaf" Kim ve Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MODA'DA "KADIN ESNAF" OLMAK

Kadınların Bakış Açısından Moda'da "Kadın Esnaf" Olmak

Kadınların Semtteki Kişilerle Kurdukları Sosyal İlişkiler

Kadın Dükkânlarındaki Kamusal ve Özel Alan

BEŞİNCİ BÖLÜM

AİLEDE KAYNAK AKTARIMI VE CİNSİYET GERİLİMİ

Kadınların Dükkân Açma Süreci

Kadınların Sermayesi ve Erkeklerin Sermayesi

Annelere ve Sermayelere Bakışlar

Ailede Kaynak Aktarımı: Kızlar, Oğullar ve Damatlar

SONUÇ

Neden Moda Semti?

Kamusal/Özel Çerçevesinde Kadınların Dükkânları

Gelenek ve Modernlik Kurgularını Aşmak

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN