Erken Sinemanın Aynasından Osmanlı - Alman İlişkileri (1895-1918)

Elinizdeki kitap, bugüne dek Türkiye-Almanya ilişkilerinin sinema tarihindeki yansımasını ağırlıklı olarak göç ilişkisi çerçevesinde ele alan çalışmalara, erken dönem sinemanın perspektifinden yaklaşarak, iki ülke arasında sinemanın ilk yıllarından itibaren nasıl bir temas kurulduğunu, diğer yandan Osmanlı-Alman tarih yazımında üzerinde fazla durulmayan kültürel alanı merkezine alarak, katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Erken dönem sinemanın, devletler nezdinde ve uluslararası ilişkilerdeki yeri, yarattığı yeni görme biçimleriyle seyirciyi yönlendirme gücü, iki ülke ilişkisi üzerinden görsel ve yazılı tarihin belleğinde ele alınmaktadır. Sinemanın ulusötesi yapılanmasına ve propaganda gücüne odaklanan çalışma, dönemin belge ve kurmaca filmler ile haberleri ve öne çıkan belgeleri ışığında yol almaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Erken Sinemanın Aynasından Osmanlı - Alman İlişkileri (1895-1918)

Yazar:
Oya Kasap Ortaklan
Dizi Adı:

Tarih: 314

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

440

Ebat:

16 x 23,5 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-38-1

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

İMPARATORLUKLAR DÖNEMİNDE SİNEMA ALANINDA KÜLTÜREL KARŞILAŞMALARIN ETKİLERİNİN TARTIŞILMASI

İmparatorluklar Çağında Sinema

Kültürlerin Karşılaşması ve Sinema

"Hareketli Görüntüler"in Politikası: Temsil ve Söylem

"Silah Kardeşliği": Sinema ve Savaş

İKİNCİ BÖLÜM

1895-1914 YILLARINDA OSMANLI-ALMAN İMPARATORLUĞU ARASINDAKİ SİNEMASAL İLİŞKİLER

İki İmparatorluğun Yakınlaşması ve Sinema

İmparator II. Wilhelm'in İkinci Doğu Gezisi Sırasında Çekilen Filmler ve Gösterimleri

Sultan II. Abdülhamid'e Önerilen Filmler

Osmanlı İmparatorluğu'nda Sinema

Osmanlı ve Alman İmparatorluğu Arasındaki İşbirliği: Elektrik ve Demiryolu Projeleri

Alman İmparatorluğu'nda Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Sinema Üzerine İzlenimler

I. Dünya Savaşı'na Kadar Sinema Alanında Yaşanan Gelişmeler

Trablusgarp Savaşı

Balkan Savaşları

Alman İmparatorluğu'nda Osmanlı Üzerine Gösterilen Filmler

Sinema Öncesinden Taşınan İmgeler: Alman Oryantalizmi ve Kaiser-Panorama

Osmanlı İmparatorluğu'nu Gösteren Filmler

Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nın Filme Alınması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

I. DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE SİNEMASAL İLİŞKİLER

I. Dünya Savaşı'nın Arifesinde

Savaştan Kısa Bir Süre Önce Osmanlı İmparatorluğu'nda Film Gösterimleri

I. Dünya Savaşı Sırasında İlişkiler

Savaş Sırasında Osmanlı Toprakları'nda Sinema

Savaş Boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda Gösterilen Alman Yapımı Kurmaca Filmler

Dernek ve Cemiyetlerin Film Gösterimleri

Savaştan Görüntüler

Ciné-Palace Sineması ve Sigmund Weinberg'in Faaliyetleri

Alman Vatanperverliğini Sergileyen Filmler

Çanakkale Muharebeleri

Ordu ve Sinema: Savaşın Sinema Yoluyla Seferber Edilmesi

Alman İmparatorluğu: Fotoğraf ve Film Dairesi

Osmanlı İmparatorluğu: Merkez Ordu Sinema Dairesi

Askeri Müze'de Film Gösterimleri

Topyekûn Savaşta Propagandayı Yaratanlar

Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Propagandası

Messter Haftalık Havadisleri

Balkan-Doğu Film Topluluğu

İmparator II. Wilhelm'in İstanbul Ziyareti

İmparator II. Wilhelm Dersaadet'te: İki Film, İki Bakış

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

I. DÜNYA SAVAŞI BİTERKEN

Osmanlı Devleti Üzerine Haber Görüntüleri

Savaşın Sonuna Doğru

I. Dünya Savaşı'nın Sonu ve Her İki Ülke Sineması Üzerine Etkisi

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN