Osmanlı Maliyesi ve Baltazziler

Sakız Adası’ndan İzmir’e yerleştikleri 18.yüzyıldan itibaren ticaretle başladıkları işlerini sarraflık ardından bankerliğe taşıyan Baltazzi ailesi Galata’nın önde gelen isimleri arasına girdi. 19. yüzyılın tamamında birkaç nesil boyunca bankerlik yapan Baltazzilerin devlet maliyesiyle ilişkisi, âdeta Galata bankerlerinin tarihini özetler. İç borçlanmada hükümete istedikleri koşulları dayatabilecek kadar güçlenen Galata bankerlerinin ortaya çıkışı, Baltazzi ailesinden Emmanuel Baltazzi’nin 1843’te hükümetle kambiyo kurunun kontrolü için yaptığı ilk anlaşma ve nihayetinde banker Jacques Alléon’la kurdukları Dersaadet Bankası’yladır. Kitap Emmanuel, Theodore, Demostene, Aristide, Spyridon ve Leonidas Baltazzi’nin Osmanlı maliyesiyle ilişkisine odaklanmaktadır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Osmanlı Maliyesi ve Baltazziler

Yazar:
Nursel Manav
Dizi Adı:

Tarih: 310

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

360

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-34-3

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

SARRAFLIK VE DEVLETİN/DEVLET ADAMLARININ SARRAFLARLA İLİŞKİLERİ

Osmanlı Devleti'nde Sarraflar

Galata Bankerleri

BİRİNCİ BÖLÜM

BALTAZZİ AİLESİ VE KAMBİYO ANLAŞMALARI

Baltazzi Ailesi

Baltazzilerin Hayatı

Mayerling Faciası

Kambiyo Anlaşmaları ve Baltazziler

Kambiyo Anlaşmasına Yol Açan Sebepler

İlk Kambiyo Anlaşması ve Emmanuel Baltazzi

İlk Kambiyo Anlaşmasının Sonuçları ve Diğer Anlaşmalar

Emmanuel Baltazzi İle Kambiyo Anlaşması

Kambiyo Kontrolünde Emanet Yöntemi ve Emmanuel Baltazzi

İKİNCİ BÖLÜM

DERSAADET BANKASI VE EMMANUEL BALTAZZİ

Dersaadet Bankası'nın Kuruluşu/p>

Dersaadet Bankası'nın Faaliyetleri

Dersaadet Bankası ve Kambiyonun Kontrolü

Dersaadet Bankası'nın Tasfiyesi

Dersaadet Bankası için Dış İstikraz Girişimi

Dersaadet Bankası'nın Hesapları

Theodore Baltazzi'nin Banka Kurma Girişimi ve Gizli Kambiyo Anlaşması

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İLTİZAM VE ŞİRKETLER

İltizam ve Baltazziler

Baltazzilerin İltizamdaki Rolleri

Beyrut ve Tevabii Gümrükleri İltizamı ve Aristide Baltazzi

FLeonidas Baltazzi ve İzmir Tütün Tekeli

Spyridon Baltazzi'nin Ayvalık'ta İskele İnşa ve İşletmesi

Demostene Baltazzi'nin İzmir'de Vapur İşletme Talebi

Baltazziler Tarafından Kurulan Şirketler

Şirket-i Hayriyye

Dersaadet Tramvay Şirketi

İtibar-i Sınai Şirket-i Şarkiyyesi

Tütün Rejisi

Şirket-i Madeniyye-i Osmanî Anonim Şirketi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İÇ BORÇLANMA VE BALTAZZİLER

Baltazzilerin İç Borçlanmadaki Rolü

Borçlanmanın Başlangıcı, Baltazziler ve 1848 Krizi

Kırım Savaşı İçin Yapılan İç Borçlanma

Gözetim Komisyonu ve İkinci Dış Borçlanma

Hazine-i Hassa'nın Resmi Bankeri: Aristide Baltazzi

Savaş Sonrası Dönemde Borçlanmada Baltazzilerin Rolü

Savaş Sonrasında Borçlanma

Mali Kriz ve Borçlanma

Ekonomik Kriz Derinleşiyor

Union Financière (Şirket-i Maliyye) ve Aristide Baltazzi

Mirés İstikrazı ve Baltazziler

Theodore Baltazzi'nin Mirasından Borçlanma

BEŞİNCİ BÖLÜM

YENİ KURULAN BANKALARDAN BORÇLANMA

Şirket-i Umumiyye

Şirket-i Umumiyye'den Önce İç Borçlanma ve Baltazziler

Şirket-i Umumiyye'nin Kuruluşu ve Faaliyetleri

1875-1881 Döneminde İç Borçlanma

1875 İflası ve İç Borçlanma

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının Finansmanı

Savaş Sonrası Borçlanma Süreci

Rüsum-ı Sitte'nin Kurulması ve Duyun-ı Umumiyye'ye Doğru

Leonidas Baltazzi'nin Müşterekü'l Menfaa Reji İdaresi Projesi

Duyun-ı Umumiyye'nin Kuruluşundan Sonra Baltazziler ve Şirket-i Umumiyye

SONUÇ

EKLER

KAYNAKLAR

DİZİN