Anşa Bacılı Folkloru – Acısu – Göğe Hâkim, Gönüle Hâkim, Devlete Hâkim

Kurt Hasan (Veli Babanın Babası) Hacı şeyhin tek talibidir. Bildiği her şeyi ondan öğrenmiştir. Bir gün, Hacı şeyhle birlikte Acısu köyünün bulunduğu alana gelirler. Hacı şeyh atından iner ve etrafa bakar. Kurt Hasan’ın yerleşeceği bu topraklar için dua eder. Duasının ardından Kurt Hasan’a dönerek; “Burası Gönül’e Hâkim, Göğe Hâkim, Devlete Hâkim Yerdir” der. Bu duadan sonra, Kurt Hasan’ın ailesi ve ona bağlı 12 hane köye gelip yerleşir. Köydeki hane sayısı 9’dan 21’e çıkar. Derler ki; köy bu 21 haneden çoğalıp Anşa Bacılı (Kurdoğlu) ocağının merkezi olarak bugüne gelmiştir. Acısu, Hacı Şeyhin duasıyla dualanan, Anşa Bacı / Veli Baba’nın nesnelleşen yaşam tecrübesiyle perçinleşerek; Anşa Bacılı Beydili Sıraç Türkmenlerinin karar, yaşam ve inanç merkezinin adı olmuştur.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Anşa Bacılı Folkloru – Acısu – Göğe Hâkim, Gönüle Hâkim, Devlete Hâkim

Yazar:
Mutlu Özgen
Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 27

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

369

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-19-0

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Alan Deneyimi

Yöntem

Kaynak Taraması

BİRİNCİ BÖLÜM FİZİKİ VE TARİHİ ÇEVRE

Köyün Coğrafi Konumu

Köyün Tarihçesi

Anşa Bacılılar Kimdir?

Veli Baba

Anşa Bacı

İKİNCİ BÖLÜM BEŞERİ DURUM VE SOSYO EKONOMİK YAPI

Beşerî Durum

Köyün İdari ve Siyasi Yapısı

Siyasi Eğilimler

Köyün Ortak Malları

Ekonomik Yapı ve Geçim

Köydeki Teknolojik Yenilikler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İNANÇLAR

Evliya Görünümlü Dağ ve Kaya Kültü

Karadede Dağı / Tepesi

Bakacak Dağı/Tepesi

Nişan Evliya

Nallı Evliya

Toprak Kültü (Anşa Bacılı Toprağı)

Ağaç Kültü

Taş Kültü

Bitki Kültü

Su Kültü

Ateş Kültü (Ocak Kültü)

Gök Kültü (Güneş, Ay, Yıldızlar)

Hayvan Kültü

Uğursuz Sayılan Hayvanlar

Uğurlu Sayılan Hayvanlar

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÖRENLER

Geçiş Törenleri

Doğum

Acısu Köyünde Doğum Öncesi Pratikler

Aşerme

Çocuğun Cinsiyetinin Anlaşılmasına Yönelik Uygulamalar

Acısu Köyünde Doğum Sonrası Uygulamalar

Çocuk Bakımı

Lohusalık ve Al Karısı

Diş Hediği

Sünnet Töreni

Asker Uğurlama

Evlenme

Evlenme Biçimleri

Endogami Evlilik

Kız Kaçırma

Acısu Köyünde Evlenme Aşamaları

Boşanma

Ölüm

Ölümü Haber Veren Ön Belirtiler

Ölümü Haber Veren Hayvan Davranışları ve Sesleri

Ölüm Haberini Veren Rüyalar

Ölümün Duyurulması ve Ölüm Sonrası Uygulamalar

Cenazenin Hazırlanması ve Defin Edilmesi

Defin Sonrası Yapılan İşlemler

Mevsimlik Bayram ve Kutlamalar

Özel Mevsimlik Bayramlar

Genel Mevsimlik Bayramlar

BEŞİNCİ BÖLÜM GİYİM KUŞAM (ÖRTÜNME) SÜSLENME

Anşa Bacılı Erkek Giyimi

Anşa Bacılı Kadın Kıyafetleri

Belden Aşağısı Giyilen ve Bele Kuşanılanlar

Ayağa Giyilenler

Saya'da Kullanılan Nakış ve Süslemeler

Günümüzde Acısu Köyünde Giyilen Kıyafetleri

ALTINCI BÖLÜM ACISU KÖYÜNDE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Hayvansal Gıdalar

Hayvansal Ürünlerin Üretimi

Tarımsal Ürünler

Yiyecek Hazırlama ve Muhafaza Etme Yöntemleri

Anşa Bacılı Mutfağını Oluşturan Temel Yemekler ve Yapılışları

Mutfak ve Sofra Düzeni

YEDİNCİ BÖLÜM BARINMA VE KONUT

Dini Mimari

Sivil Mimari

SEKİZİNCİ BÖLÜM EL SANATLARI

İşlemecilik

Taş İşçiliği

Ağaç İşlemeciliği

Dokumacılık

DOKUZUNCU BÖLÜM HALK BİLGİSİ

Halk Takvimi (Baba Hesabı)

Halk Meteorolojisi

Halk Hekimliği

Halk Botaniği

Halk Baytarlığı

Halk Ölçü/Tartısı

Uzunluk Ölçüleri

Ağırlık Ölçüleri

ONUNCU BÖLÜM HALK EDEBİYATI

Atasözleri

Deyimler

Bilmeceler

Maniler

Ninniler

Tekerlemeler

Andlar

Menkıbeler

Kargışlar (Beddualar)

Acısu Köyünde Oynanan Çocuk Oyunları

Acısu Köyünde Geçmişte Oynanan Çocuk Oyunları

Günümüzde Acısu Köyünde Oynanan Çocuk Oyunları

Acısu Köyünde Tabu Sayıldığı İçin Oynanmayan Çocuk Oyunları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN