Yolları Kesişen Aileler ve Hayatlar – Baliler, Filozoflar, Diğerleri ve… Ben

Bu kitap, birkaç aile ve o ailelerin mensupları etrafında örülü bir hayat hikâyesi. Araştırma kitaplarıyla tanınan yazar, akademik yazımın katı kurallarına hapsolmadan hem aile efradının hikâyelerini, hem de kendi hayat hikâyesini basit ve içten bir üslupla anlatıyor. Kitap bir yandan bu âlemi çoktan terk etmiş olan bu insanların renkli birer portresini çizmekte, diğer yandan yazarın 1970’li yılların başından günümüze kadar uzanan çalışma hayatını tasvir etmekte.

Sözlü kaynakların yanı sıra arşiv kaynaklarının da kullanıldığı bu kitap; azınlıklar, biyografiler, aile hikâyeleri ile ilgilenen okurların mutlaka edinmeleri gereken bir çalışma.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Yolları Kesişen Aileler ve Hayatlar – Baliler, Filozoflar, Diğerleri ve… Ben

Yazar:
Rıfat N. Bali
Dizi Adı:

Tarih: 283

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

269

Ebat:

16 X 24 cm

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-02-2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ÖZEL TERİMLER

BİRİNCİ BÖLÜM ELZA VE NİSO'NUN HİKÂYELERİ

A. HASSON VE FİLOZOF AİLELERİNİN HİKÂYELERİ

Anneannem Marie Hasson ve Hasson Ailesi

Büyükbabam Bohor Robert Filozof

ELZA'NIN HİKÂYESİ

Doğumu

Osmanlı Bankası Yılları

BALİ AİLESİNİN HİKÂYESİ

Bali Soyadının Menşei

Aslen Dağ Hamam'lıyız

Büyükbabam Rafael Bali

Babaannem Zinbul Menasse

Bali Han'da Hayat

Rafael Torel'in Kaleminden Bali Ailesi

NİSO'NUN HİKÂYESİ

Hatırlarda Kalanlar - İlk Yıllar

Marsilya, Paris ve İstanbul Yılları

Osmanlı Bankası'nda Memuriyet Yılları

Kayseri Şubesi

Samsun Şubesi

Türklüğü Tahkir Suçlaması

Trabzon Şubesi

Ester Caouki'nin Anlatısıyla Babamın Gençlik Yılları

İstanbul Yılları - Anadol Kontuarı

Anadol Kontuarı'na Giriş

Anadol Kontuarı'nın Ortakları

Darr'lar ve Reinhardt'lar

Babamın Görevi

Niso, Elza ile Tanışıyor

Asmalımescit Günleri - Musa Bey Apartmanı

Musa Bey Apartmanı'nda Hayat

Komşularımız

Annem ve Ben

Tekrar Asmalımescit Yılları

Osmanbey Yılları

Derya Apartmanı

Komşular

Annem, Babam Serbest Zamanlarında Ne Yaparlardı?

Babamın Anadolu Kontuarı Sonrası Hayatı – Havlu İş Yılları

Derby Lastik Yılları

Kuzenim Rıfat'ın (Musa'nın oğlu) Anlatısıyla Babam

Derby Lastik'in Patronu Rafael Torel'in Anlatısıyla Babam

Babamın Yeni Meşgalesi: Müstakbel Gelin Arama

Askerden Dönüş ve Sosyal Hayatım

Babamın Yeni Meşgalesi

Niso Koronel'i Ziyaret

Adler Biraderler'i Ziyaret

Beti ile Tanışma ve Mutlu Son!

Son Yılları

İKİNCİ BÖLÜM AMCALARIM - BALİ KARDEŞLER

Sami Amca (1901 – 20 Ağustos 1991

Sara'nın Yeğeni Klara Behmoaras'ın (1933 -2013) Oğlu

Hayim Behmoaras'ın (1955 - ) Anlatısıyla Sami Amca

Hayri Amca (1906 – 19 Ekim 1963)

- Eli Fermon'un Hikâyesi

Hayri ile Raşel'in Tanışmaları

Rafael Torel'in Anılarında Hayri Amca

Varlık Vergisi

Rıfat ile Raşel Alaton'un Düğünü

Fenerbahçe ve Yazlık Köşk

Torunlarının Anlatımıyla Raşel Teyze

"Küçük" Hayri (İbrahim'in oğlu) Anlatıyor

"Büyük" Hayri (Rıfat'ın oğlu) Anlatıyor

Torunu Reyhan Bali ("Pupi") Hekimoğlu'nun (1962- ) Hatırladıkları

Reyhan (Danita) Bali'nin (1935-) Ağzından Hayri-Raşel Bali

Çöpe Atılan ve Yuvaya Geri Dönen Mektuplar

Sabetay Amca (1909- 24 Temmuz 1975)

Moiz (Musa) Amca (1914 - 3 Temmuz 1993)

İzakito Amca (1915- 24 Mart 1972)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM NUNA VE RUDİ'NİN HİKÂYESİ

Rozental-Ney Ailesi

İstanbul Yılları - Anadol Kontuarı

Nuna-Rudi ile Annem ve Babam

Rudi ve Nuna'yla İlgili Anılarım

Rudi ve Ortağı Alfred Filozof

Teyzem Nuna

Hatıralarda Kalanlar

Lazar Demişulam'ın Anıları

İzak Eskinazi'nin Anıları

André Nahum'un Anıları

Anita Esentürk'ün Anıları

Lilyan Eskenazi'nin Anıları

Lilyan'ın kızı Beril Levi'nin Anıları

Cudi Badi'nin Anıları

Peggy Malleret'nin Anıları

İstanbul'daki Son Yıllar

Nice Yılları – Rudi'nin Vefatı

Nuna'nın Son Yılları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BENİM HİKÂYEM

İş Hayatım

Askerlik Hizmeti

Askerden Dönüyorum – İşe Giriyorum

Patronum Jak Barkey

İmren Ergas

"Büro İşleri" Ne İdi?

"Komisyoncu Beyannameleri" Meselesi

İthal Malları Fiyat Tetkik ve Tescil Dairesi

"Düşük Fiyatlı/Miktarlı Fatura" Ne İdi?

Ersin Candeğer

Germanya Han ve Komşular

"Mümessil-Komisyoncu" Ne İdi?

"Çifte Ödeme" Ne İdi?

Garantisiz Ticari Borçlar Meselesi

Holdinglerin Kendi Aracı Şirketlerini Kurmaları

1970'li ve 1980'li Yıllarda Çalışma Şartları

Yeni Personel - Terfi Ediyorum

Muhatap Olduğum Firmalar

Şirkete Ortak Oluyorum

1980'li Yıllarda Elektronik Sanayi

Çalışma Tempom

Çalışma Arkadaşlarımın İzlenimleri

Jak Barkey Ortaklıktan ve Türkiye'den Ayrılıyor

Jak Barkey'den Sonra Hayat

Marko ve Sonu

İş Hayatımdan Aklımda Kalanlar

Germanya Han ve Komşular

"Mümessil-Komisyoncu" Mesleğinin ve Barkey Limited Şirketi'nin Sonu

Kütüphanelere Tedarik Hizmeti ve Yayıncılık Yıllarım

Kütüphanelere Tedarik Hizmeti Faaliyetlerimiz

Yayıncılık Faaliyetlerimiz

Gözlemlerim

BEŞİNCİ BÖLÜM YAHUDİLİK VE BEN

SONSÖZ

SOYAGAÇLARI

ALBÜM

KAYNAKÇA

DİZİN