Avcılığın Osmanlı Devlet Yapısındaki Yeri - Doğancılar

Günümüzde sınırlı sayıda müdavimine karşın eski dönemlerde avcı kuşlarla avlanmak yaygın bir tercihti. Hanedan üyelerinden din adamlarına askerlerden sıradan insana kadar birçok kişi bu kuşlara ilgi duymuş besleyip eğiterek avda kullanmışlardır. Avcı kuşların beslenip eğitilmesi ve avda kullanılması sürecini ifade eden doğancılık Osmanlı İmparatorluğu’nda gelişmiş bir kurumsal yapıya sahipti. Farklı ocaklar etrafında organize edilmiş olan bu müessese Hristiyan ve Müslüman farkı gözetmeksizin tüm doğancıların istihdamına imkân tanımıştır. Dört farklı ocak ile başkentte varlık gösteren doğancılık sanatı uzun yıllar birçok devlet adamının Osmanlı idarî yapısında görev almasını mümkün kılmıştır. Görkemli imparatorluk kurumları arasında gölgede kalmış olan bu ocakların iade-i itibarlarını görmek dileğiyle…

Satın Al

 

Künye

Kitabın Adı:

Avcılığın Osmanlı Devlet Yapısındaki Yeri - Doğancılar

Yazar:
Batuhan İsmail Kıran
Dizi Adı:

Tarih: 284

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

164

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-04-6

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR

ŞEKİLLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Bİ̇Rİ̇NCİ̇ BÖLÜM

DOĞANCILIK MÜESSESESİNE GENEL BAKIŞ

Doğancılık ve Kökenleri Üzerine

Avrupa Doğancılığı

Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Döneminde Doğancılık

İKİ̇NCİ̇ BÖLÜM

ENDERÛN DOĞANCILARI

Enderûn Teşkilatı Hakkında

Doğancı Odası

Taşra Doğancı Oğlanları

Yeni Saray Doğancıları

Doğancıbaşılık

Enderûn Doğancılarının Gelirleri

Enderûn Doğancılarının Tayinleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRÛN DOĞANCILARI

Çakırcı Ocağı

Şahinci Ocağı

Atmacacı Ocağı

Birûn Doğancı Ağalarının Gelirleri

Birûn Doğancılarının Tayinleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TAŞRA DOĞANCILARI

Osmanlı İmparatorluğu'nda Taşra Doğancılarının Coğrafi Dağılımı

Taşra Doğancılarının Hukukî Durumları

Taşra Doğancılarının Tasnifi

Timarlı Doğancılar

Muafiyetli Doğancılar

Doğancılardan Toplanan Vergiler ve Cerimeler

BEŞİ̇NCİ̇ BÖLÜM

DOĞANCI TEŞKİLATLARININ KALDIRILMASI VE DOĞANCILIKTAN YETİŞEN DEVLET ADAMLARI

Doğancı Odası'nın Kaldırılması

Birûn Doğancı Ocaklarının Kaldırılması

Doğancı Kökenli Devlet Adamları

SONUÇ

MİNYATÜRLER

KAYNAKÇA

DİZİN