: Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 2

1990 yılında kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bugün, kadın tarihi kaynaklarının korunduğu önemli bir kurum haline gelmiştir. 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla, 1869 – 1926 yılları arasında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış ve transkripsiyonu yapılmamış 32 kadın dergisinin yeni harflerle transkripsiyonu projesini başlattı. Bugün bu projenin ilk iki cildi Libra Yayıncılık ile ortak bir yayın olarak yayımlanıyor. İkinci ciltte Firuze, Ev Hocası, İnsaniyet ve Erkekler Dünyası adlı dergiler yer almaktadır.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Yeni Harflerle İnsaniyet (1882-1883); Kadınlık Hayatı (1913); Erkekler Dünyası (1914); Ev Hocası (1923); Firuze (1924)

Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 2

Yayına Hazırlayan:
Birsen Talay Keşoğlu
Çeviri Yazı:

Aylin Doğan, Feray Coşkun, Tarık Demir, Semih Evciman

Dizi Adı:

Tarih: 280

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

264

Ebat:

16 x 23,50 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-00-8

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

GİRİŞ / Birsen Talay Keşoğlu

FİRUZE

ÖNSÖZ / Aylin Doğan

FİRUZE 1

İfâde

Kadın Tekâmülü İstimzâcı

Süs Abonelerine

Firuze Müsabakası

Fransa Sulh ve Müsalemet Kongresinde Bir Türk Hanımı Nimet Cemil Hanımefendiyle Bir Mülakat

Kadınlık Alemi Meşher-i Tesavirde Kadın Ressamlarımız

Hüsran Dalgaları

Şarkı

Kırlarda

Sevmek!... Niçin? Mini mini Ayşe’ye açık mektup

Rüya!

Büyükada Yat Kulüpte

Meram Bahçelerinde

Hilal-i Ahmer Balosu

Büyük Aşklar: Victor Hugo’nun Bir Aşkı

Dünya Kadın Hareketleri

Gecelik ve Gündüzlük Pijamalar

Gururun Yalanı

Beşinci sayfa "meşher-i tesavir" ma-ba’dı

Adab-ı muaşeret bahisleri: Kimlere ve nerelerde el vermelidir?

Yıldız Ayakları

FİRUZE 3

Memleket büyükleri hanımların son senelerdeki tekâmül veya inkılâbını nasıl görüyorlar?

Ahmet Haşim Beyin Makalesi İçin

En Büyük Acı

Yıldız Altında

Kadın Vücutları Narin Mütenasip Olmak İçin

Tezat

Meşhur Şairler ve Edipler Müsabakası

Devekuşu tüyü tuvaletlerde nasıl tatbik olunuyor?

EV HOCASI

ÖNSÖZ / Aylin Doğan

EV HOCASI 1

Yeni Milli Elifbâ

Meslek ve Maksad

Şekerin Mevâdd-ı Gıdaiye Arasında Mevki

Ev Kadını

Allah’ın En Büyük Kulu

Ev

(Defter-i Galatat) dan: "Galat-ı meşhur fasih-i mehcurdan evladır"

Yediğimiz bazı sebzeleri tanıyalım:

Büyük Annesinin Mektubu

Gülünç fıkralar

Türk kadınlarının ilk siyasi hareketi

KADINLIK HAYATI

ÖNSÖZ / Feray Coşkun

ÇEVİRİ YAZIDA UYGULANAN YÖNTEM

KADINLIK HAYATI 1

Mesleğimiz

Kadınlığa Bir Nazar

Yaşamak Fenni

Bȋ-kesî-i Vatan..

Yavruma!

Hamîdiyye’ye!

İcmâl-i Edebî

Üsbûʻ-i Edebî

Girye-nisâr Bir Mektûbdan..

Müteverreme

Hasbihâl

Kadın İntikâmı

Bilmecemiz

Müsâbakamız

Ekinci 1331

Bahr-ı Sefȋd Mes’elesi ve Asya-yı ‘Osmânȋ’yi Tehdîd eden Tehlikeler

Mekteb Müzesi

Mühimdir

Resimli Kitâb

Bir Deste Menekşe

Keşf-i İstikbâl

Büyük Duygu Mecmûʻası

Sıhhat Kütübhânesi

İNSÂNİYET

DERGİ HAKKINDA / Tarık Demir

ÇEVİRİ YAZIDA KULLANILAN METODOLOJİ

İNSÂNİYET 1

Hoca Tahsîn Merhûmun Yâdîgârıdır "Kuyruklu Yıldızlar"

Meʻhazı Var

Coğrafya / Bir Zevc ile Zevce Beyninde Mükâleme

Büyük Bir Zât Yâhûd Ziyâ Paşa Merhûm

İntihâbât Ahlâk

İstanbul Mektubları

İNSÂNİYET 2

Aldığımız Bir Mektûb

İki Okumuş Hanımların Sorduğu Üç Suâlin Ayrı Ayrı Cevâblarıdır

İnsâniyet’in ilk nüshasında münderic coğrafya mükâlemesinden mâb’ad

Vâlidesine ve Pederine Hitaben "H. Elizabeth" Nâmında Küçük Kızın Yazdığı Mektublardan İKİNCİ MEKTUB

Hazîne-i Evrâk Müessessliğinedir Bu Mektûb

İlâve

Mektebli Hanıma Cevâb

İstanbul Mektûbları

Bir Harem Dâiresi

ERKEKLER DÜNYASI

ÖNSÖZ / Semih Evciman

ÇEVİRİ YAZIDA KULLANILAN YÖNTEM ÜZERİNE

ERKEKLER DÜNYASI 1

İki Söz

Tabî’î Düşünelim!

Mesut Bir Aile Nasıl Teşekkül Eder?

Safahat-ı Sefahetten

Gençlerimizin Genç Kızlarımızı İğfal Yolunda Takdim Etmekte Oldukları Muaşaka Mektuplarından Numune

Şebâbet

Edip Olmanın Çaresi

DİZİN

Anahtar kelimeler: Kadın Eserleri Kütüphanesi