Yeni Harflerle Bilgi Yurdu Işığı (1917-1918) – Osmanlı Kadınlarının Sesi – Talepler, Engeller ve Mücadele – Cilt 1

1990 yılında kurulan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı bugün, kadın tarihi kaynaklarının korunduğu önemli bir kurum haline gelmiştir. 30. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1869 – 1926 yılları arasında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanmış v transkripsiyonu yapılmamış 32 kadın dergisinin yeni harflerle transkripsiyonu projesini başlattı. Bugün bu projenin ilk iki cildi Libra Yayıncılık ile ortak bir yayın olarak yayımlanıyor. Birinci ciltte yer alan .Bilgi Yurdu Işığı dergisi 1916 yılında faaliyete başlayan Bilgi Yurdu Dershanesi’nin yayın organı olarak 1917 yılında İstanbul’da yayınlanmaya başlamıştır. 1918 yılına kadar 1,5 yıl süreyle yayın hayatına devam eden dergi, Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı için yenilgiyle sonuçlanmasından sonra yayınına son vermiştir. Bilgi Yurdu Dershanesi, Osmanlı İmparatorluğu içinde ilk özel kadın dershanesidir.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Yeni Harflerle Bilgi Yurdu Işığı (1917-1918) – Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller ve Mücadele – Cilt 1

Yayına Hazırlayan:
Birsen Talay Keşoğlu,Mustafa Keşoğlu
Dizi Adı:

Tarih: 275

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

578

Ebat:

16 x 23,50 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-2380-95-6

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

GİRİŞ

HAKİKİ FEMİNİST KİMDİR? Birsen Talay Keşoğlu

ÇEVİRİ YAZIDA UYGULANAN KURALLAR VE YÖNTEM

Bir İfâde

Küçük Bilgiler

Amerika Aile Hayatı

Teşekkürât-ı Aleniyye

Himâye-i Etfâl Cem’iyyeti

Karikatür

BİLGİ YURDU IŞIĞI 2

Musâhabe-i Fenniyye

Kadınlarımızda Terakkî ve Tekâmül

Kadınlarımızın Çalıştırılması

Masûne’nin Mektûpları

Kapı Gıcırtısı

Yağmur Sesleri

Çamur Lekesini Çıkarmak

Kahve Lekesi

Kalp Kuvveti

Teşekkür

Nümûne-i Cem’iyyet

Letâif

BİLGİ YURDU IŞIĞI 3

Musâhabe-i Fenniyye

Kadınlar Beşeriyetin En Büyük Mürebbîleridir

İkinci Mektup

Küçük Bilgiler

Oyuncak Ticâreti

Uyuz

Letâif

Hanımlara Açık Mektup

Muhâberât-ı Aleniyye

BİLGİ YURDU IŞIĞI 4

Büyük İkrâmiye

Ahlâk ve Kadın

Saksılar

Tel Dolap

Letâif

BİLGİ YURDU IŞIĞI 5

Musâhabe-i Fenniyye

Ev Kadını

Hayât-ı Hakîkiyyeden

Monolog

Mühim Bir Müsâbaka

Tramvay Biletçileri

Bilgi Yurdu Işığı İlâvesi

Mermerleri Temizlemek İçin

Yaz Mevsimi ve Çocuklar

Derinin Hıfz-üs-sıhhası ve Bünyesi

BİLGİ YURDU IŞIĞI 6

Büyük Kadınlar

Misâfirlik

Egzema

Kadınlık Şüûnu

Küçük Bilgiler

İnâs Dâr-ül-Fünûnu

Mühim Bir Müsâbaka

Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı

Yaz Mevsimi ve Çocuklar

Kürre-i Arz Hakkında Bir İki Söz

BİLGİ YURDU IŞIĞI 7

Musâhabe-i Fenniyye

Taâm

Küçük Bilgiler

Kadınlık Şüûnu

Letâif

Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı

Kürre-i Arz Hakkında Bir İki Söz

Karanlık Oda – Laboratuvarlar

BİLGİ YURDU IŞIĞI 8

Musâhabe-i Fenniyye

Genç Kızlar ve Roman

İlk ve Son Emel

Kadınlık Şüûnu

Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı

Münâkehât ve Müfârakât Kararnâmesi Esbâb-ı Mûcibe Lâyıhası

BİLGİ YURDU IŞIĞI 9

Musâhabe-i Fenniyye

Beşeriyetin Gâyeleri

Ailede Kadının Mevkii

Küçük Bilgiler

Deri Veremi

Fotoğrafçılık

Krepdöşin Nasıl Yıkanır?

Latîfe

Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı

BİLGİ YURDU IŞIĞI 10

Et mi Yemeli Ot mu?

Serbest Terbiye

Küçük Bilgiler

Alman Hayât-ı İrfânı

Sıhhat-i Cemâlden Kadın Saçları

Tabîî Renkli Fotoğraf

El İşleri

Latîfe

Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı

Münâkehât ve Müfârakât Kararnâmesi Esbâb-ı Mûcibe Lâyıhası

Türkler ve Edebiyâtları

BİLGİ YURDU IŞIĞI 11

Musâhabe-i Fenniyye

Kıyâfet

Aileler Arasında Frengi

Küçük Bilgiler

Sıhhat-i Cemâlden Kadın Saçları

Eşkâl-i Telaffuz

Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı

Türkler ve Edebiyâtları

BİLGİ YURDU IŞIĞI 12

Musâhabe-i Fenniyye

Güzellik Duygusu

Küçük Bilgiler

Fotoğrafçılık

Tekâmül Karikatürü

Bilgi Yurdu Işığı Ders Kısmı

Türkler ve Edebiyâtları

Temiz Su Ancak Ormanlı Arâzîde Bulunur

BİLGİ YURDU MECMÛASI 13

İfâde

Hakîkî Temizlik

Kaşınma ve Kurdeşen

Bir Yetîmenin Feryâdı

Köylünün Zekâsı

Çamlıca İnâs Sultânîsi’nde Ressam-ı Şehîr Alî Rızâ Bey Tarafından Tâlebâtına Hitâben Verilmiş Bir Konferanstır

Letâif

Küçük Bilgiler

Bilgi Yurdu Mecmûası Ders Kısmı

Hazm ve Cihâz-ı Hazm

Ebeveyne Nasâyih-i Sıhhiyye

Bir Litre Havada Neler Var?

Bilgi Yurdu’nda Verilmekte Olan Hesâb Derslerine Ait Mesâil

BİLGİ YURDU MECMÛASI 14

Terbiyeli İnsan Nasıl Olur?

Küçük Bilgiler

Çınarın Târîhi

Siperden Mektuplar

Mustafa Nedîm Bey

Bilgi Yurdu Mecmûası Ders Kısmı

Arz Çocuk İken

Hazm ve Cihâz-ı Hazm

Nazarî Tabâhat Dersleri

Geçen Nüshamızda Verilen Hesâb Mes’elelerinin Netîceleri

Hesâb Mes’eleleri

BİLGİ YURDU MECMÛASI 15

Üçüncü Sene-i Devriyye

Bilgi Yurdu Maksad-ı Te’sîsi

Bilgi Yurdu Nedir?

Bilgi Yurdu Hakkında Bir İstatistik

Bilgi Yurdu Derslerinin Usûl ve Tarz-ı Tedrîsi

Bilgi Yurdu Ücretleri ve Şerâit-i Tesviyesi

Lisân Dersleri

Mûsikî Dersleri

Türkçe Dersleri

Resim Dersleri

Yazı Dersleri

Terbiye-i Bedeniyye Dersleri

Elifbâ Dersleri

Birinci İhzârî Sınıfı

İkinci İhzârî Sınıfı

Sınıf-ı Mahsûs

Birinci Dürûs-ı Tâliyye Sınıfı

İkinci Dürûs-ı Tâliyye Sınıfı

Dürûs-ı Âliyye

Arapça Dersleri

Muallimelik Ehliyetnâme Dersleri

Çocuk Hıfz-üs-sıhhası

Pedagoji ve Usûl-ı Tedrîs Dersleri

Ticâret Dersleri

Meccânî Kısımlar

BİLGİ YURDU MECMÛASI 16

Arzın Sinni

Cenûbî Amerika İstepleri

Kadın

Kızımın Mektupları

Letâif

BİLGİ YURDU MECMÛASI 17

Ma’nâ-yı Hayât

Misâfir Sofrası

Şüûn-ı Âlem

Hikmet-i Tabîiyye Konferansları

Lapa Nasıl Konur

DİZİN

Anahtar kelimeler: Kadın Eserleri Kütüphanesi