Şeyhü'l-muharririn Burhan Felek

Burhan Felek (1889-1982) II. Meşrutiyet yıllarında başlayan ve 1980’li yılların başına kadar devam eden gazetecilik yaşamı ile Türk basın tarihinin önemli isimlerinden biridir. Döneminin en kıdemli fıkra muharriri olması dolayısıyla 1975 yılında Felek’e “şeyhü’l-muharrirîn” ünvanı verilmiştir. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını II. Abdülhamid döneminde geçiren, ardından Meşrutiyet dönemi İstanbul’unu yaşayan Felek, vefatına değin elli yedi yıl boyunca aralıksız olarak gazetedeki köşesinde yazılarını kaleme almaya devam edebilmiş; Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan yazılarıyla toplumun pek çok kesimine seslenmiştir. Elinizdeki çalışmada, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e devrolan kuşağın önemli bir ismi ve Sabahaddin Bey düşüncesinin Türk basınındaki temsilcilerinden biri olan Burhan Felek’in toplumsal meseleler hakkındaki düşüncelerine ve başta siyaset olmak üzere tiyatro, sinema, spor ve fotoğrafçılık gibi alanlardaki faaliyetlerine yer verilmektedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Şeyhü'l-muharririn Burhan Felek

Yazan:

Sezer Şimşek

Dizi Adı:

Tarih - 178

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2017

Sayfa:

259

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-2380-00-0

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

Takrîz

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

BURHAN FELEK'İN AİLESİ

İKİNCİ BÖLÜM

BURHAN FELEK'İN ÖĞRENİM HAYATI

Ravza-i Terakkî

Üsküdar Mülkî İdâdî Mektebi

Mekteb-i Hukuk

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BURHAN FELEK

İlk Dergicilik Faaliyetleri ve Spor Alanındaki Çalışmaları

Evkaf Nezâreti'ndeki Memuriyeti

İttihad ve Terakki'ye Muhalefeti, Sabahaddin Bey Hakkındaki Görüşleri ve Sinop Sürgünü

Çanakkale Cephesi'nde Karargâh Umûmî Fotoğrafçılığı

Tasvîr-i Efkâr'da Yazmaya Başlaması

İlk Tarihsel Film Denemesi: Alemdar Vak'ası

İstanbul İaşe Müdürlüğü

Vakit ve Spor Âlemi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BURHAN FELEK

Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Spor Faaliyetleri: İdman Cemiyetleri İttifakı, Milli Olimpiyat Komitesi, Paris Olimpiyatları ve Atletizm Federasyonu

Balkan Oyunları ve Berlin Olimpiyatları

Cumhuriyet'in İlk Yıllarındaki Basın Hayatı: Vakit, Tasvîr-i Efkâr, Spor Âlemi, TürkSpor, Vatan, Yeni Ses, Milliyet, Tan, Vatan

Cumhuriyet

Osmanlılık

Dil ve Müzik

Din ve Laiklik

Halkevi Konferansları ve Seçim Faaliyetleri

Spor Faaliyetleri

Hindistan Seyahati

Sinema ve Tiyatro: Nasreddin Hoca Düğünde, Edi ile Büdü, Edi ile Büdü Tiyatrocu, Melek Hanım'ın Kıskançlığı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

Cumhuriyet'ten Ayrılması

Milliyet

Şeyhü'l-muharrirîn Burhan Felek

Felek'in Son Yılları

Vefatının Ardından

KAYNAKÇA

DİZİN