Hilâl’in Karanlık Yüzü: Osmanlı Kızılayı, Teşkilat-ı Mahsusa ve Emval-i Metruke (1914-1919)

Bu çalışma, iktidarla hayırseverlik arasındaki kadim ilişkiden yola çıkarak, milliyetçilik çağında insani yardımın aldığı tarihsel biçimlerden Kızılhaç modelini inceliyor. Bu modeli devralan Hilâl-i Ahmer, Trablusgarp ve Balkan Savaşı sırasında sadece milis ve askerlere sıhhiye hizmeti vermekle kalmaz, Osmanlı Ordusu ve Teşkilât-ı Mahsusa ile özel bir bağ geliştirir. Elinizdeki kitap, Kızılhaç modelini mantıksal ve vicdani sınırlarına taşıyan bu bağın 1. Dünya Savaşı ve Mütareke dönemindeki farklı boyutlarını ele alıyor.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Hilâl’in Karanlık Yüzü: Osmanlı Kızılayı, Teşkilat-ı Mahsusa ve Emval-i Metruke (1914-1921)

Yazan:

Taylan Esin

Dizi Adı:

Tarih - 176

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2017

Sayfa:

455

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-98-9

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TEŞEKKÜR ve İTHAF

1. BÖLÜM GİRİŞ

Kapsam ve Çerçeve

Kaynaklar

Kitabın Planı

2. BÖLÜMİLK İŞARETLER (1911-1913)

Trablusgarp Savaşı

Balkan Savaşı

A. Giderler

3. BÖLÜM YUSUF AKÇURA VE ESİRLER

Mesele

1915-1917

Brest-Litovsk Sonrası

Esirler

Teşkilât-ı Mahsusa, Özel Esirler ve Diğerleri

4. BÖLÜM TALEBE VE TEBAA (1918-1919)

Mesele

Sorular

Mütareke Sonrası

Şehirler ve Kadrolar

Faaliyetler

Kaynaklar ve Yönetimi

Zamanlama

 

Talebe

5. BÖLÜM İSTANBUL AŞHANELERİ NEDEN KAPANDI?(1919-1921)

Mesele

Olasılıklar

B. Gelirler

Bütçede Görünen Gelirler

İmtiyazlar ve Bütçelenmemiş Gelirler

Tekelleşme ve Yayılma

Sorular

6. BÖLÜM EMTİA VE TİCARET

Mesele

Tehcir ve Bakır

Bakır İhracı

Diğer Emtia

Hububat Savaşları

7. BÖLÜM NAKİT VE İANE

Gelenek Olarak İane

Cem-i İanat Nizamnamesi

Birinci Dünya Savaşı'nda İane ve Milli İktisat

Konya

Kastamonu

Keskin

Ankara

Çıkarımlar

8. BÖLÜM SONUÇLAR

Giderler

İttihat ve Terakki, Hilâl-i Ahmer ve Savaş

EKLER

Avrupa'daki Talebemiz

Cem-i İanat Nizamnamesi

Mütareke'de Hilâl-i Ahmer-Kızılhaç Rekabeti

Teftiş Raporu'ndan Parçalar

Talebe, Tebaa, Üsera ve Vapurlar

İstanbul'dan Ankara'ya, İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e

SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA

DİZİN