Aydın Vilayeti'nde Suç ve Ceza (1866-1877)

Osmanlı Devleti'nde reform çalışmaları askeri alanda çok erken dönemlerde başlasa da bunun diğer kurumlarda gerçekleşmesi için XIX. yüzyılı beklemek gerekmiştir. Devletin askeri, idari, mali, adli ve maarif kurumlarında II. Mahmut döneminde başlayan yenileşme çalışmaları Tanzimat ile birlikte hız kazanmıştır. Tanzimat ile başlayan modernleşme çalışmaları istenilen hızda olmamış, yeni kurumların yanında eskileri de varlığını korumuştur. Özellikle adliye ve maarif teşkilatında eski ve yeni kurumlar faaliyetlerini birlikte sürdürmüşlerdir. Tanzimat sonrasında şer'iyye mahkemeleri dışında, Nizamiye Mahkemeleri ve bunların en üst mahkemesi olan Divan-ı Ahkâm-ı Adliye Osmanlı hukuk sisteminde yerini almıştır. Nizamiye mahkemelerinin kaza, sancak ve vilayetlere kadar uzanan bir teşkilat yapısı vardı. Bu mahkemelerde belli aralıklar çıkarılan (1840, 1851, 1858) Ceza Kanunnameleri uygulanmıştır. Nizamiye mahkemeleri nasıl çalışırdı, davaları hangi usul çerçevesinde ele alır ve üst mahkemelere havale ederdi, kayıtları nasıl tutulur ve suçlular nasıl cezalandırılırdı gibi sorulara Aydın vilayetine ait 812 numaralı ayniyat defteri esas alınarak hazırlanan bu çalışmada cevap verilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında ayniyat defterindeki kayıtlar ışığında İzmir, Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa sancak ve kazalarında ne tür suçlar işlendiği ve bunlara ne tür cezalar verildiği bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılmıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Aydın Vilayeti'nde Suç ve Ceza (1866-1877)

Yazarlar:

Ertan Gökmen , Ömür Yazıcı Özdemir

Dizi Adı:

Tarih - 163

Baskı Adedi:

100

Yayın Yılı:

2016

Sayfa:

435

Ebat:

19 x 26,5 cm.

Kağıt:

Enzo 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristrol, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-85-9

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

ARAPÇA AYLAR VE KISALTMALARI

GRAFİKLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

XIX. Yüzyılda Aydın Vilayeti'nin Coğrafi ve İdari Durumu

Ayniyat Defterleri ve 812 Numaralı Aydın Ayniyat Defteri

Tanzimat'tan Sonra Osmanlı Adli Teşkilatı

Tanzimat'tan Sonra Yayınlanan Osmanlı Ceza Kanunnameleri

812 Numaralı Aydın Ayniyat Defterinde Geçen Ceza Kanunnamesi Maddeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞAHISLAR VE DEVLET ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR

Şahıslar Aleyhine İşlenen Suçlar

Katl

Kasten Katl

Kasıt Benzeri Katl

Hataen Katl

Tesebbüben Katl

Yaralama

 

Çocuk Düşürme

Zehirleme

Irza Geçme

Hırsızlık

Yalancı Şahitlik

Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar

Rüşvet

Zimmet

Sahtekarlık

Devletin İç Güvenliğini İhlal Eden Suçlar

Eşkıyalık Hareketleri

Topluluklar Arası Çatışma

DEĞERLENDİRME

İKİNCİ BÖLÜM

812 NUMARALI AYDIN AYNİYAT DEFTERİNDEKİ ADLİ KAYITLARIN SANCAK VE KAZA BAZINDA ÖZETLERİ VE TRANSKRİPSİYONLARI

İzmir Sancağı ve Kazaları

İzmir Sancağı

İzmir Kazası

Bayındır Kazası

Çeşme Kazası

Tire Kazası

Ödemiş Kazası

Urla Kazası

Cumaabad Kazası

Kuşadası Kazası

Foçateyn Kazası

Menemen Kazası

Aydın Sancağı ve Kazaları

Aydın Sancağı

Aydın (Güzelhisar) Kazası

Denizli Kazası

İneabad Kazası

Sultanhisar Kazası

Karacasu Kazası

Söke Kazası

Bozdoğan Kazası

Tavas Kazası

Kuyucak Kazası

Tire Kazası

Nazilli Kazası

İnegöl Kazası

Buldan Kazası

Dallıca Kazası

Ödemiş Kazası

Saruhan Sancağı ve Kazaları

Saruhan (Manisa) Sancağı

Saruhan (Manisa) Kazası

Bergama Kazası

Alaşehir Kazası

Soma Kazası

Gördes (Gördüs) Kazası

Adala Kazası

Borlu Kazası

Kırkağaç Kazası

Mendehora Kazası

Kula Kazası

Eşme Kazası

Demirci Kazası

Akhisar Kazası

Menteşe Sancağı ve Kazaları

Menteşe Sancağı

Mesevli Kazası

Bodrum Kazası

Mandalyat Kazası

Milas Kazası

Tavas Kazası

Mekri Kazası

Marmaris Kazası

Muğla Kazası

Ula Kazası

Köyceğiz Kazası

Bozüyük Kazası

Denizli Sancağı ve Kazaları

Denizli Sancağı

Buldan Kazası

Doğrudan Vilayeti İlgilendiren Kayıtlar

EKLER

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN