Türkiye Cumhuriyeti'nde "Fetva Müessesesi" Çerçevesinde Milli Gazete'de Yayınlanan Fetvalar

"Belli bir dönem zarfında herhangi bir Müslüman ülkede verilmiş olan fetvalar, dikkatli okuyucuya söz konusu ülkede yasayan toplumun yaşamına ve yaptıklarına dair aydınlatıcı bir manzara sunar."

Laik ve seküler Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal açıdan tarihsel bir süreçten kopamamanın ve sosyolojik anlamda modernleşememenin bir getirisi olarak İslam'ın, gündelik yasamdan devlet mekanizmasına kadar her alanda bir referans olma özelliğini -günümüze kadar ve günümüzde dahi- yitirmediği görülmektedir. Bu bağlamda kendini, her şeyden önce "Müslüman" olma vasfıyla tanımlayan çevrelerde, modern bir yasam alanının İslamî kurallar ve yorumlarla ne derece ve nasıl bağdaştırabileceği ya da bağdaştırılamayacak yönlerinin tespiti, önemli bir mesele olarak öne çıkmıştır. Bu yüzden de modernlikle birlikte ortaya çıkan bireysel, toplumsal, hukukî, itikadî, vb. meselelere İslam fıkhının vereceği karşılıklar, bu çevreler için önemli hale gelmiştir.

Modern karşıtı bir durusun ve İslamî referanslı bir toplum ve dünya düzeninin yansıtıcısı olma rolünü üstlenmiş olan Millî Gazete'de, 1981 yılında yayınlanan "fetva"ları çalışma konusu olarak ele alan bu eser de fetva kavramının, modern bir Müslüman toplumda sahip olduğu işlevleri gözler önüne sermektedir. Ayrıca gittikçe muhafazakârlaştığı belirtilen günümüz Türkiye'sindeki yükselen dinî duyarlılığın niteliğine ve altyapısına dair önemli çıkarımlar da eserdeki veriler ışığında görünür kılınmaktadır.

Modern bir toplumda, çeşitli sosyolojik veya hukukî meselelere modern öncesi bir dünya düzeninin argümanlarıyla yaklaşmak, modernleşmenin toplumda hangi düzeylerde kabul gördüğüne veya görmediğine dair de çeşitli ipuçları vermektedir. Bu noktada bu çalışma, Türk modernleşmesinin toplumun "Müslüman" tabakaları tarafından ne derece içselleştirildiğine veya Türk modernleşmesinin, söz konusu toplumsal tabakalar nezdinde ne derece başarılı olduğuna dair bir sorgulamayı da barındırmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Türkiye Cumhuriyeti'nde "Fetva Müessesesi" Çerçevesinde Milli Gazete'de Yayınlanan Fetvalar

Yazar:

Esther Debus

Editör:

Fatih Demir

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri - 2

Baskı Adedi:

300

Sayfa:

172

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 70 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-07-5

İçindekiler

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

İSLAM HUKUKUNDA FETVALARIN TARİHİ VE İŞLEVİ

İKİNCİ BÖLÜM

LAİK TÜRKİYE'DE FETVALAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİLLÎ GAZETE VE MİLLÎ SELAMET PARTİSİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MİLLÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN FETVALAR

1-      Soru Sahipleri

2-      Soru Tipleri

3-      Redaktör

4-      Kaynaklar

5-      Fetvaların Konuları

a-      İnançla İlgili Konular

b-      Fıkıhla İlgili Sorular

c-       İbadet

i.                    Namaz

ii.                  Abdest

iii.                Hac

iv.                 Oruç

v.                   Sadaka

d-      Evlilik

i.                    Evlenme

ii.                  Boşanma

iii.                Aile ve Çocuk Yetiştirmek

iv.                 Kadın Meselesi

v.                   Doğum Kontrolü

vi.                 Miras

e-      Ceza Hukuku

f-       Ekonomi

i.                    Faiz

ii.                  Ticaret

iii.                Vergiler

iv.                 Akitler ve Borçlar

g-      Yemek, Giyim vb. Hükümler

i.                    Alkollü İçkiler

ii.                  Tütün

iii.                Resimler

iv.                 Giysiler, Saç ve Sakal

v.                   Yiyecekler ve Hayvan Kesimi

vi.                 Oyunlar ve Boş Vakitler

h-      Felsefe ve Bilim

i-        İslam Tasavvufu ve Dervişler

j-        Örf ve Âdetler

k-      Halk İnanışları ve Büyü

l-        Gayrimüslimlerle İlişkiler

m-    İslamî Devlet ve Milletler Hukuku

SONUÇ

  1. Özet
  2. "Fıkıh Köşesi"nin Dünya Görüşü
  3. Tamamlayıcı Notlar

KAYNAKÇA

DİZİN

Basında