II. Meşrutiyet Yıldönümlerinin Milli Bayram Olarak Kutlanması Hürriyet Bayramı

Ayin, bayram, tören, merasim gibi yapılar, insanların birlikte yaşamaya başlaması ile ortaya çıkmıştır. Devlet müessesesi ile işlev sahaları genişlemiştir. Millî bayramlar ise Fransız ihtilali sonrasında ortaya çıkan, toplumların yeni dünya algılarının ve ulus-devlet kavramının birer neticesi ve göstergesidir. Ayinden Millî bayram’a doğru içerik olarak ve zamansal bazda farklılıklar gösteren bu yapıların değişmeyen temel işlevi, hakim gücün savunuculuğunu yaptığı değerlerin, yığınlar üzerinde kabulünün sağlanması ve iktidara meşruiyet kazandıran çalışmalar olmalarıdır. Osmanlı Devletinde merasim, tören vb. yapılar II. Meşrutiyet devrine kadar halkın birinci derecede katılımının kısıtlı olduğu bir şekilde yapılmaktadır. Toplumun politika ile tanıştığı ve toplumsal alan olarak cemiyetlerin, meydanların, sokakların öne çıktığı bir dönem olan II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Devletine bir millî bayram hediye etmiştir. Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiye’sinin ortak Millî bayramı olan 10-23 Temmuz Meşrutiyet – Hürriyet Bayramı yıllar içerisinde değişen siyasi tablodan etkilenerek varlığını sürdürecek, yürürlükte kaldığı yılların siyasi ve sosyal tablosunu bize veren bir anlatı oluşturacaktır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

II. Meşrutiyet Yıldönümlerinin Millî Bayram Olarak Kutlanması Hürriyet Bayramı

Yazan:

İskender Dereli

Dizi Adı:

Tarih - 148

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

205

Ebat:

14 x 23

Kağıt:

Enzo 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-70-5

 

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM - TÜRKLERDE BAYRAM KAVRAMI TARİHSEL GELİŞİMİ

1. Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'e Kadar Tören ve Bayramlar

a - Ramazan ve Kurban Bayramları (îd-i fıtr ve îd-i adhâ)

b- Cülûs Törenleri

c- Kılıç Alayı Merasimleri

d- Selâmlık

e- Surre-i Hümâyun

f- II. Abdülhamid Dönemi Devlet Törenleri Üzerine Değerlendirmeler

II. BÖLÜM - II. MEŞRUTİYET

III. BÖLÜM - 10 (23) TEMMUZ MEŞRUTİYET BAYRAMI  (ÎD-İ MİLLÎ - HÜRRİYET BAYRAMI) İTTİHAD VE TERAKKİ DÖNEMİ

1. İttihad ve Terakki Dönemi (1909-1918)

1.2. Yapılan Hazırlıklar ve Kutlamalar (1908-1918)

1.3. İttihad ve Terakki Dönemi Bayramlarının Değerlendirilmesi (1909-1918)

IV. BÖLÜM - MİLLÎ MÜCADELE VE CUMHURİYET DÖNEMİ KUTLAMALARI

1. Millî Mücadele Dönemi

1.2. Yapılan Hazırlıklar ve Kutlamalar (1919-1923)

1.3. Millî Mücadele Dönemi Bayramlarının Değerlendirilmesi (1919-1923)

2. Cumhuriyet Dönemi (1924-1934)

2.1 Yapılan Hazırlıklar ve Kutlamalar (1924-1934)

2.2 Cumhuriyet Dönemi Bayramlarının Değerlendirilmesi (1924-1934)

3. Sonrası

SONUÇ

ALBÜM

KAYNAKÇA

DİZİN