Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Teşkilatının Faaliyetleri (1931-1951)

Türkiye’de kısa sürede örgütlenmesini tamamlayan CHP, taşra örgütlenmesi ile de ülkenin en ücra köşelerine ulaşmaya çalışmış, partinin savunduğu ideolojileri tüm vatandaşlara ulaştırma amacı gütmüştür. Taşra örgütlenmesinin gerçekleştirildiği şehirlerden biri de Antalya’dır. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya örgütü, ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin partiye evrilmesiyle, bu temel üzerinde kurulmuştur. Bu çalışmada Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra, 1931-1951 yılları arasında CHP Antalya örgütünün faaliyetlerinin nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Erken Cumhuriyet döneminin bu kesitinin çalışmaya esas oluşturmasında arşivden temin edilen belgeler öncül olmuştur. Çalışma oluşturulurken, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivinden temin edilen binin üzerinde belge incelenmiş ve bunların büyük bir kısmından yararlanılmıştır. Bu belgeler, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya örgütünün, Genel Sekreterlikle yaptığı yazışmaları ve oradan aldığı talimatları içermesi açısından önemlidir. Zira bu belgeler, Parti Merkez örgütünün, taşra örgütlerine karşı nasıl bir bakış açısına sahip olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmakta, merkez-taşra ilişkilerinin, Antalya örneğinden hareketle, hangi boyutlarda olduğunun görülmesini kolaylaştırmaktadır. Taşra örgütlerinde meydana gelen aksaklıklara ya da kanun ve tüzük dışı hareketlere, parti merkezinin ne biçimde reaksiyon gösterdiği de yine belgelerden anlaşılmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Teşkilatının Faaliyetleri (1931-1951)

Hazırlayan:

Faysal Mayak

Baskı tarihi

2015

Dizi Adı:

Tarih: 117

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

475

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-35-4

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

ANTALYA MİLLETVEKİLLERİ VE ANTALYA BÖLGE MÜFETTİŞLERİNİN ŞEHİRLE İLGİLİ RAPORLARI

1.1 Antalya Milletvekili Türkan Baştuğ (Örs)'un Şehri Ziyaretiyle İlgili Raporu (27.11.1935)

1.2 Antalya Milletvekili Dr. Münir Soykam'ın Şehri Ziyaretiyle İlgili Raporu (20.09.1942)

1.3 CHP Burdur Bölgesi Müfettişi Edirne Milletvekili Osman Şahinbaş'ın 24.12.1939 Tarihli Teftiş Raporu .

1.3.1 Merkez İlçe Teşkilâtı

1.3.2 Akseki İlçe Teşkilâtı .

1.3.3 Alanya İlçe Teşkilâtı .

1.3.4 Elmalı İlçe Teşkilâtı .

1.3.5 Finike İlçe Teşkilâtı .

1.3.6 Gündoğmuş İlçe Teşkilâtı

1.3.7 Kaş İlçe Teşkilâtı

1.3.8 Korkuteli İlçe Teşkilâtı

1.3.9 Manavgat İlçe Teşkilâtı

1.3.10 Serik İlçe Teşkilâtı

1.4 CHP Burdur Bölgesi Müfettişi Edirne Milletvekili Osman Şahinbaş'ın 22.07.1940 Tarihli 2. Teftiş Raporu

1.4.1 Merkez İlçe Teşkilâtı

1.4.2 Akseki İlçe Teşkilâtı

1.4.3 Alanya İlçe Teşkilâtı

1.4.4 Elmalı İlçe Teşkilâtı

1.4.5 Finike İlçe Teşkilâtı

1.4.6 Gündoğmuş İlçe Teşkilâtı.

1.4.7 Kaş İlçe Teşkilâtı

1.4.8 Korkuteli İlçe Teşkilâtı

1.4.9 Manavgat İlçe Teşkilâtı

1.4.10 Serik İlçe Teşkilâtı .

II. BÖLÜM

CHP ANTALYA İL TEŞKİLÂTLARININ KONGRELERİ

2.1 CHP Antalya Teşkilâtının Semt, Nahiye ve İlçe Kongreleri (1933-1948)

2.2 1934 Yılı Antalya Vilayet Kongresi ve Kongrede Okunan İdare Heyeti Çalışma Raporu

2.3 1936 Yılı Vilayet Kongresi ve İl Yönetim Kurulu Raporu .

2.3.1 Ziraat İşleri

2.3.2 Su İşleri

2.3.3 Nafia (Bayındırlık) İşleri

2.3.4 Köy Kanununun Tatbiki

2.3.5 Sağlık İşleri

2.3.6 Milli Eğitim İşleri

2.3.7 Çeşitli Dilekler

2.4 CHP Antalya Teşkilâtının 1942, 1944 ve 1947 İl Kongreleri .

2.5 CHP Antalya Teşkilâtının İptal Edilen 8 Mayıs 1948 Tarihli İl Kongresi

2.5.1 İl Kongresi Tarihinin Tespiti ve Meydana Gelen Bazı Önemli Gelişmeler

2.5.2 İl Kongresinin Toplanması ve İptal Edilmesine Sebep Olan Gelişmeler

2.5.3 Amasya Milletvekili Esat Uras'ın Müfettiş Tayin Edilmesi ve Parti İleri Gelenlerinden Kongreyle İlgili İfadelerin Alınması

2.5.4 Esat Uras'ın Genel Sekreterliğe Gönderdiği Teftiş Raporu .

2.5.5 Antalya Parti Teşkilâtı İle İlgili Alınan Kararlar ve İl Kongresinin Yenilenmesi

2.6 CHP Antalya Teşkilâtının 1949 Yılı Ocak ve İlçe Kongreleri

2.7 CHP Antalya Teşkilâtının 1949 Yılı İl Kongresi ve Sonrasında Yaşanan Gelişmeler

2.8 Muhalefet Yıllarında CHP Antalya Teşkilâtında Değişim Çabaları ve 1951 Kongreleri

III. BÖLÜM

ANTALYA MERKEZ VE İLÇE HALKEVLERİNDE YAŞANAN GELİŞMELER

3.1 Antalya Valisi Nazif Ergin'in Köy Kanununa Halkevi Köycülük Şubelerini Dâhil Etme Projesi .

3.2 Korkuteli Halkevinin Maddi Sıkıntıları

3.3 Antalya İlçe Halkevleri Hakkında Yapılan Şikâyetler (1945-1948)

3.3.1 Serik'e Halkodası Yapılması Hakkında TBMM'ye Gönderilen Şikâyet Mektubu: "Jandarma nüfuzundan istifade ile dayak bile atılarak tahsilât yapılmıştır." .

3.3.2 Korkuteli Halkevi Hakkında Şikâyet: " Artık yeter! Ya kapatınız yahut ta ne yapacaksanız yapıp burayı temizleyiniz."

3.3.3 Elmalı Halkevi Hakkında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye Gönderilen Şikâyet Telgrafı: "Halkevinde İçki İçiyor, Kumar Oynuyorlar."

3.4 Antalya Halkevi, Lise Müdürü ve Sandalyeler

IV. BÖLÜM

PARTİ TEŞKİLÂTININ ÇEŞİTLİ FAALİYETLERİ, YOLSUZLUK ŞEBEKESİ VE ŞİKÂYETLER

4.1 CHP Antalya Vilayet İdare Heyetinin Genel Sekreterliğe Gönderdiği 1934 Yılı Üç Aylık Çalışma Raporları

4.2 1934 Yılında Antalya'da Yapılan Belediye Seçimleri .

4.3 Antalya'da Bir Yolsuzluk Şebekesi .

4.4 CHP Antalya Teşkilâtında Parti İçi Nüfuz Mücadelesi .

4.5 1935 Yılında Antalya'da Yapılan Milletvekili Seçimleri

4.6 Atatürk'ün Antalya'yı Üçüncü Ziyareti ve Antalya'ya Yeni Bir Mahalle Yapılması Meselesi

4.7 Antalya'da Yapılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları (1937-1938)

4.7.1 19 Mayıs Spor ve Gençlik Bayramı Hakkında Talimatname:

4.7.2 Antalya'da Yapılan 1937 ve 1938 Yılları 19 Mayıs Kutlamaları

4.8 CHP Antalya Vilayet İdare Heyetinin Genel Sekreterliğe Gönderdiği 1941 Yılı 2. Altı Aylık Çalışma Raporu

4.9 Antalya'da Yapılan 1942 Yılı Belediye Seçimleri

4.10 Antalya ve İlçelerinde Kurulmuş Olan Cemiyetler

4.11 Antalya Milletvekili Mustafa Korkut Hakkında Yapılan Şikâyetler

4.12 Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Antalya Ziyareti Hakkında CHP Antalya Parti Başkanı Talat Tuğ'un Raporu (26.05.1951)

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN