Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim

Üzerine çok tartışılan bir kavram olan tüketimin işaret ve sembollerle örülmüş biçeminin pratik yaşamdaki yansımalarının anlamlandırılması, tüketim üzerine yapılan çalışmaların odak noktasında yer alır. Toplumsal ve kültürel olanın tüketimi de bütünsel bir pratiğin parçası olarak kendine içkin olan soyut alanıyla örülmüştür. Soyut alanın örülmesinde kitle iletişim araçlarının yönlendirici, inşa edici ve tekrar inşa ediciliğinin çözümlenmesi ve sistemli yorumlanması tüketimdeki “yanlış bilme” boyutunun ortaya konma çabasıdır. Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim, tüketimin kavramsal ve pratik uygulamalarını sinemadan, müziğe, modadan, reklama geniş bir yelpazede ele alarak çözümleyen yorumlayan makalelerden oluşmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim

Hazırlayan:

Burcu Sabuncuoğlu Peksevgen & Selin Tüzün Ateşalp& Ayşe Binay Kurultay

Baskı tarihi

2015

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 16

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

208

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-32-3

İçindekiler

GİRİŞ

YABANCI DİZİ İZLEYİCİSİ GENÇLERİN YAŞAM TARZLARI VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI / Hülya Uğur Tanrıöver-Barış Kara 17

 • "Alafranga"'dan "Amerikan Malı"'na Türkiye'de Modernliğin Modelleri 20
 • "Gençlik Bir Laftır!"
 • Televizyon İzleme Pratikleri ve Amerikan Dizileri
 • Gençlerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları
 • Amerikan Modeliyle Gelenekselin Buluşma Noktasında Gündelik Yaşam: "Glokal" Kültür

TÜRK TOPLUMUNDA BİR ZİHNİYET BİÇİMİ OLARAK ARABESKİ ANLAMAK / Nuran Erol Işık

 • Giriş
 • Arabeski Okumak: Temel Sosyolojik Süreçler
 • Bir Arabesk İkon Olarak Müslüm Gürses ve Temsiliyet Pratiklerinin Dönüşümü
 • Sonuç Yerine

MUASSIR MEDENİYET YOLUNDA YURTTAŞ KADIN MODASI VE SİNEMA / Nilay Ulusoy

 • Yurttaş Kadının Temsili: Kıyafetler
 • Ulusal Kimliğin Film Kostümleri Üzerinden İfadesi
 • "Batılı" Cumhuriyetin İlk Moda İkonu Cahide Sonku
 • Ekonomik Kriz ile Sadeleşmeye Devam Eden Moda
 • Sonuç

TÜRK SİNEMA İZLEYİCİSİNİN TÜKENMEYEN TUTKUSU: YERLİ FİLMLER / Ayşe Tor Par

 • Yeşilçam'dan Günümüze ...
 • Ne İzliyoruz?
 • Komediler
 • Dramlar
 • Tarihsel Filmler
 • Macera/Polisiye
 • Filmlerin Evreni
 • Filmlerde Kullanılan Sinema Dili
 • Oyuncular
 • Sonuç Yerine

Tüketim ve Yeni Medya: Reklamlarda Eski-Yeni Medya Yakınsaması (Convergence) / Eylem Yanardağoğlu-Çağrı Yalkın

 • Giriş
 • Deneyim Ekonomisi
 • Yakınsama ve Söyleşi Ekonomisi
 • Coca-Cola "Sofra Hikâyeleri" Kampanyası ve Karadayı Dizisi
 • Sonuç

NEOLİBERAL DÖNEMDE TÜKETİM VE KADIN: "YERLİ MALI"NDAN "ENERJİ DOSTU" ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNE / Özlem Akkaya

 • Giriş: Sürdürülebilir Kalkınma, Enerji Tüketimi ve Kadınlar
 • Kadınların Tüketim Dolayımıyla Siyasal Projelere Eklemlenmesi
 • Neoliberalizm, Tüketim ve Sivil Toplum
 • Enerji Hanım Projesi'nin Kadın Portresi: Anne, Ev Hanımı, Tüketici
 • Kadınlar, Tüketim ve Sosyal Sorumluluk
 • Sonuç

SANATI TÜKETMEK: KÜRESEL SANAT EKONOMİSİNİN ŞEKİLLENDİRDİĞİ TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SANATIN PAZARLANMASI / Şeyda Barlas Bozkuş

 • Giriş
 • Çağdaş Sanatın Post-Modernite İle İlişkisi Bağlamında Sanat Eserinin Konumu
 • Sanat Fuarları ve Müzayedeler Çerçevesinde Sanatın Özerkliğini Sorgulamak
 • Sanatın Piyasalaşması Sürecinde Türkiye'deki Sanat Ortamı
 • Bienaller: Çağdaş Sanatın Yeni Mezatları
 • Müzayede Şirketleri ve Sanat Fuarlarının Türkiye Sanat Piyasası'nı Şekillendirmesi
 • Özel Müzeler Çağdaş Sanatın Yeni Shop'ları
 • Genel Değerlendirme

DİZİN