Türkiye Kitap Piyasasının Kısa Özeti

Türkiye’de yayın sektörü kabaca

  • Popüler eserler
  • Akademik eserler

olarak ikiye ayrılmakta.

(a) kategorisinde kurgu (roman, öykü, şiir, deneme, çizgi roman), kurgu dışı ve çocuklara yönelik kitaplar yer almakta. Kurgu dışı kitapların azami çoğunluğu genellikle o anda "gündem" de tartışılan güncel konuları kapsayan “kes-yapıştır” yöntemiyle hazırlanmış sözde “araştırma” kitaplarıdır. Bu kitapların önemli bir kısmı köşe yazarlarının daha önce yayınlanmış yazılarının derlemeleridir. Kurgu dışı kitaplarda "çok satan" bir diğer kategori kitap ise, yemek kültürü, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşama, çocuk bakımı ve eğitimi, “iyi yaşama”, isimleri kamuoyuna mal olmuş ünlü kişilerin biyografileri ve/veya hatıraları, gazetecilerin ünlü kişilerle yapmış oldukları ve öncesinde yayınlamış oldukları mülakatların derlemeleri türünden kitaplardır.

(b)kategorisinde yer alan kitaplar "bilimsel" sıfatını hak eden araştırma kitaplarıdır. Bunların önemli bir kısmı yüksek lisans ve doktora tezleridir.

LİBRA bu sınıflamada (b) kategorisinde yer almaktadır.

LİBRA, bir "Uluslararası Yayınevi" midir?

31 Aralık 2016 tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan "Akademik Teşvik Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin (n) fıkrası "uluslararası yayınevi” için şu tanımda bulunmuştur: "En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulu’nca tanınan yükseköğretim kurumlarının kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış olan yayınevi". LİBRA bu tanımın şartlarını karşıladığı için "uluslararası yayınevi"dir.

Uluslararası kütüphanelerin kayıtlarının yer aldığı www.worldcat.org da "Libra Kitap" anahtar kelimeleriyle arama yapılması halinde tanınmış uluslararası kütüphanelerde yayınlarımızın yer aldıkları kolayca fark edilebilecektir.

Kitaplarınızı Neden Kitabevlerinde Bulamıyoruz?

Genel okurun talebi daha çok (a) kategorisindeki kitaplara yönelik olduğundan kitabevleri ve zincir kitabevleri bu kitapları stoklarında ve raflarında tutmayı tercih etmektedirler. (b) kategorisindeki kitaplar çok dar bir okur çevresini ilgilendirdiğinden kitabevleri genellikle stoklarında tutmazlar, tutsalar bile raflarda görünür yerlerde teşhir etmezler zira sürümü ve talebi az olan kitaplardır. Talep üzerine sipariş kaydedip 2-3 günde getirtirler. LİBRA’nın yayınladığı kitaplar (b) kategorisinde yer aldıkları için sürümleri, popüler evsaflı kitaplara kıyasla, çok düşüktür. Dolayısıyla D&R, Remzi, İnkılap gibi zincir kitabevlerinin stoklarında yer almazlar.

LİBRA bu şartlardan dolayı az sayıda baskı yaptığından yayınları kitabevlerinin stoklarında bulunmamakta, sipariş üzerine temin edilmekte. Temin süresi ise üç-dört gün olmakta. İstanbul’da yaşıyorsanız en kolayı bizi ziyaret edebilirsiniz.

Kitaplarınızı Nasıl Satın Alabiliriz?

En basit ve süratli yol e-ticaret sitemizden satın almanızdır:

Ödeme yapıldığı gün siparişiniz sevk edilir ve 1-2 gün içinde elinize geçer.

Kitabevleri Siparişleri

Kitabevi iseniz satis.librakitap.com.tr sayfamızda "Kitapçı kaydı" kısmına kaydınızı yaparsanız indirimli olarak satın alabilirsiniz.

Kitaplarımızın Fiyatları Emsallerine Kıyasla Neden Bu Kadar Yüksek?

Bu kullandığımız baskı tekniğinden ve az sayıda baskı yapmamızdan ileri gelmekte. Dijital baskı yöntemiyle 50/100 nüsha basıyoruz. Dolayısıyla 500/1000 nüsha basan yayınevlerinin kitaplarına göre maliyetlerimiz çok daha yüksek ve dolayısıyla kitaplarımızın satış fiyatları emsallerine göre çok daha yüksek olmakta.

Bugün kimi yayınevleri ya bir sivil toplum kuruluşu maddi desteğiyle veya yazardan kitabının baskı maliyetine katkıda bulunmasını isteyerek kitap yayınlamaktadırlar. LİBRA ne herhangi bir STK'dan destek almakta ne de yazarlardan maddi katkı talep etmektedir.

Neden Az Sayıda Baskı Yapıyoruz ?

Yayınladığımız kitaplar akademik vasıflı kitaplar. Dolayısıyla çok sınırlı bir okur kitlesini ilgilendiriyor. Yayıncılığa başladığımız ilk yıllarda 500 veya 1000 nüsha bastığımız kitaplarımızın dağıtıcılardan ve kitabevlerinden iade oranı %70 ila 80 idi. İade edilen kitaplar hurda kitap olarak değerlendirilmekte. Bu nedenle dijital baskı yönteminde karar kıldık. İlk baskı adedimiz  50 ila 100 nüshadır. Tükendikçe baskı yapmaya devam ediyoruz.

Dijital Baskı Nedir?

Dijital baskı yüksek çözünürlüklü fotokopi sistemlerinde üretilen kitap ve benzeri baskılı malzemeler için kullanılan bir baskı tekniğidir. Ofset baskıya göre daha yüksek bir baskı maliyeti vardır. Az sayıda baskı yapıldığı hallerde, düşük sayıda baskı için ofset baskı maliyeti çok yüksek olduğu için, kullanılır.

Avantajları/Dezavantajları Nelerdir?

Avantajları

  • Çok kısa sürede, baskı yapılabilmekte.
  • Kitabın yeni baskılarında eklemeler, tashihler gibi değişiklikler yapılabilmekte.
  • Yayınevi açısından stok seviyelerimizi asgariye indirmekte.
  • Kitabın baskısı hiçbir zaman tükenmemekte. İstersek bir, istersek beş, istersek on nüsha basabilmekteyiz.

Dezavantajları

  • Baskı maliyeti yüksek, dolayısıyla kitabın satış fiyatı da yüksek.

Dijital Baskı Yöntemi Sadece Türkiye'de mi Kullanılmakta?

Hayır. Bu yöntem Batı'da başlamış ve "print on demand", yani "talep üzerine baskı" olarak adlandırılmıştır. Masaüstü yayıncılığın gelişmesiyle birlikte reklam şirketleri, sivil toplum kuruluşları, şahıslar, sınırlı sayıda okuru olan akademik vasıflı kitaplar gibi az sayıda baskı gerektiren yayınlar için kullanılmaya başlanmıştır.

Dijital Baskı İle Ofset Baskı Arasında Gözle Görülür Bir Fark Var Mı?

Hayır, hiçbir fark yoktur. Her iki baskıda da aynı kağıt kullanılmakta. Kitabın dijital mi, ofset baskı mı olduğunu ancak yayıncılık mesleği erbabı matbaaların isimlerine bakarak anlayabilir.

LİBRA'nın Hedeflediği Okur Kitlesi Kimlerdir?

LİBRA'nın hedef kitlesi yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurumsal alıcılardır. Yani üniversite ve devlet kütüphaneleri ve araştırma enstitüleridir. İkinci hedef kitlesi yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve sosyal bilimler dallarında ihtisaslaşmış öğretim üyeleri ve araştırmacılardır.

Kısıtlı Maddi İmkânlara Sahip Öğrenciler Kitaplarımızı Nasıl Satın Alabilirler?

Bu durumda öğrenciler kütüphanelerine ilgilendikleri kitapları satın almaları için talepte bulunmalılar.

Kitabım kaç baskı yaptı?

Yazarlarımızdan sık sık gelen suallerden biri "kitabım kaç baskı yaptı?" sualidir. Bu sual ofset baskı ile ilk baskısı 500, 1000 ve daha fazla nüsha basılan kitaplar için geçerlidir. Dijital baskı yöntemi ile ilk baskısı 30 ila 70 nüsha arasında bastığımız kitaplar için geçerli değildir. Geçerli değildir zira dijital baskı yöntemi ile az sayıda devamlı baskı yapılmaktadır. İllaki baskı sayısı belirtilmeye kalkışılması halinde 30. Baskı, 40. Baskı gibi anlamsız ve aldatıcı ibareleri kullanılmak zorunda kalınacaktır. Ezcümle dijital baskı yöntemi ile üretilen kitaplarda "2nci baskı" kavramı geçersizdir. Kitabım baştan ele alınıp genişletilmiş bir halinin yayınlanması halinde o zaman "genişletilmiş 2. Baskı" diye yazmaktayız.