Osmanlı Döneminde Dersim (Daresime) Aşiretleri

Dersim yöresinde, asırlarca devletten bihaber yaşayan ve bulundukları yörenin tarıma elverişli olmamasından dolayı yiyecek sıkıntısı çeken bir kısım aşiretler, zaman zaman yerleşik halka saldırıp yağma yoluna gitmişlerdir. Ancak bu durum hiçbir zaman bütün Dersim aşiretleri için geçerli olmamıştır. Çünkü başka yerlere saldıran aşiretler kıtlık zamanlarında kendi yörelerinde yaşayan diğer aşiretlerin mallarını da ele geçirmekten kaçınmamışlardır. Şekavet yapan birkaç aşiret yüzünden yıllarca suçu olmayan aşiretler de çok sıkıntı çekmiş, katledilmekten kurtulamamışlardır. Devlet bir bütün olarak halkı suçlu saymak gibi kolay yolu seçmiş, onları kazanmak için hiçbir çaba göstermemiştir.

Dersim aşiretlerinin devlete asırlarca uzak kalmasının en önemli nedeni ise, devletin mezheplerini dışlaması ve bu mezheptekileri sürekli kovuşturmasıdır. Şakir Paşa'nın 1899 tarihli tahriratındaki "…Bunun yanında cehalet önlenmeli, okullar ve Nakşibendi tekkeleri açılmalıdır.” sözleri, Osmanlı’nın yöredeki Alevilik inancını hiçbir zaman benimsemediğini ve fırsat buldukça da değiştirmeye çalıştığını bize açıkça göstermektedir.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

Osmanlı Döneminde Dersim (Daresime) Aşiretleri

Yazan:

Kibar Taş

Baski tarihi

2014

Dizi Adi:

Tarih-100

Baski Adedi:

100

Sayfa:

198

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kagit:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-13-2

 

Içindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERSİM'İN COĞRAFYASI VE TARİHİ

A. Dersim Yöresi Coğrafya ve Toponomisi

B. Türklerin Anadolu'ya Gelişine Kadar Dersim Tarihi

C. Türk Hâkimiyet Döneminde Dersim

a) Türklerin Anadolu'ya Yerleşmeleri Dönemi

b) Doğu Anadolu Beylikleri Dönemi

c) Anadolu Selçukluları Dönemi

d) İkinci Dönem Anadolu Beyliklerinden Osmanlı Hâkimiyetine Kadar

İKİNCİ BÖLÜM

OSMANLI DÖNEMİNDE DERSİM VE YÖREDEKİ AŞİRETLER

A. Osmanlı Döneminde Dersim

a) Osmanlı Hâkimiyetine Giriş

b) Osmanlı İdari Teşkilatında Dersim

c) 19. yüzyılda Dersim'in İdari Teşkilatı

B. Dersim ve Yöresindeki Aşiretler

a) Dersim Yöresine Yerleşen Aşiretler

b) Dersim Aşiretlerinin Osmanlı Devleti İle İlişkileri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERSİM AŞİRETLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL YAPILARI

A. Aşiret-Cemaat Yapılanması

B. Dersim Aşiretlerinde Sosyal Yapı ve Demografi

C. Dersim Aşiretlerinin Kültürel Yapısı

a) Gündelik Hayat ve Gelenekler

b) Dil

c) İnanç

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

Arşiv Kaynakları

Kaynak Eserler

Tetkik Eserler

DİZİN