(Sicill-i Ahval Defterlerinde) Amasyalı Memurlar

Amasya geçmişinde Osmanlı bürokrasisinde önemli isimler yetiştirmiş, bürokratik geleneğe sahip bir şehirdir. Osmanlı hanedanına mensup şehzadelerin idarî tecrübe kazanmak için gönderildikleri önemli sancak merkezlerinin başında gelmiştir. Sancak merkezi olması hasebiyle iktidar-bürokrasi, yöneten yönetilen ilişkisini açıklayacak önemli bürokratik verileri bünyesinde barındırmaktadır. Memurin Komisyonu’nun geliştirilmesiyle oluşan Sicil-i Ahval Komisyonu ve belgelerinde, XVI. yüzyılda şehzade sancağı olmasının Amasya’ya sağladığı siyasi ve kültürel birikimin yarattığı saygınlık sayesinde XIX. ve XX. yüzyılda dahi Amasyalı memurların bürokratik kadrolarda yer edindiği görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun XIX. ve XX. yüzyılına ışık tutan, kişi ve kurumlar hakkında değerli bilgiler içeren Sicill-i ahval belgeleri üzerinden yapılan çalışmamız, kişiler hakkında ciddi biyografik bilgiler elde ederek Amasya’nın yerel tarihine katkı sağladığı gibi Osmanlı’nın genel ahvaliyle de ilgili kıymetli bilgiler sunmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabin Adi:

(Sicill-i Ahval Defterlerinde) Amasyali Memurlar

Yazan:

Selçuk Sari

Baski tarihi

2014

Dizi Adi:

Tarih-97

Baski Adedi:

100

Sayfa:

228

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kagit:

Enso 60gr.

Kapak:

Lom Tasarim Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-10-1

 

Içindekiler

ÖNSÖZ

GIRIS

BIRINCI BÖLÜM

OSMANLI IMPARATORLUGU'NDA BÜROKRASI VE

SICILL-I AHVAL KOMISYONU

1.1. Osmanli Devleti'nin Klâsik Döneminde Bürokrasi ve Memuriyet

1.2. Geleneksel Reform Dönemlerinde Osmanli Bürokrasisinde Yasanan Degisim

1.2.1. XVII. ve XVIII. Yüzyillarda Osmanli Bürokrasisi

1.2.2. Tanzimat Dönemi Osmanli Bürokrasisi: Modernlesme ve Merkeziyetçilik

1.3. Kurulusu ve Faaliyetleriyle Sicill-I Ahval Komisyonu

1.4. Tarihi ve Cografi Özellikleriyle Amasya

Ikinci Bölüm

Amasyali Memurlarin Sicill-I Ahval Kayitlari Hakkinda

Istatiksel Bilgiler

2.1. Amasyali Müslüman Memurlar Hakkinda Istatiksel Bilgiler

2.1.1. Toplumsal Statüleri

2.1.2. Memurlarin Görev Yerleri ve Görev Alanlari Hakkinda Bilgiler

2.1.3. Egitim Durumlari

2.1.4. Memurlarin Cezai Durumlari

2.1.5. Rütbe-Nisan-Madalya Durumu

2.1.6. Maas Durumlari

2.1.7. Amasyali Memurlarin Eserleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AMASYALI GAYRIMÜSLIM MEMURLAR

 • 1) Agob Amasyan Efendi • 2) Agob Sabit Efendi • 3) Artin Efendi • 4) Bedros Efendi • 5) Ferid Efendi • 6) Keyfarki Diyanyan Efendi • 7) Kirikor Efendi • 8) Levek Amasyan Efendi • 9) Sapel Parseh Efendi • 10) Serkis Avrupaliyan Efendi • 11) Serveç Efendi • 12) Serveç Dinklioglu Efendi

Amasyali Gayrimüslim Memurlar Hakkinda Istatiksel Bilgiler

Memuriyete Baslayis Sekilleri

Egitim Durumlari

Görev Yerleri Hakkinda Bilgiler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AMASYALI MEMURLARIN SICIL KAYITLARI

• 1) Hafiz Abdullah Efendi • 2) Abdullah Sadik Efendi • 3) Hafiz Abdulhalim Efendi • 4) Abdülhalim Hami Efendi • 5) Abdulkadir Bey• 6) Abdulkadir Efendi • 7) Abdulkadir Efendi • 8) Abdulkadir Sükrü Efendi • 9) Abdurrahim Efendi • 10) Ahmet Efendi • 11) Ahmet Efendi • 12) Ahmet Celalettin Efendi • 13) Ahmet Cevdet Efendi • 14) Ahmet Esat Bey • 15) Hafiz Ahmet Hasan Efendi • 16) Ahmet Hüsnü Bey • 17) Ahmet Iskender Efendi • 18) Ahmet Mithat Efendi • 19) Ahmet Mikdat Efendi • 20) Ahmet Nuri Efendi • 21) Ahmet Rasim Efendi • 22) Ahmet Rasim Bey • 23) Ahmet Rifat Efendi • 24) Ahmet Salim Efendi • 25) Ahmet Ziya Efendi • 27) Ahmet Rasim Efendi • 27) Ali Riza Efendi • 28) Ali Riza Efendi • 29) Ali Osman Efendi • 30) Ali Seldir Efendi • 31) Ali Rasim Efendi • 32) Ali Riza Efendi • 33) Ali Riza Efendi • 34) Ali Riza Efendi • 35) Ali Riza Efendi • 36) Ali Riza Efendi • 37) Ali Riza Efendi • 38) Ali Riza Efendi • 39) Arif Resit Bey • 40) Asim Nizameddin Efendi • 41) Bekir Sadik Efendi • 42) Bekir Sami Efendi • 43) Bekir Sitdik Efendi • 44) Bekir Sitki Efendi • 45) Cemalettin Efendi • 46) Esref Hulusi Efendi • 47) Esref Hulusi Efendi • 48) Ethem Efendi • 49) Eyüp Sabri Efendi • 50) Eyüp Sabri Efendi • 51) Halil Efendi • 52) Halil Zühdü Efendi • 53) Hasan Efendi • 54) Hasan Efendi • 55) Hasan Efendi • 56) Hasan Fehmi Efendi • 57) Hasan Hüseyin Efendi • 58) Hasan Hüsnü Efendi • 59) Hasan Lütfü Efendi • 60) Hasan Sadik Efendi • 61) Hasan Sadik Efendi • 62) Hasan Salih Efendi • 63) Hasan Sami Bey • 64) Hasan Tahsin Efendi • 65) Hasan Tahsin Efendi • 66) Hasan Tahsin Efendi • 67) Hasan Tahsin Efendi • 68) Hasan Tahsin Efendi • 70) Ibrahim Efendi • 71) Ibrahim Ethem Efendi • 72) Ibrahim Ethem Efendi • 73) Ibrahim Ethem Efendi • 74) Ibrahim Hilmi Efendi • 75) Ibrahim Ethem Efendi • 76) Ibrahim Ethem Efendi• 77) Ibrahim Sami Efendi • 78) Ibrahim Hakki Efendi • 79) Ibrahim Hilmi Efendi • 80) Ibrahim Necip Efendi • 81) Ismail Bey • 82) Ismail Hakki Efendi • 83) Ismail Hakki Efendi • 84) Ismail Hakki Efendi •85) Ismail Hakki Efendi •86) Ismail Sakir Efendi •87) Mahmut Kâmil Efendi •88) Mahmut Mehmet Efendi • 89) Mehmet Efendi •90) Mehmet Efendi •91) Mehmet Efendi • 92) Mehmet Efendi • 93) Hafiz Mehmet Efendi • 94) Mehmet Efendi •95) Mehmet Efendi • 96) Mehmet Adil Efendi • 97) Mehmet Akif Efendi • 98) Mehmet Akif Efendi • 99) Mehmet Ali Efendi • 100) Mehmet Asim Efendi •101) Mehmet Asir Efendi • 102) Mehmet Azmi Efendi • 103) Mehmet Enveri Efendi • 104) Mehmet Hamdi Efendi • 105) Mehmet Hamdi Efendi • 106) Mehmet Halis Efendi • 107) Mehmet Hidayet Efendi •108) Mehmet Hilmi Efendi • 109) Mehmet Kâmil Efendi •110) Mehmet Kâmil Bey • 111) Mehmet Kâzim Bey • 112) Mehmet Kâsif Efendi • 113) Mehmet Muhsin Efendi • 114) Mehmet Sami Efendi • 115) Mehmet Sakir Efendi • 116) Mehmet Necip Efendi • 117) Mehmet Nuri Efendi • 118) Mehmet Pertev Efendi • 119) Mehmet Ragip Efendi • 120) Mehmet Rifat Efendi • 121) Mehmet Rüstem Efendi • 122) Mehmet Rüstü Efendi •123) Mehmet Rüstü Efendi • 124) Mehmet Rüstü Efendi • 125) Mehmet Rüstü Efendi • 126) Mehmet Sabri Efendi • 127) Mehmet Sadik Efendi • 128) Mehmet Salih Efendi • 129) Mehmet Salim Efendi • 130) Mehmet Salim Efendi • 131) Mehmet Salim Efendi • 132) Mehmet Salim Efendi • 133) Mehmet Serif Efendi • 134) Mehmet Sükrü Efendi • 135) Mehmet Tahir Efendi (Seyyid) • 136) Mehmet Tahir Efendi • 137) Mehmet Vehbi Efendi •138) Mehmet Ziya Efendi • 139) Muharrem Muhsin Efendi • 140) Hafiz Muhiddin Efendi • 141) Mustafa Efendi • 142) Mustafa Ahmet Efendi • 143) Mustafa Atif Efendi • 144) Mustafa Mahir Efendi • 145) Mustafa Nuri Efendi • 146) Mustafa Nuri Efendi • 147) Mustafa Nuri Efendi • 148) Mustafa Ziya Efendi • 149) Necip Efendi • 150) Osman Fuad Efendi • 151) Hafiz Osman Nuri Efendi • 152) Osman Nuri Efendi • 153) Ömer Atif Efendi • 154) Ömer Mustafa Efendi • 155) Ömer Mustafa Efendi • 156) Ömer Sadik Efendi • 157) Ömer Rasim Efendi • 158) Ömer Tahir Efendi • 159) Sabit Nuri Efendi • 160) Salih Sabri Efendi • 161) Salih Zeki Bey • 162) Süleyman Talip Efendi • 163) Veysel Nail Efendi • 164) Yahya Zihni Efendi • 165) Yusuf Cemal Bey • 166) Yusuf Ziya Efendi • 167) Yusuf Ziyaeddin Efendi • 168) Yusuf Ziya Efendi • 169) Ziya Efendi

SONUÇ

BELGELER

KAYNAKLAR

DIZIN