Erken Cumhuriyet Dönemi'nde CHP'nin Malatya Teşkilatı (1923-1950)

Erken cumhuriyet döneminde CHP’nin kurduğu tek parti rejimi yakın dönem Türk siyasi tarihinin önemli inceleme alanlarından birisi olma özelliğini korumaktadır. Çeyrek asrı geçen bir zaman dilimi süresince ülkeyi yöneten CHP’nin taşrada oluşturduğu parti teşkilatları kuşkusuz merkezin Anadolu’daki denetim mekanizması olma işlevini yürüttüler. CHP’nin modernleşme projesini vilayet, kaza, nahiye ve ocak örgütleri üzerinden köylere kadar götürme ve benimsetme görevini üstlenen CHP taşra teşkilatları bu açıdan bakıldığında tek parti dönemi boyunca önemli bir misyon yüklendiler.

Bu araştırmada CHP’nin Malatya’da oluşturduğu merkez ve ilçe teşkilatlarının 1923-1950 yılları arasındaki siyasi faaliyetleri Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgelerine, CHP yayınlarına ve yerel gazete koleksiyonlarına dayanarak açıklanmaya çalışılmıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Erken Cumhuriyet Dönemi'nde CHP'nin Malatya Teşkilatı (1923-1950)

Yazan:

Mehmet Serkan Şahin

Baskı tarihi

2016

Dizi Adı:

Tarih:135

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

262

Ebat:

13,5 x 21

Kağıt:

Enzo 60gr.

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

30 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-56-9

 

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM - MİLLİ MÜCADELE'DE MALATYA

1- Milli Mücadele Yanlısı Faaliyetler

a- Anadolu'nun İşgaline Karşı Yapılan Protestolar

b- Antep, Maraş ve Urfa'ya Yapılan Yardımlar

c- Malatya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri

2- Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetler

a- Malatya Mutasarrıfı Halil Rami'nin Faaliyetleri

b- Mamuret'ül-Aziz Valisi Ali Galip'in Malatya'daki Faaliyetleri

İKİNCİ BÖLÜM - MALATYA'DA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÖRGÜTLENMESİ

1- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden Halk Fırkası'na Geçiş

2- CHP Tüzüklerinde Taşra Örgütlenmesi

a- Vilayet Örgütleri

b- Kaza Örgütleri

c- Nahiye Örgütleri

d- Köy ve Mahalle Örgütleri

3- CHP Malatya İl Teşkilatı

a- Malatya'da CHP Teşkilatının Kurulması ve İlk Yılları

b- Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Malatya Teşkilatı, Belediye Seçimleri ve CHF-SCF İlişkileri

c- 1931-1945 Yılları Arası CHP Malatya Teşkilatı ve Faaliyetleri

d- Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş ve CHP Malatya Teşkilatı

i. Çok Partili Demokrasinin İlk Seçimlerinde CHP Malatya Teşkilatı  

ii. 1950 Seçimlerine Doğru CHP Malatya Teşkilatı ve Muhalefet

iii. 1950 TBMM Seçimleri

iv. 1950 Mahalli İdareler Seçimleri

v. Seçimler Sonrasında DP İktidarına CHP Malatya Teşkilatı'nın Muhalefeti  

4- CHP Malatya İlçe Teşkilatları

a- İlçe Teşkilatlarının Kuruluşu ve Tek Parti Dönemindeki Yapıları

b- Çok Partili Döneme Geçiş ve İlçelerde Örgütlenmeye Hız Verilmesi

c- İlçe Teşkilatlarında Meydana Gelen Çekişmeler  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - CHP'NİN YAN KURULUŞLARI OLARAK HALKEVİ VE DERNEKLER

1- Malatya Halkevi 

a- Şubeler ve Faaliyetleri 

i- Dil Tarih Edebiyat Şubesi

ii- Güzel Sanatlar Şubesi

iii- Temsil Şubesi

iv- Spor Şubesi

v- Sosyal Yardım Şubesi 

vi- Kütüphane ve Yayın Şubesi

vii- Köycülük Şubesi

viii- Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi

ix- Müze ve Sergi Şubesi

2- Derneklerin CHP Malatya Teşkilatı İle İlişkileri

a- Türk Ocağı

b- Kızılay (Hilâl-i Ahmer Cemiyeti)

c- Çocuk Esirgeme Kurumu (Himaye-i Etfal Cemiyeti)

d- Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti)

e- Yerel Dernekler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM - ATATÜRK VE İNÖNÜ'NÜN MALATYA GEZİLERİ

1- Atatürk'ün Malatya Gezileri

a- Atatürk'ün İlk Malatya Gezisi (13 Şubat 1931)  

b- Atatürk'ün İkinci Malatya Gezisi (14 Kasım 1937)

2- İnönü'nün Malatya Gezileri  

a- Başbakan İnönü'nün Malatya Gezileri

b- Cumhurbaşkanı İnönü'nün Malatya Gezileri

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN