Kemalist Türkiye’den Nazi Almanyası’na Karşılaştırmalı Bakışlar ve Algılar 1929-1939

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi Kemalizm, kuşkusuz Türk siyasal düşünce tarihinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada Nazi perspektifinden Kemalizm'in nasıl görüldüğü ve söz konusu olan süreçte Kemalizm'e doktriner bir kimlik kazandırma çabasındaki iktidar elitleri tarafından Nasyonal Sosyalizm'in nasıl algılandığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma genel olarak nasyonal sosyalistlerin, yeni Türkiye ve Kemalizm algısı ile 1930'lu yıllarda Türkiye'deki iktidar elitinin Hitler Almanyası ve Nasyonal Sosyalizm algısını karşılaştırmaktadır. Nasyonal sosyalist basında; Türkiye'de millî birliğin sağlanmasında gösterilen başarılar, parti-devlet bütünlüğü, liderlik prensibi ve Türkiye'nin Avrupalılaşması yönünde uygulanan reformlar takdir edilmekte, Kemalizm'in Nasyonal Sosyalizm ile taşıdığı paralelliklerin öne çıkarıldığı göze çarpmaktadır. Türk basınında ise yukarıdaki başlıkların yanı sıra gençlik ve spor, disiplin, işçi örgütleri ile führerlik gibi nasyonal sosyalist ideolojinin temel unsurlarına yönelik yoğun bir ilgi göze çarpmakla beraber Nasyonal Sosyalizm'in ırkçı ve emperyalist politikalarına yönelik daha mesafeli bir tavır kendini göstermektedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Kemalist Türkiye’den Nazi Almanyası’na Karşılaştırmalı Bakışlar ve Algılar 1929-1939

Hazırlayan:

Ahmet Asker

Baskı tarihi

2014

Dizi Adı:

Tarih-78

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

349

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Lom Tasarım Ofisi

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-91-04

İçindekiler

Kısaltmalar

Önsöz

Giriş

Birinci Bölüm: Tarihsel Arka Plan

1-Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu

2-Türk İnkılâbı ve Kemalizm

3-Alman Miliyetçiliğinin Doğuşu

a-Orta Çağ'dan Modern Zamanlara

b-Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları

c-II. Reich: Kan ve Demir

d-Bismarck Sonrası: Weltpolitik

4-Nasyonal Sosyalizm'in Doğuşu

İkinci Bölüm:Türkiye'den Hitler Almanyasi'na Ve Nasyonal Sosyalizm'e Bakışlar

1- Bir Kaynak Olarak Türk Basını

2- Hitler İktidar Yolunda (1929-1933)

a-Büyük Sıçrama: 14 Eylül 1930 Seçimleri

b-Demokrasinin Son Çırpınışları: 1932 Seçimleri

- Devlet Başkanlığı Seçimi (13 Mart 1932)

- Prusya Eyalet Meclisi Seçimleri (24 Nisan 1932)

- Von Papen Hükümeti

- Alman Parlamentosu Seçimleri (31 Temmuz 1932)

- Sonuçsuz Çabalar: 6 Kasım 1932 Seçimleri

- Kısırdöngü

3- III. Reich'ın Ayak Sesleri

a- Başbakan Hitler (30 Ocak 1933)

 Türkiye'nin Hitler Kabinesine Resmî Yaklaşımı

 Türk Basınından Hitler Kabinesine İlişkin Yorumlar              

b- İktidarda Nazizm: Muhalefetin Tasfiyesi

 Komünizme Karşı Mücadele

 Reichstag Yangını (28 Şubat 1933)

c- Ya Hep Ya Hep: 5 Mart 1933 Seçimleri

d- III. Reich'ın Kurulması: Hitler Almanyası

Parlamentonun Sonu: Ermächtigungsgesetz

4- III. Reich'ta Yaşam

a- Basın-Yayın Hayatı

Türk Basın Heyeti Nazi Almanyası'nda

b- Nasyonal Sosyalizm'de Irk Meselesi ve Türkler

Türkiye'den Tepkiler

c- Yahudi Meselesi

d- Gençlik ve Spor

e- Kadınlar

5- Nasyonal Sosyalizm'in Sosyo-Ekonomik Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler

Üçüncü Bölüm: Nazi Almanyası'ndan Kemalist Türkiye'ye Bakışlar

1- Almanya'nın Geleneksel Kültür Politikası

2- Nazi Almanyası'nın Basın Politikası ve Türkiye

3- Yeni Türkiye ve Kemalizm Üzerine Düşünceler

4- Nasyonal Sosyalistlerin Gazi Hayranlığı

Dördüncü Bölüm: İki İdeolojinin Ayrışma ve Kesişme Noktaları

Sonuç

Kaynakça

Dizin