Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar

Balkanlar jeopolitik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok defa istilaya uğramış, Eski Yunan, Roma ve Osmanlı gibi birçok büyük medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Söz konusu medeniyetlerden Osmanlı Medeniyeti'nin Balkanlar üzerinde bıraktığı tesirler günümüze kadar uzanmaktadır. Balkan ülkelerinde konuşulan dilde, yenilen yemekte, anlatılan fıkralarda, özetle hayatın her alanında Osmanlı kültürünün izleri yoğun bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle, Balkan ülkelerinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarının anlaşılması, Anadolu'dan Balkanlar'a, Balkanlar'dan Anadolu'ya yapılan göçlerle Balkan ve Anadolu kentlerinin demografik yapısında yaşanan değişimler ancak Osmanlı döneminin derinlemesine araştırılması ile mümkün olacaktır. Bu konuda dünya genelinde hatırı sayılır miktarda çalışma yapılmakla birlikte, Balkanlar'da büyük bir miras bırakan Osmanlı arşivlerinin yeterince kullanılmadığı veya Osmanlı döneminin yeterli derecede araştırılmadığı gözlerden kaçmamaktadır. Bu nedenle çalışmamızda Balkan tarihi konulu araştırmalar metolojik bir yaklaşımla ele alınmış, özellikle Balkan tarihi araştırmalarında eksik bırakılan Osmanlı döneminin ve kaynaklarının dikkate alınması amaçlanmıştır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar

Hazırlayan:

Dr. Abidin Temizer

Baskı tarihi
2014
Dizi Adı:
Tarih: 74
Baskı Adedi:

100

Sayfa:

570

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-87-7

İçindekiler

Kısaltmalar

Önsöz

Birinci Bölüm

Balkan Ülkelerinde Balkan Tarihi Yazımı ve Metodoloji

Balkan History Writings and Methodology in The Balkan Countries

 • Recent Croatian Historiography and Its Methodological Approaches Toward The Balkans in The Early Modern Period and The Nineteenth Century: Some Examples - Željko HOLJEVAC
 • Apophatics of European Identity: Balkans and Other Peripheries - Dimitar V. ATANASSOV
 • 1945-1990 Yılları Arasında Arnavut Tarih Yazımına Göre Osmanlı'nın Değerlendirilmesi - Treatment of the Ottoman Period in Albanian Historiography 1945-1990 - Hasan BELLO
 • XIX. Yüzyıl Bosna Tarih Yazımında Osmanlı Arşiv Belgeleri Nasıl Kullanılmalıdır? - Zafer GÖLEN
 • Transposition of Teaching of Modern European History at Universities in Serbia- New Methodological Approach - Aleksandar RASTOVIĆ 85
 • Türkiye'de Yakınçağ Yunanistan Araştırmaları Üzerine - On the Researches of Contemporary Greece in Turkey - Bülent AKYAY

İkinci Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Osmanlı Gerçeği - Ottoman Legacy in the Researches on Balkan History

 • Balkanski Ratovi I Balkanske Istoriografije - Šerbo RASTODER Ottoman Dominion Epoch In The Cultural Memory of Bulgarian People - Anna ALEXIEVA

Üçüncü Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Arşivler - Archives in the Researches on Balkan History

 • The Available Archival and Museum Holdings About Construction of Yugoslav Diplomatic Mission in Ankara (1936) - Aleksandar KADIJEVIC
 • Balkan Göçleri ve Göçmenlerine Dair Mahalli Arşiv Kaynakları - Abdülmecit MUTAF
 • Balkan Tarihi Araştırmalarında Tapu ve Kadastro Kuyûd-ı Kadime Arşivinin Önemi - Mustafa PARLAK

Dördüncü Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Belge Tahlili ve Önemi - Evalution and Reevaluation of the Historical Documents in the Researches on Balkan History

 • The Population of The Ottoman Bosnia in The Eighteenth Century According to The Poll-Tax Records: Methodological Issues - Nenad MOAČANIN
 • Balkan Tarihi Araştırmalarında Şikâyet-Ahkâm Defterleri: I Numaralı Rumeli Ahkâm Defteri Örneğinde (1742-1743) Murat TUĞLUCA

Beşinci Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmalarında Göç Meselesi - Settlement and Migration Issues in the Researches on Balkan History

 • Göç ve İskânın Bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşmasındaki Önemi - Mehmet İNBAŞI 261
 • 1950-1953 Yılları Arasında Balkanlar'dan Türkiye'ye Göçler (İstanbul Basınına Göre) - Metin AYIŞIĞI 287
 • Anadolu'ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler Tuncay Ercan SEPETCİOĞLU
 • Belleklerde Mübadele - Sefer GÜVENÇ

Altıncı Bölüm

Osmanlı'nın Balkanlar'daki İzleri: Vakıflar - The Ottoman Imprints in the Balkans: Waqfs

 • Vakıf Müessesesi ve Yurt Dışı Vakıf Envanterleri - Mevlüt ÇAM
 • Balkanlar'da Osmanlı Vakıflarının Hâlihazırda Sayısal Verilerine İlişkin Tespitler - Enver KARAKEÇİLİ

Yedinci Bölüm

Balkan Tarihi Araştırmaları: Tematik - Researches in the Balkan History: Themes

 • The Ottoman Studies Within The Scope of The History Studies at The Serbian Universities (Methodological Approach) - Ema MILJKOVIĆ
 • Türkiye'de Ortaçağ Araştırmalarına Dair - Osman KARATAY
 • Romania and The Second Balkan War: Participation of Certain Future Prime Ministers - Ioan SCURTU - Ionuţ COJOCARU
 • Serezli Türk ve Rum İki Yerel Liderin Gözünden Balkan Savaşları ve Serez - H. Veli AYDIN
 • The Politics of Stereotyping ‘The Turk' in Slovenian Lands - Božidar JEZERNIK
 • Kosovo Albanians in The Clutches of Communism and Nationalism - Komünizm ve Milliyetçiliğin Pençesinde Kosova Arnavutları - Tamer BALCI
 • Onaltıncı ve Onsekizinci Yüzyıllarda Osmanlı Balkanı'nda Çingeneler Emine DİNGEÇ
 • Balkan Milliyetçiliklerini Anlamak İçin Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi Bilgin ÇELİK

Dizin