Unutulmuş Bir Fikir Adamı ve Hukuk Âlimi: Milaslı Gad Franko

Milaslı olmakla iftihar eden, bu nedenle de yazılarını ve kitaplarını, isminin önüne "Milaslı" sıfatını ekleyerek imzalayan Tek Parti döneminin önde gelen fikir adamlarından Gad Franko'yu, hukuk tarihçileri dışında, artık kimse hatırlamamaktadır. Gad Franko Türkiye'nin doktora sahibi ilk hukukçularındandır. Türkleşmeye gönülden inanmış olan Franko'nun yurttaşlık hayalleri Varlık Vergisi Kanunu'nun ayrımcı ve keyfî uygulaması ile yıkılmıştır. Kendisine tahakkuk eden vergiyi, sahibi olduğu Bahtiyar Han'ı satmasına rağmen ödeyemeyen Franko, gönderildiği Aşkale'den manen yıkılmış bir halde dönmüş ve bir daha kendine gelememiştir.

Bu çalışma, Franko'nun Milas'ta başlayan, İzmir'de devam eden ve İstanbul'da sona eren hayat hikâyesini anlatmaktadır. Aynı zamanda kitapta Franko'nun gazetelerde yayınlanan makaleleri de bulunmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Unutulmuş Bir Fikir Adamı ve Hukuk Âlimi: Milaslı Gad Frankoi

Yazan:

Rıfat N.Bali

Baskı tarihi
2013
Dizi Adı:
Tarih - 73
Baskı Adedi:

100

Sayfa:

332

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-86-0

İçindekiler

Önsöz ve Giriş

Birinci Bölüm - Hayat Hikâyesi

1- Yaşam Öyküsü

a- Milas Dönemi

b- İzmir Yılları

c- İstanbul Dönemi

d- Yayın Hayatı

2- Anılarda Gad Franko

a- İzmirli Nail Moralı:

b- İzmir Milletvekili (1925-1943) M. Kâmil Dursun:

c- Kızı İvet Bigio:

d- Oğlu Emil Haim Franko ve Avukat Mordo Dinar (?- 2004)

3- Gad Franko ve Siyonizm

4- Gad Franko ve Türkçe Konuşma Meselesi

5- Gad Franko ve Türk Yahudi Toplumu

6- Hukukî Faaliyetleri

a- FORD Motor Company

b- Türkiye'de Alman Sermayeli Şirketler ile İlişkileri

c- Alliance Israélite Universelle ile İlişkileri

d- Muhtelif Davaları

e- İzmir Rıhtım Şirketi Davası

f- İzmir Rıhtım Şirketi Davası ile İlgili Hatıralar

g- TCDD'nin Hüseyin Cahit Yalçın Aleyhine Açtığı Dava

7- Varlık Vergisi Kanunu ve Gad Franko

a- Gad Franko'ya Tahakkuk Eden Vergi

b- Varlık Vergisi Sonrasındaki Durumu

c- İstanbul Barosu İdare Meclisi'nin Soruşturması

d- Banque Française Des Pays D'Orient ile Olan İhtilafı

8- Siyonizm'e Bakışındaki Değişiklik

9- Vefatı

Sonuç

EK: Salkım Hanım'ın Taneleri Romanı ve Gad Franko Karakteri

İkinci Bölüm - Türk Basininda Yayinlanan Makaleleri

Hatt-ı Hareketimiz Hem Ölürüz, Hem Öldürürüz

Makale-i Mahsusa "İtilâfa Doğru"

Bir Program - Tekamülcüler 1

Bir Program - Tekamülcüler 2

Milaslı Halil Bey Kardeşimize

Makale-i Mahsusa "Sükût Sükûttur, Sükût Suûddur"

Makale-i Mahsusa "Eski Valimiz Kâmil Paşa"

Kâmil Paşa'nın Beyânât-ı Mühimmesi

Profesör Vambery'nin Cesaretsizliği

Herçebâd Âbâd

Felaket Dersleri

Tuhaf Bir Korku

Siyonizm Budalalığı

Makale-i Mahsusa "Hem Ölürüz, Hem Öldürürüz"

Makale-i Mahsusa "Usûl-i Maârifimizin Gayesi"

[1]325 Meclis-i Umûmisi "Halimiz, hâl-i perişânimiz!"

Mebâhis-i Hukûkiye ve Müddeî-i Umûmi

İtidal ve Matbuatın Hakk-ı Tenkidi

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri
"Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (4479 numaralı nüshadan mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Jan Masse - Tahsil-i Mecburinin Büyük Hadimlerinden"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Jan Masse - Tahsil-i Mecburinin Büyük Hadimlerinden"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

İrfan ve Terbiye Bahisleri "Fransa İhtilâlinde Terbiye Nazariyeleri (Mâbâ‘d)"

Sade Görüşmeler: İhtilaller Mukayesesi

Düşündüklerim "Fasıla-i Yes"

Düşündüklerim "Vazife-i Temeddün"

Bazı Mühim Kitaplar

Musul Meselesi Cemiyet-i Akvam'da

Kadının Mevkii

932'ye Girerken: İflâslar Senesi

İnönünün Sözleri

Resmî Gazete için bir temenni "Gazete sadece kanunları değil bütün resmî tamimleri de neşretmelidir"

Üçüncü Bölüm - El Tİempo Gazetesİnde Yayinlanan Makalelelerİ

Por Shavuot

Santralizasion de los Esfuersos Morales Judios

El Sukseso de Un Elevo Judio

Una vision

Por nuestro nombre (tresera seria) "Nuestra Situasion 1"

Nuestras Ijas 2

Nuestras Ijas 3

La Prensa Enmunda

El Zionizmo

La kestion del dia: Suditos

La kestion del dia: La autoridad sentral del Judaizmo de Turkiya y la prensa Zionista

La Kuestion del dia: La neutralidad

Un livro interesante sovre la edukasion

Dördüncü Bölüm - Alliance Israélİte Unİverselle'e Yazdiği Mektup

Kaynakça

Dizin

Albüm