Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme-Metin)

Yeryüzünde, arkasında bıraktığı yazılı evrak mirası bakımından Osmanlı Devleti ile mukayese edilecek ikinci bir devlet göstermek mümkün değildir. Geniş bir coğrafyaya yayılan devletin neredeyse bütün iş ve işlemlerini kayda geçirmiş olmasıyla ortaya çıkan ve önemli bir kısmı günümüze intikal eden bu yazılı mirasa bakarak Osmanlı Devleti’ni bir “yazı medeniyeti” olarak nitelemek mümkündür.

Osmanlı Devleti’nin bahsedilen yazılı mirasının bir kısmını fetihnameler oluşturmaktadır. Fetihnameler, bir yerin alınışını bildirmek amacıyla yazılan mektup veya fethini anlatmak için kaleme alınmış olan tarihçelerdir. Yurt içi ve yurtdışında bu nitelikte olan çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu eserlerin çok az bir kısmı çalışmalara konu olmuşken, önemli bir kısmıysa hâlâ çalışılmayı beklemektedir. Osmanlı yazılı eserleri deryasından bir katre sunan elinizdeki bu kitap, Kanuni’nin saltanatının ikinci büyük seferi sonrası 1522’de fethedilen Rodos’un alınışını konu almaktadır. Bu eseri okurken Rodos’un fethine âdeta adım adım tanıklık edeceksiniz…


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Celalzâde’nin Rodos Fetihnamesi (İnceleme-Metin)

Yazan:

Doç. Dr. Murat Yıldız

Baskı Tarihi:
2013
Dizi Adı:

Tarih -68

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

250

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-81-5

İçindekiler

Önsöz  

Kisaltmalar       

Giriş     

İstanbul Yazma Eserler Kütüphanelerinde Bulunan Başlıca Fetihnâmeler            

Rodos Fetihnâmesi       

 1. Eserin Müellifi
 2. Rodos Fetihnâmesi      
 3. SN Nüshalarının Özellikleri         
 4. Rodos Fetihnâmesi'nin Kıymetine Dair
 5. Nüshaların Özellikleri ve Çalışmada Takip Edilen Metot

Rodos'un Tarihçesi       

Çeviri Metin     

Fetih-Nâme-i Cezîre-i Rodos     

 • [Seferin Sebebi]             
 • [Daha Önceki Sefer Teşebbüsleri]
 • [Sefere Karar Verilmesi]
 • [Sefer Hazırlıkları]
 • [Dulkadirli Şehsuvaroğlu Ali Bey Olayı]
 • [Sefer İçin Ordunun Toplanması]
 • [Donanmanın Sefere Çıkışı İçin Yapılan Tören]
 • [Donanmanın Rodos'a Hareket Etmesi]
 • [Donanmanın Sakız'a Varması]
 • [Kanuni'nin İstanbul'dan Ayrılması]       
 • [Padişahın Üsküdar'a Geçişi]    
 • [Padişahın Kütahya'ya Varması]              
 • [Padişahın Aydın'a Ulaşması]    
 • [İskaradin Kalesi'nin Fethi]        
 • [Ferhad Paşa'nın Dulkadirli Şehsuvaroğlu Ali Bey'in Üzerine Gönderilmesi]       
 • [Hereke Kalesi'nin Fethedilmesi]           
 • [Gemilerin Rodos Önünde Sessizce Geçişi]        
 • [Rodos Adası ve Kalesi'nin Özellikleri]  
 • [Kuşatma İçin Karaya Mühimmatın Sevk Edilmesi]         
 • [Kanuni'nin Bozdoğan Konağına Gelmesi]          
 • [Ordunun Marmaris'ten Rodos'a Geçmesi]       
 • [Kanuni'nin Rodos'a Hareketi] 
 • [Komutanlara Mevzilerin Taksim Edilmesi]         
 • [Kuşatmanın Fiilen Başlaması]  
 • [Rodos Kalesi'nin Özellikleri]     
 • [Mısır Ordusunun Rodos'a Gelmesi]     
 • [Çanlı Kule'nin Toplarla Yıktırılması]       
 • [Devlet Erkânının Toplantı Yapması]      
 • [Topraktan Kule Yapılması]        
 • [İleki Adası'ndaki Mücadele]    
 • [Kaledekilerin Ani Baskın Yapması]        
 • [Ramazan Bayramı Kutlamaları]               
 • [İleki Kalesi'nin Fethi]   
 • [Mücadelenin Yer Altına Kayması: Lağım Savaşları ]       
 • [İncirlü Adası'nın Teslim Olması]
 • [Lağım Savaşları]             
 • [Divan-ı Hümayunun Toplanması]          
 • [Kale Topçubaşılarından Birisinin Firar Edip Osmanlılar'a Sığınması
 • [Toprak Kulelerin Yapılması]      
 • [Mısır Valisi'nin Ölüm Haberinin Gelmesi]          
 • [Mısır'a Beylerbeyi Atanması]  
 • [İki Kulenin Zaptedilmesi]          
 • [Düşmanın Teslim Olma Hilesi]  [Rodos'un Teslim Olması]
 • [Ordunun Şehre Girmesi]          
 • [Camiye Çevrilen Kilisede Namaz Kılınması]       
 • [Tahtalı Kalesi'nin Teslim Olması]            
 • [İstanköy ve Diğer Adaların Teslim Olması]        
 • [Rodos'un Fethine Düşülen Tarihler]    
 • [İstanbul'a Dönüş]         

Temmetü'l-kelâm:        

Kaynakça           

Dizin    

Tıpkı basım