1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti yıkılırken Anadolu’da yeni bir savaş başlamış ve bu savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Bir bağımsızlık savaşının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti siyasi bağımsızlık kadar ekonomik bağımsızlığı da önemsemiştir. Bu doğrultuda yeni devlet ekonomi politikasını henüz Cumhuriyet ilan edilmeden 1923 yılının Şubat ayında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde belirlemiştir. Kongre bir yandan “milli iktisat” vurgusunu ortaya koyarken diğer yandan milli iktisat anlayışına zarar vermediği ölçüde yabancı sermayeye geçit vermişti. Kongrenin toplandığı tarihle 1929 yılana kadar geçen süre bir yandan Türkiye’de ekonominin kurumsallaşması, diğer yandan da liberal ekonomik politikaların uygulandığı dönem olmuştur. Ancak bu liberal süreç çok fazla sürmemiş ve 1929’da Amerika’da başlayıp giderek tüm dünyayı etkisi altına alan büyük ekonomik krizin etkileri dalga dalga Türkiye’ye de yansımıştır. Ekonomik bunalım Türkiye’de işsizlik, iflas, açlık, intihar gibi sosyal sorunların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Bu çalışma 1929 dünya ekonomik bunalımının dünyada ve Türkiye’de meydana getirdiği sorunlar, bunalımın etkileri, dönemin sosyal sorunları üzerinde yoğunlaşarak ve Türkiye’nin bunalım ortamında nasıl bir ekonomik politika oluşturmaya çalıştığı üzerinde durmaktadır.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

1929 Dünya Ekonomik Buhranı ve Türkiye

Yazar:

Alev Gözcü

Baskı Tarihi:
 2013
Dizi Adı:

Tarih - 55

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

643

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-65-5

İçindekiler

Kısaltmalar

Tablo Listesi

Sunuş

Önsöz

Giriş

Bölüm I - 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve Sistemler

  1. Dünya Ekonomik Bunalımına Giden Yol Ve Türkiye

·         Cumhuriyet Türkiye'sine Osmanlı'dan Kalan Ekonomik Miras

·         Kuruluş Evresinden Dünya Ekonomik Bunalımına

·         İzmir İktisat Kongresi ve Ekonomiye Yön Verme Çabaları

  1. Bunalım Karşısında Dünya

·         ABD ve Bunalım

·         Avrupa ve Bunalım

·         "Panevropa" Düşüncesi

·         Nazizm ve Faşizm

·         Doğu Dünyası

·         Sovyetler Birliği ve Komünist Blok

·         Az Gelişmiş Ülkeler

Bölüm II - Dünya Ekonomİk Bunalımının Türkİye'ye Yansımaları

  1. Bunalım Döneminde Türkiye'de Ekonomi

·         Bunalımın Türkiye'ye Etkileri

·         Bunalım Karşısında Türkiye'de Sektörlerin Durumu

·         Tarım

·         Tarımda Bunalıma Bağlı Etkiler, Alınan Önlemler ve Birinci Ziraat Kongresi

·         Hububat Üretimi

·         Buğday

·         Arpa

·         Sanayi Ürünleri

·         Pamuk

·         Tütün

·         Afyon

·         Zeytincilik

·         Bağcılık ve Meyvecilik İşleri

·         İlaçlama

·         Hayvancılık

·         Sanayi

·         Girişimci Sınıf Sorunu

·         Ticaret

·         Dış Ticaret

·         Almanya'nın Türk Ticaretine Etkisi

·         Madencilik

·         Maliye

·         Bankacılık

·         Para Politikası

·         Vergiler

·         Demiryolları

·         Diğer Yol ve Ulaştırma Sorunları

·         Sağlık

·         Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele

  1. Türkiye'de Bunalıma Karşı Alınan Önlemler

·         Ekonomiye İlişkin Çeşitli Raporlar ve İktisadi Program (1930)

·         Türk Parasının Değerini Koruma ve Merkez Bankası'nın Kurulması

·         "Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti" ve Sanayi Kongresi

·         Ekonomiyi Millileştirme Çabaları

·         Planlı Uygulama ve Sanayileşme

·         Kooperatifçilik

·         Devlet Müdahalesi, Korumacılık

Bölüm II - Bunalım ve Türkİye'de Sosyal Yaşam

  1. Bunalım Ve Toplumsal Sınıflar

·         Köylüler

·         Çalışan Kesim

·         Tüccarlar ve Sanayi Kesimi

  1. Bunalımın Türkiye'de Gündelik Yaşama Etkileri Ve Sosyal Sorunlar

·         Kentlerin Durumu

·         İşsizlik

·         Açlık

·         İntiharlar

·         İflaslar

Bölüm II - Türkiye'de Ekonomİk Bunalımın Yarattığı Sİstem Arayışı

  1. Sistem Tartışmaları

·         Planlı Ekonomi Düşüncesi ve Uygulamalar

·         Devletçilik Etrafında Dönen Tartışmalar

·         Mutedil Devletçilik ve Kişilerin Devletçilik Algılamaları

·         Kişilerin Devletçilik Algılamaları

·         Devletçiliğin Oluşumunda Dış Etki

·         Kadroculuk

·         Basında Devletçilik Eleştirisi

  1. Ekonomik Bunalım Karşısında Siyasal Partiler Ve Basın

·         CHF ve Ekonomik Bunalım

·         Yeni Bir Açılım: SCF ve Ekonomiye Bakışı

·         Yeni Fırkanın İktisadi Görüşleri

·         Bunalıma Bağlı Tartışmalar ve Basın

  1. Dış Etkiler

·         Arayışlara İlginç Bir Örnek: "Aktaran Tarım Cihazı"

·         Silo Örneği

·         Dr. Von Leers'in Raporu

·         Değişimin Yarattığı Etki ve Türkiye Üzerine Oluşan Yeni Algı

Sonuç

Kaynakça

Albüm

Dizin