Toplu Makaleler - I Tarihin Ufak Bir Dipnotu: Azınlıklar

Geç Osmanlı döneminden günümüz Türkiyesi’ne kadar geniş bir zaman dilimini kapsayan bu kitap, azınlıkların Osmanlı Devleti’nin son yılları ile Cumhuriyet döneminde karşı karşıya kaldıkları zorlukları dile getirmekte. Genç Cumhuriyet’in “Osmanlı’nın mirası” olarak devraldığı azınlıkların, 1923’ten günümüze kadar karşı karşıya kaldıkları mesele, esas itibariyle “yurttaş olarak kabul edilme” meselesiydi. Bu eserde yer alan makalelerin çoğunluğu bu meseleyi incelemekte ve tartışmaya açmakta. Günümüz Türkiyesi’ni konu edinen makaleler ise hem azınlıkların medya, aydınlar ve müesses nizam tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin tanıtımı uğruna nasıl araçsallaştırıldıklarını gözler önüne sermekte, hem de azınlıklar konusunu çalışan bilim insanlarının karşı karşıya kaldıkları kısıtlamaları ve zorlukları dile getirmekte.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:
Toplu Makaleler - I Tarihin Ufak Bir Dipnotu: Azınlıklar
Yazar:
Rıfat N. Bali
Baskı Tarihi:
2013
Dizi Adı:

Tarih - 53

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

586

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-63-1

İçindekiler

BİRİNCİ BÖLÜM : GEÇ OSMANLI DÖNEMİNDE YAHUDİLER

 • Hasköy Yangını (5 Aralık 1883)
 • İstanbul Musevi Etibba Cemiyeti Nizamnamesi : Osmanlı Tıp Dernekleri Tarihçesine Katkı
 • Fransız Tebaalı Musevilerin İzmir'den Tehciri (Haziran- Ağustos 1915)

İKİNCİ BÖLÜM: CUMHURİYET DÖNEMİNDE AZINLIKLAR

1) TEK PARTİ DÖNEMİNDE YAHUDİLER

 • Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Yahudilerinin Kimlik Meselesi
 • Tek Parti Döneminde Türkleştirme Siyaseti
 • "Vatandaş Türkçe Konuş!"
 • Türkleştirme Siyasetinin Örnek Cemaati: Türk Yahudileri
 • Tek Parti Döneminin Mizah Dergilerinde Adalar İmgesi
 • Albert Einstein'ı Türkiye'ye Kim Davet Etti?
 • 1930 Yılında Yapılan Bir Nüfus Çalışması Ve "Dönme Listeleri"

2) İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE VE YAHUDİLER

 • 1933-1945: Oniki Zor Yılın Hikâyesi
 • İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye Yahudileri
 • İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Amerikan Propagandası
 • Bir Amerikan İstihbarat Raporu: II. Dünya Harbi Yıllarında Zsa Zsa Gabor'un Türkiye Hakkındaki Görüşleri
 • İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Almanların Türk Basınını Etkileme Çabaları
 • Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Cemil Cahit Toydemir'in Almanya Gezisi

3) ÇOK PARTİLİ DÖNEMDE AZINLIKLAR

 • 1952 Yılında Hizmet Gazetesi'nin Varlık Vergisi İle İlgili Yayını
 • Ahmet Hamdi Başar'ın Varlık Vergisi ve Türkleşme Hakkındaki Görüşleri
 • Azınlıkların Demokrat Parti Sevdası: Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın Amerika Ziyareti
 • "Milyonerlik Rekoru Neden Musevilerde?"
 • Atatürk'ün Manevi Kızı Ülkü'nün İkinci Evliliği ve Yarattığı Tepkiler
 • Cumhuriyet Döneminde Azınlık Milletvekilleri
 • Türk Yahudilerinin Yurttaşlık Meselesi: Saray Yahudileri mi, Arabulucular mı?
 • Unutmayı Tercih Edenler: Türk Yahudi Cemaati
 • Türk Yahudi Toplumunun Yavaş Yavaş Yok Oluşu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMLERİNDE ERMENİLER

 • 1915 Ermeni Tehciri'nin "Dürüst Türkleri"nden Biri: Başmüfettiş Hasan Bey
 • Ermenistan'ın "Anavatana Geri Dönün" Çağrısının Türkiye'ye Etkisi
 • Ermeni Tehcirinin Ellinci Yıldönümünün Türkiye'deki Yansımaları
 • 1965 Yılında Kayseri Ermeni Cemaati

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: PORTRELER

 • Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in Bilinmeyen Bir Mektubu
 • Unutulmuş Bir TKP'li: Davit Nae
 • Bir Dönemin Ünlü Dolandırıcısı: Eyüplü Halit
 • Unutulmuş Bir Tüccar ve Gazete Patronu: Habip Edip Törehan
 • Çanakkale Gazisi Avukat Kaludis Laskari

BEŞİNCİ BÖLÜM: GÜNÜMÜZDE AZINLIKLAR

 • Azınlık Konularında Çalışan Tarihçilerin İkilemi: Tarihçi mi, Kamu Aydınımı Olmak?
 • Güzelleştirilmiş Tarih Anlatımına Bir Örnek: Prof. İlber Ortaylı Ve Türkiye Yahudileri
 • Osmanlı Ve Türk Yahudileri Araştırmaları: Engeller, İmkânlar, Kaynaklar
 • Gayri Müslim Yurttaşlar Üzerine Yapılan Çalışmalar Ve Ortaya Çıkan Görüşler: Bir Bilanço Denemesi
 • Entelektüel Âlemin Yeni Dokunulmazları: Azınlıklar
 • Cemaat Dediğin Ne ki?
 • Konstantinopol, Stamboul, İstanbul
 • Atılması Gereken Yükten Çok Kültürlülüğe: Türkiye Cumhuriyeti'nde Sefarad Yahudileri
 • Türk Yahudileri "Görünmez" ve "Suskun mudurlar ??

Kaynakça

Dizin

"Adalar" konulu karikatür albümü