Hitit İmparatorluğu'nun Toplumsal ve İktisadi Yapısı

Kitapta, Hitit toplumsal ve iktisadi yapısı, Herfried Münkler'in kara imparatorluğu ve Karl Polanyi'nin yeniden dağıtımcı/haraççı düzen kavramsallaştırmaları kullanılarak incelenmektedir. Kitapta, Hitit Devleti’ne dair şöyle bir değerlendirme yapılmaktadır:

"Hitit Devleti; krallık döneminde bir kara krallığı ve imparatorluk döneminde bölgesel bir kara imparatorluğu özelliği gösteren; mutlakıyetçi, merkeziyetçi ve teokratik nitelikleri haiz; toplumsal tabakalaşmada asiller ve asil olmayanlar arasında temel bir ayrımın esas olduğu ve özgür köylü ile köle arasındaki sınıfsal farklılaşmanın belirgin olmadığı; kamu mülkiyetinin egemen mülkiyet biçimi olduğu ve büyük kralın ülkenin tüm topraklarının tek sahibi sayıldığı; devletin artı-ürüne el koyduğu ve bu el koyma biçiminin toplumsal yaşamda durağanlığı hakim kıldığı ve büyük kralın topluluklar nezdinde baba rolünü üstlenmiş olduğu doğu tipi köleciliğin bir örneğini sunmaktadır."

Kitap, bugüne kadar Türk iktisat tarihi yazınında yaygın olarak, Osmanlı toplumsal ve iktisadi örgütlenmesinin kökeninde Oğuz, İslam, Selçuklu ve Bizans birikiminin arandığını ve Hitit birikiminin ihmal edildiğini, Hitit toplumsal ve iktisadi örgütlenmesinin de bu birikime dahil edilmesi gerektiğini iddia etmektedir.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:
Hitit İmparatorluğu'nun Toplumsal ve İktisadi Yapısı
Yazar:
Diren Çakmak
Baskı Tarihi: 
2012 
Dizi Adı:

Tarih - 46

Baskı Adedi:

200

Sayfa:

399

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-54-9

İçindekiler

Kısaltmalar

Önsöz

Giriş

I. Hitit Uygarlığının Doğuşuna Kadar İnsanlığın Toplumsal Evrimi

II. Hitit Araştırmalarının Kısa Tarihi

III. Kuramsal Yaklaşım ve Kavramsal Çerçeve

IV. Hititlerin Anadolu'da Ortaya Çıkışı

V. Hitit İmparatorluğu'nun Siyasi Tarihi Üzerine Notlar

VI. Hitit Toplumsal Yaşamına Bakış

VII. Hitit İktisadi Yapısı Üzerine Bir Çözümleme

Sonuç ve Değerlendirme

Kaynakça

Dizin

Basından