Aziz Haydar (Omur) ve Balkan Harbi Hatıraları Üzerine Bir Değerlendirme
Sezen Karabulut

Türkçe literatürde öz yaşam öyküsü türünde yer alan kaynaklar içerisinde karşımıza çoğunlukla hatıralar çıkmaktadır. Bazıları aile arşivlerinde yer alan bazıları ise gazetelerde tefrika halinde yayınlanan hatıraların önemli bir kısmı özellikle bürokrat veya ordu mensubu bireylerin ailelerine aittir ve bunlar sonradan çeşitli yayınevleri tarafından basılmıştır. Ancak önemli bir kısmının değerlendirmesi yapılmadığı gibi hâlâ gazete sa...

L’Homme Nouveau de la Turquie Républicaine
Ahmet Emre Ateş

Il est certain que le centenaire de la proclamation de la république en Turquie élabore une large littérature concernant plusieurs ouvrages académiques. Pourtant, la plupart de ces études sont soit historiques, soit théoriques. Il est très rare de trouver une œuvre combinant une approche historique et théorique en même temps. L’importance de cette étude est de comprendre la Turquie républicaine à travers les arguments de Norbert Elias sur la centralisation et la civilisation...

Türkiye’de Muhalif Liberal Söylemin İnşası: İttihat Terakki’den Demokrat Parti’ye
Tahir Anıl Güngördü – Levent Yılmaz

Elinizde bulunan bu kitap temel olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Türk siyasal hayatındaki iktidar-muhalefet ilişkilerine yaptığı etkiyi bu kez liberal söylem üzerinden tartışmaya açıyor. Bugüne kadarki çalışmalarda İttihatçıların Millî Mücadele’ye katkıları, ya yetiştirmiş oldukları kadrolar bakımından ele alınmış ya da düşünsel alandaki etkileri Cumhuriyet Halk Partisi bağlamında değerlendirilmiştir...

Cavit Orhan Tütengil (1921-1979)
Diren Çakmak

Çalışmada, Cavit Orhan Tütengil’in yaşamı ve kişiliği, Atatürkçülüğe bakışı, Ziya Gökalp, Montesquieu, Prens Sabahattin ve Prens Lütfullah hakkındaki düşünceleri, metodolojik düşünme örneklerine yaklaşımı, Türkiye dışı Türk gazetecilik araştırmalarına katkısı, köy sosyolojisi ve az gelişmenin sosyolojisi bağlamındaki düşünceleri ile ulusal eğitim hakkındaki düşünceleri ele alınmaktadır...

Osmanlı Mizah Basınının Başlangıcı Ermeni Harfli Türkçe Mizah Gazetesi Zvarcakhos «Latifeci» (1856)
Elif Kiraz

Türkçe mizah gazetesi Zvarcakhos “Latifeci,” Ermeni harfleriyle İstanbul’da yayınlandı. Bazı kaynaklara göre 1855’te yayına başlayan bu gazete, elimizdeki bulgulara göre Osmanlı mizah basınının İstanbul’daki ilk Türkçe mizah gazetesi/dergisi... Ve ilk karikatür yayınlayan mizah gazetesi… Ne var ki yeterli ilgiyi görmeyen bu gazeteye ayrılmış bir çalışma yoktu...

Orosdi-Back Mağazaları
Rahime İpek Taşkın

Orosdi-Back mağazaları, ilk olarak 1855 yılında, Adolphe Orosdi ve Hermann Back’in kişisel girişimlerinin bir sonucu olarak Ömer Efendi Giyim Mağazası adıyla Galata’da açılmıştır. Kısa sürede şubeleşerek geniş bir coğrafyaya yayılan firma toptan ve perakende ticarette önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Orosdi-Back mağazaları, Osmanlı İmparatorluğu’nda mağazacılık sektörünün ekonomik ve sosyal...

Osmanlı İmparatorluğu’nda Bulgar Burjuvazisinin Doğuşu ve Ticaret Ağları
Mustafa Can Güripek

On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri, siyasi ve ekonomik olarak güç kaybetmeye başlaması merkezi idarenin zayıflamasına yol açmış böylece merkez-taşra ilişkileri çerçevesinde yeni aktörler ön plana çıkmaya başlamıştır. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı Bulgaristanı’nda bu aktörler çorbacı adı verilen elitler olmuştur. Osmanlı idaresiyle aynı...

Alevifobi İle Mücadelenin İlk Partisi: (Türkiye) Birlik Partisi (1966-1981)
Diren Çakmak

Çalışmada, Élise Massicard’ın Alevilerin siyasallaşması yaklaşımı rehberliğinde (Türkiye) Birlik Partisi (1966-1981) incelenmektedir. Birlik Partisi’nin Alevifobi ile mücadele eden ilk parti olduğunun savunulduğu çalışmada; Alevifobi, Alevilerin şeytanlaştırılması, Aleviliğin gayrimeşrulaştırılması ve...

The Jewish Pearl of the Aegean: İzmir (Language, Literature, History, Art and Culture)
Doğa Filiz Subaşı

This volume is an excellent basic resource for scholars and textbook for students, it offers a new look at the history of Izmir and will not only be an exciting eye-opener for scholars but willl also surprise those familiar with the field. The contributors of this solid and...

Ernest de Renty – Journal d’une mission à Constantinople 1912
Loubna Lamrhari

Alors que la Première Guerre balkanique vient de débuter et que la menace d’un coup d’État plane dans les rues d’Istanbul, un observateur privilégié, le commandant de Renty, contemple un Empire ottoman à bout de souffle. Plongé au cœur des tourments politiques et militaires d'une Istanbul...

«Türk» Lakaplı Hollandalı Bir Subay: Raymond Westerling
Rıfat N. Bali

“Türk” lakabıyla tanınan Raymond Westerling 1700’lü yıllarda İstanbul’a yerleşen bir Hollandalı ailenin ferdiydi. Gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Westerling bir daha geri dönmemek üzere 1941 yılında İstanbul’dan ayrılarak Hollanda Özel Kuvvetleri’ne katılacak ve Endonezya’nın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra isyan eden...

Türk Aydınının Devlet-Din Anlayışı (1945-1960)
Ercüment Berk

Devlete yücelik ve aşkınlık atfeden anlayış, Türk toplumuna uzun süre hâkim olmuş; devletin bekası her şeyin üstünde tutulmuştur. Düşünce dünyasının sınırları da çoğu zaman bu ana çerçevenin dışına çıkmamıştır. Düşünce dünyasının temsilcileri ise çoğunlukla devletle bir şekilde temas halinde bulunan kişiler olmuşlardır. Dolayısıyla devletin...

Kuleli Karargâhı’nda Eğitim ve Öğretim (1845-1922)
Mehmet Yavuz Erler

Hüseyin Zekâi Paşa, Kuleli Askeri İdadisi bünyesinde eğitim alan ressam öğrencilerden yalnızca birisiydi. Onun gibi pek çok askeri okul öğrencisi Osmanlı Ordusu’nda hizmet vermiş ve şanlı bir coğrafyanın koruyucu kanatları olarak kılıç ve süngüleri ile vatan sathına eşsiz tablolar nakşetmişlerdi. Devrin modern eğitim imkânlarından yararlanan bu subay adayları idealist kader...

Kuleli Karargâhı’nda Eğitim ve Öğretim (1845-1922)
Mehmet Yavuz Erler

Hüseyin Zekâi Paşa, Kuleli Askeri İdadisi bünyesinde eğitim alan ressam öğrencilerden yalnızca birisiydi. Onun gibi pek çok askeri okul öğrencisi Osmanlı Ordusu’nda hizmet vermiş ve şanlı bir coğrafyanın koruyucu kanatları olarak kılıç ve süngüleri ile vatan sathına eşsiz tablolar nakşetmişlerdi. Devrin modern eğitim imkânlarından yararlanan bu subay adayları idealist kader...

Narlıdere Tahtacıları – XIX. Yüzyıldan Günümüze Toplumsal Dönüşüm
Meral Salman Yıkmış – Funda Adıtatar

Tahtacılar, geçmişte Batı Anadolu’nun ve Akdeniz bölgesinin kıyılara bakan dağlık, ormanlık bölgelerinde tahtacılık mesleğini yaparak geçimini sağlamış, mekânsal olarak hareketli, iç evliliklerle kapalı yapısını sürdüren, özgün dinsel örgütlenmeye ve ritüellere sahip Alevi-Kızılbaş, Türkmen topluluklardı. 19. yüzyıl ortalarından itibaren, yaklaşık yüz yıllık bir zaman diliminde yaşadıkları...

Kitâbiyat, Kütüphaneler ve Arşivler Âlemi
Rıfat N. Bali

Bu derleme mazinin ve günümüzün önde gelen kitap koleksiyonerleri, sahafları, artık adları bile hatırlanmayan kitapçıları hakkında bir demet yazıyı ihtiva etmekte. Türkiye’de zengin kütüphaneleri ile tanınan Cumhurbaşkanlarının ve siyasetçilerin kütüphanelerini de tanıtmakta. Kitabın son bölümü yok olan kütüphaneler ve arşivler hakkında bilgileri kapsamakta...

Yeni Harflerle Âyine (1875), Parça Bohçası (1889), Âlem-i Nisvan (1906), Seyyâle (1914) - Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri – Talepler, Engeller, Mücadele – Cilt 9
Birsen Talay Keşoğlu – Göktuğ İpek

Bu ciltteki Âyîne dergisi Kasım 1875 (15 Şevval 1292) tarihinde Selanik’te yayın hayatına başlamıştır ve 11 ay yayınına devam etmiştir. Parça Bohçası (Parça Boğçası) ise 1889...

Ruben Asa – Cambaz Bir Tüccarın Hayat Hikâyesi
Rıfat N. Bali

50’li, 60’lı ve 70’li yıllar, döviz işlemlerinin bugün gibi serbest olmadığı, üzerinde bir dolar bulundurmanın suç sayılıp kişilerin tutuklandığı yıllardı. Bu yıllarda gazetelerin ilk sayfaları döviz kaçakçılığı haberleri ve fotoğraflarıyla doluydu. Bu haberlerde yer alan isimlerden en önemlisi Ruben Asa idi. Bu çalışma Asa’nın yıllar boyu süren davalarını, Sultanahmet Hapishanesi’nden firar edip önce Yunanistan’a...

Anadolu’dan Yeni Dünya’ya – Amerika’ya İlk Göç Eden Türklerin Yaşam Öyküleri (Genişletilmiş 2. baskı)
Rıfat N. Bali

Amerika dünyanın her köşesinden göç eden insanlarca kurulmuş bir ülke. Pek bilinmez ama yıkılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan da göç almış. 19. Yüzyılın sonu ile 20. Yüzyılın başında hem Müslüman hem de gayri Müslim Türkler, Yeni Dünya’ya şanslarını denemeye gitmişler. Balkan savaşları ve Birinci Dünya Savaşı’nın imparatorlukta yarattığı siyasi, ekonomik ve toplumsal yıkım; askere alınma korkusu; göçmenlerin geride...

Deniz Hamamları
Yasin Taşkın

Deniz hamamları, dört tarafı kapalı ve deniz üzerine kurulu ahşap yapılardır. Umumi ve hususi olmak üzere iki çeşit deniz hamamı vardır. Umumi deniz hamamları, mevsimlik kurulan halka açık işletmelerdir. Hususi deniz hamamları ise yalıların önünde bulunan yalı sahiplerine mahsus yapılardır. Umumi deniz hamamları, hususi deniz hamamlarına göre daha özensiz ve salaş yapılardır. Hususi deniz hamamları ise umumi hamamların aksine yalıların önünde zarif ve...

Osmanlı Kamuoyunda Edirne Meselesi ve Edirne Heyeti
Hakan Şallı

I. Balkan Savaşı’nda yaklaşık altı aylık bir müdafaanın ardından 26 Mart 1913 tarihinde Bulgaristan idaresine giren Edirne, II. Balkan Savaşı’nda 21 Temmuz 1913 tarihinde yeniden Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil olmuş ancak şehirdeki idari statü, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan arasında imzalanan 29 Eylül 1913 tarihli İstanbul Antlaşması’yla resmiyete kavuşmuştu. Bu süreç, Bulgaristan’ın Edirne’yi...

Edirne Mebusu Mehmet Şeref Aykut’un Munis Tekinalp’e Mektubu (20 Nisan)
Rıfat N. Bali

Edirne Mebusu Mehmet Şeref Aykut 20 Nisan 1934 tarihinde Türk Kültür Birliği Reisi Moiz Kohen’e (Türkleşmiş adıyla Munis Tekinalp) 25 sayfalık bir mektup gönderir. Mektup uzunca bir ithamlar listesidir. Aykut, Türkiye Yahudilerini Türkleşmemekle, sadece ticari çıkarlarını gözetip Türklerin sırtından fahiş kârlar elde etmekle, Türkiye’ye karşı beyan ettikleri sadakatlerinde samimi olmamakla suçlar. Bu kitap...

Bir Yolsuzluk Dosyasının Anatomisi (Firariler Meselesi)
Roz Kohen – Yvonne Levi Parkinson

“Nafile kendimizi aldatmayalım: Hakikatin asıl lazım olan kısmı daima gizli kalacaktır. Türkiye’nin mahzen-i evrakı daha nelere tozlu raflarında yer vermiş, müsamahakâr etekler daha ne ayıplar örtmüştür!” İsmail Müştak - Elinizdeki bu eser, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan bir yolsuzluk dosyasını tarihin tozlu raflarından alarak kamuoyunun dikkatine sunmaktadır. Dönemin gazeteleri ve Meclis zabıtlarından...

Ayer i Oy, Kuzguncuk / Yesterday and Today, Kuzguncuk
Roz Kohen – Yvonne Levi Parkinson

Ayer i Oy, Kuzguncuk es sovre la komunita Djudia en uno de los vizindados Djudios mas viejos de Estambol en el lado Asiatiko del Bosfor. Eskrito en Djudeo-Espanyol, una lingua kon risko de despareserse ke sorbivyo durante sinko sieklos en las tierras Otomanas, i traduisido al İngles, el buto del livro es de dokumentar las memorias de esta lingua ke esta desparesyendose. La kurta estorya de evenimyentos...

Karamanoğulları
Kürşat Solak

Karamanoğulları Beyliği, Orta Anadolu ve güneyinde iki yüz yirmi iki yıl (1261-1483) hüküm sürmüştür. Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağıldığı evrede ortaya çıkan Karamanoğulları, Kilikya’daki Ermenilere ve Anadolu’daki Moğollara karşı mücadele ederek XIII. Asır Türk İstiklal Hareketi’nin önderi olmuştur. Söz konusu mücadelede, beyliğin kurucusu olan Karaman Bey Ermeniler tarafından, oğlu Şemseddin I. Mehmed Bey...

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Yapı Üretimi – İktisadi ve Sosyal Dönüşümün Etkisi
Zeynep Günay

Osmanlı Devleti tarih boyunca fethettiği topraklarda iskan politikasını uygulamış, böylelikle hüküm sürdüğü coğrafyalarda yapı ve imar faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Çalışma boyunca Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan farklı fonlarda ki belgeler temel kaynaklar olarak kullanılmıştır. Yapı inşaat alanında etkili olan kurumların, geçirmiş oldukları değişimin üzerinde durulmuştur...

Crafting an Empire: The Hereke Factory Campus (1842-1914)
Didem Yavuz Velipaşaoğlu

One of the starkest examples of the Ottoman Empire’s new modernity was the fabrics and carpet model factory founded at Hereke in 1842. This study focuses on the evolving conditions and social developments that took place over seventy-two years of production at Hereke, and discuss that the factory represented a microcosm of the Empire’s wider industrial labor history. Hereke was used as...

Osmanlı Topraklarında Almanya: Demiryolları ve Arkeoloji
Bilge Karbi

Anadolu-Bağdat demiryolları projesi, Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa ve Rusya gibi dönemin büyük güçlerine yönelik dış politikasını belirlemesinde etkili olmuştur. Projenin yarattığı mali ve diplomatik krizler demiryollarını özne olmaktan çıkararak geç 19. yüzyıl Osmanlı tarihini araştırmak adına bir araç haline getirmiştir. Demiryolunun finansmanı ne şekilde sağlandı, diplomatik...

«A Privilege That Cannot Be Bought» Jews of Turkey and Citizenship Restitutions from Portugal and Spain
Nesi Altaras

Jews of Turkey have been applying for restitution of citizenship from Spain and Portugal through processes formalized in 2015. Using twenty-nine interviews, this study analyzes applicant motivations and finds that cultural connections play a minor role in applicant decisions. Unli

Online Satış >

PLEASE CONTACT US FOR INTERNATIONAL ORDERS
info@librakitap.com.tr

Libra Kitap'a Hoşgeldiniz

Libra Kitap "genç" ancak ihtiras ve tutku sahibi bir şirket. Hayali sosyal bilimler dalında Türkiye ile ilgili hazırlanmış ve gün ışığına çıkmamış vasıflı ve özgün yüksek lisans, doktora tezlerini ve araştırmaları yayınlamak ve ciddi bir külliyat oluşturmak. Tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, antropoloji, kültürel incelemeler, hatıratlar, biyografiler. Bütün bu alanlarda hazırlanmış özgün tezler ve araştırmalar bizi ilgilendiriyor. Değerlendirebilmemiz için çalışmalarınızı göndermekten çekinmeyiniz.